Pääomasijoittajat kertovat, mikä ratkaisee sijoituspäätöksen startupiin ja kasvuyritykseen

Pääomasijoitusta edeltää tarkka tutustuminen yritykseen, sen johtoon, osaamiseen, markkinaan ja kasvupotentiaaliin. Yrittäjän kannalta askelmerkit ja kunkin pääomasijoittajan sijoituskriteerit on hyvä olla tiedossa, jolloin prosessiin on mahdollista valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla. Tietyt sijoituspäätökseen vaikuttavat tekijät löytyvät jokaisen pääomasijoittajan listalla.

Pääomasijoittajat tutustuvat suureen joukkoon yrityksiä ennen sijoittamista. Erityisesti näin on startupien kohdalla. Perinteisiin kasvuyrityksiin sijoittavilla pääomasijoittajilla on vähemmän valinnanvaraa. Toisaalta kasvuyrityksistä on myös vuosien ajalta enemmän tietoa ja dataa saatavilla, minkä vuoksi sijoitusprosessissa painottuu usein pidempi tutustuminen yritykseen.

Pääomasijoittajan sijoituspäätös on monen asian summa. Mietithän siis ennen rahoituksen hakemista, miten teidän yrityksessänne seuraavat asiat on ratkaistu.

Startupeilta odotetaan kansainvälistä kasvua

Onko sinulla teknologinen kilpailuetu?
Kasvavat markkinat ovat usein myös kilpaillut. Pääomasijoittajan vakuuttaa liiketoimintaa tukevat patentit tai ainakin innovaatiot, jotka tuovat yrityksellesi kilpailuetua.

Onko tiimissäsi riittävästi oikeanlaista osaamista?
Pääomasijoittajat kiinnittävät valtavasti huomiota tiimiin. Tiimin nykyisen kokoonpanon lisäksi pääomasijoittajaa kiinnostaa yrityksen kyky rekrytoida huippuosaajia. Pääomasijoittajat odottavat, että yritys ymmärtää tiimin vahvuudet ja kehitystarpeet ja, miten tiimiä tulee kehittää. Avainhenkilöt tulee myös olla sitoutettu yritykseen sopimuksilla ja taloudellisilla kannustimilla.

Onko yritys sopivassa vaiheessa?
Ajoitus, sijoituksen koko ja yrityksen kehitysvaihe vaikuttavat paljon sijoituspäätökseen. Pääomasijoittajat ovat usein valinneet tietyn yrityksen kehitysvaiheen ja sijoituksen kokoluokan, mihin he tekevät sijoituksia. Startupeihin sijoittava pääomasijoittaja haluaa tyypillisesti omistusta 10-30 prosenttia.

Onko liiketoimintamalli skaalautuva ja onko näyttöä kansainvälisestä kysynnästä?
Pääomasijoittajan sijoituskohteen ei tarvitse olla vielä voitollinen, mutta yrityksellä on useimmissa tapauksissa oltava näyttöä, että sen tuotteella tai palvelulla on kysyntää ja kiinnostusta, kaupallistamismalli on toimiva ja yrityksellä on näyttöä kansainvälistymisen onnistumisesta. Kansainvälistyminen edellyttää skaalautuvaa liiketoimintamallia. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan myyntiputkensa: kuinka paljon mahdollisia asiakkaita sillä on, miten asiakkaita saadaan myynnin piiriin, miten myynti konvertoituu asiakkaiksi ja onko yrityksen tuotteella asiakaspitoa. Skaalautuvaa kasvua etsiviä pääomasijoittajia kiinnostaa myös, kuinka paljon asiakkaan hankinta maksaa ja vie yrityksen tiimin resursseja.

Sopimukset kunnossa
Startupit ovat nopeasti kehittyviä yrityksiä, joten niiden dokumentaatio ei tyypillisesti ole vakiintuneemman yrityksen tasolla. Oleelliset sopimukset täytyy kuitenkin olla tehtynä. Esimerkiksi osakassopimusten on oltava kunnossa ja yrityksessä syntyvien immateriaalioikeuksien täytyy olla selkeästi yrityksen omistuksessa. Työsopimuksilla on varmistettava, että myös työntekijöiden patentit kuuluvat yritykselle.

Arvio rahoitustarpeesta
Startupit keräävät tyypillisesti useita kierroksia rahoituksia. Pääomasijoittajaa kiinnostaa selkeä arvio jatkorahoituksen tarpeesta kasvustrategian myöhempien vaiheiden toteuttamiseksi.

Kasvuyrityksissä katsotaan lukuja

Pääomasijoittaja arvioi sijoitusmahdollisuutta vakiintuneeseen kasvuyritykseen varsin paljon jo toteutuneiden taloudellisten lukujen perusteella. Pääomasijoittaja sparraa ja tutkii yritystä jo yritystutkimusvaiheessa, josta käytetään nimeä due diligence. Siksi keskustelu sijoituksesta pääomasijoittajan kanssa voi kehittää yritystä, vaikka se ei johtaisikaan sijoitukseen.

Johto ja johtotiimi
Pääomasijoittajan täytyy uskoa yhtiön johdon ja johtotiimin kykyihin, motivaatioon ja visioon. Useimmiten pääomasijoittaja tekee sijoituksen vain sellaiseen yhtiöön, jonka johto haluaa ja sitoutuu tulemaan myös yhtiön omistajaksi.

Vahva yrityskulttuuri
Jotta pääomasijoittaja voi auttaa yritystä kasvuun, yrityksessä on oltava yhtenäinen yrityskulttuuri. Yhtenäisen yrityskulttuurin luominen korostuu tilanteissa, joissa pääomasijoittaja yhdistää kaksi tai useamman yrityksen.

Osoitus kasvusta
Yrityksen johdon, strategian ja lukujen täytyy näyttää, että sillä on kykyä kasvuun ja positiiviseen arvonkehitykseen. Jos yritys ei ole kasvanut ilman pääomasijoitusta, ei ole aina uskottavaa, että se kasvaisi sijoituksenkaan avulla. Joskus pääomasijoittajan sijoitus voi kuitenkin olla se ratkaiseva tekijä, joka nimenomaan johtaa yrityksen kasvupolulle esimerkiksi yrityskaupan, investoinnin, kehityshankkeen tai vain määrätietoisen strategisen tavoitteen kautta. Pääomasijoittajat saattavat olla kuitenkin kiinnostuneita myös sellaisista matalamman kasvun yhtiöistä, jotka omaavat hyvän markkina-aseman ja vahvan kassavirran.

Uskottava kasvustrategia
Yhtiöllä ja yhtiön johdolla on oltava halu kasvaa ja uskottava visio tulevalle kasvulle. Useimmiten pääomasijoittaja auttaa kasvusuunnitelman terävöittämisessä ja tavoiteasetannassa sekä tuo keskusteluun omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Yrityksen tarkka läpivalaisu
Pääomasijoittaja käy läpi johdon lisäksi yrityksen strategian, toimialan, liiketoiminnan, asiakkaat, paikan arvoketjussa, sopimukset ja arvion yrityksen hinnasta. Tässä prosessissa hiotaan myös yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa.

Yrittäjä, ja harkitsemassa pääomasijoituksen hakemista? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoittaminen olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto kasvun tukemiseksi. Opas on nyt saatavilla myös englanniksi.