Pääomasijoittajat merkittävä työllistäjä ja viennin edistäjä Suomessa – kohdeyhtiöt kasvaneet kaksinumeroisin luvuin

Suomalaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi yhteensä ennätykselliset 19,5 % vuonna 2017. Samanaikaisesti kotimaisten kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu vienti nousi huimat 40,7 %, globaalin henkilöstömäärän muutoksen yltäessä 14,2 %:iin. Yhteensä pääomasijoitetut suomalaiset yritykset työllistävät Suomessa jo yli 80 000 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu globaali liikevaihto on yli 21 miljardia euroa.

Pääomasijoittajat ry:n vuosittaisen vaikuttavuusseurannan tulokset vahvistavat pääomasijoittajien roolia kasvun rakentajina ja suomalaisten kasvuyritysten kumppanina.

Suomalaisten pääomasijoittajien suomalaiset kohdeyhtiöt kasvoivat vuonna 2017 liikevaihdolla mitattuna peräti 19,5 %, mikä tarkoittaa lähes 70 % nopeampaa kasvua vuoteen 2016 nähden. Henkilöstömäärän kehitys kohdeyhtiöissä jatkaa myös vahvalla kasvu-uralla – vuonna 2017 suomalaisyritysten globaalin henkilöstömäärän muutos ylsi 14,2 %:iin, ja Suomessa kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstö kasvoi 12,6 %.

Lisäksi suomalaisten pääomasijoittajien kotimaisista kohdeyhtiöistä noin 40% kasvatti vientiään vuonna 2017. Pääomasijoitettujen kohdeyritysten yhteenlaskettu vienti kasvoi vuoden 2017 aikana ennätykselliset 40,7 %.

– Suomen kasvun haasteena on perinteisesti ollut riskien välttämisen kulttuuri sekä heikko kansainvälisyys – keskittyminen kotimaan tekemiseen, kansainvälisten linkkien ohuus sekä tätä kautta aidosti globaalien yritysten vähäinen määrä. Lisäksi meiltä puuttuu esimerkiksi Saksan kaltainen vahva pk-yritysten joukko, ”Mittelstand”. Vaikka pääomasijoittajien kohdeyhtiöt edustavat vielä kohtalaisen pientä osaa Suomen yrityskannasta, on tämä juuri se yritysryhmä joka kasvaa ja kansainvälistyy kovaa vauhtia. Pääomasijoittajat tuovat kohdeyritykseen rahoituksen lisäksi osaamista ja kontakteja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä aktiivisen sparrauksen ja jaetun taloudellisen riskin kautta myös lisääntynyttä riskinottokykyä, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Yhteensä vaikuttavuusseurantaan osallistuneiden pääomasijoittajien omistamien noin 500 suomalaisen yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2017 noin 21 miljardia euroa. Yritykset työllistivät Suomessa yhteensä yli 80 000 henkilöä. Tämä on noin 6 % kaikkien suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja Suomen henkilöstömäärästä.

Kasvun eväistä ja kasvuhalukkuudesta huolehdittava tuottavuuskasvun takaamiseksi

Vaikuttavuusseurannan tulokset osoittavat pääomasijoitettujen kohdeyhtiöiden ottavan harppauksen kasvupolullaan sijoituksen johdosta.

– Suomen tuottavuuskasvun keskiössä ovat osaaminen, luova uudistaminen sekä kilpailu. Kykymme uudistaa rakenteita ja toimintatapoja sekä hyödyntää uutta osaamista esimerkiksi digitalisoitumisessa vaikuttavat puolestaan merkittävästi talouskasvuun, julkisen talouden kestävyyteen sekä pidemmällä aikavälillä elintasoomme. Yrityssektoria elävöittävänä voimana pääomasijoittajien voidaankin nähdä tarjoavan ratkaisuja Suomen talouden suurimpiin yritystason ongelmiin, sillä yrityskannan tuottavuuden kohoamisella ja vientimenestyksellä – kehitys, jota tapahtuu erityisesti pääomasijoitetussa yritysjoukossa – on suora yhteys yleiseen tuottavuuskasvuun ja positiivisia vaikutuksia myös työn kysyntään, jatkaa Santavirta.

Kasvussa olevalla suomalaisella pääomasijoitustoimialalla on kansainvälisesti vertailtuna edelleen tilaa kehittyä. Esimerkiksi toimialan kokoa hallinnoiduilla pääomilla mitattuna Suomi jää 6,3 miljardin potilla jälkeen Ruotsista, jossa pääomasijoittajien hallinnoimat pääomat yltävät 40,6 miljardiin. Samalla kuitenkin myös Suomen yrityskannan kasvuhalukkuudesta on huolehdittava. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen Pk-yritysbarometrin 2/2018* mukaan voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun. Lisäksi joka kymmenes barometriin osallistunut pk-yritys kertoi jättäneensä hakematta rahoitusta kuluneen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.

– Sekä yritysten itsensä että Suomen talouskasvun kannalta on tärkeää, että yritykset tunnistavat kasvupotentiaalinsa ja löytävät rahoituskumppanin, joka pystyy osaamisellaan tukemaan yritystä sen kasvupolulla. Nyt tehty vaikuttavuusseuranta osoittaa, miten tuloksekkaasti pääomasijoittajat ovat yrittäjän kanssa jakamassa riskiä ja rakentamassa kasvua. Toivomme yritysten yhä rohkeammin etsivän kasvumahdollisuuksia, kannustaa Juha Tukiainen, Pääomasijoittajien hallituksen puheenjohtaja ja MB Rahastojen toimitusjohtaja.

*https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_syksy2018.pdf 

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Pauliina Martikainen
Pääomasijoittajat ry, viestintäpäällikkö
+358 45 138 5002
pauliina.martikainen@paaomasijoittajat.fi

Esitys: Pääomasijoitusalan vaikuttavuus Suomessa 2017

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

Vaikuttavuusseuranta

Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden vaikuttavuusseuranta toteutettiin kyselyllä suomalaisille pääomasijoittajille. Kyselyyn vastanneet 42 pääomasijoittajaa ilmoittivat tiedot noin 500 kohdeyrityksestä. Tietoja täydennettiin ulkomaisten pääomasijoittajien omistusten osalta julkisista lähteistä.


Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Pääomasijoittajat ovat kasvun rakentajia. Lue lisää: www.paaomasijoittajat.fi, @FVCAfi.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat