Pääomasijoittajat ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja Janne Holmia: “Uskon, että pääomasijoittajilta vaaditaan tulevaisuudessa vielä enemmän erikoistumista”

Tenniskentiltä pohjoismaisen pääomasijoitusrahaston osakkaaksi kulkenut Janne Holmia valittiin vuosikokouksessa yhdistyksemme uudeksi puheenjohtajaksi. Yritysten kasvupartneriksi itsensä kokeva Holmia kehuu suomalaista teknologiaosaamista ja muistuttaa, että kansainvälistyminen kannattaa ottaa mukaan strategiamietintöihin jo yrityksen alkumetreillä.

Kouluikäistä Janne Holmiaa ei juuri oppitunneilla näkynyt, sillä varhain alkanut ura tenniksen parissa vei häntä ympäri maailmaa. Koulun hän suoritti suurimmaksi osaksi tenttien.

“Kasvoin tennismaila kädessä. Vaikka harjoittelu haukkasi pääosan ajastani, onneksi äitini patisti minua myös hoitamaan koulun kunnialla”, Holmia kertoo.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen tie vei pysyvästi pois Suomesta, ja Holmia aloitti kauppatieteiden opinnot Yhdysvalloista – sen mitä urheilulta ehti. Tennis oli edelleen ykkössijalla.

Vakava loukkaantuminen kuitenkin muutti Holmian urasuunnitelmia, ja hän päätti maisterivaiheessa syventyä rahoitukseen. Valmistumisensa jälkeen hän harkitsi jäävänsä Yhdysvaltoihin, mutta veri veti lähemmäs perhettä ja kotiseutua. Aivan perille saakka hän ei tullut, vaan työskenteli Lontoossa ja Tukholmassa osakeanalyytikkona.

Halu vaikuttaa vei töihin rahastoon

Vuodet analyytikkona opettivat paljon, mutta jossain vaiheessa Holmia päätti, että yritysten analysoinnin ja arvioinnin sijaan hän haluaa työskennellä siellä, missä asioihin voi vaikuttaa itse: oli siis aika muuttaa suuntaa.

Pohjois-Euroopassa toimiva Verdane oli kansainvälisiin ympyröihin tottuneelle Holmialle luonteva valinta. Aiemmin Suomeen melko vähän sijoittanut rahastoyhtiö sai Holmian mukana hyvän tilaisuuden tutkia markkinaa tarkemmin. Se kannatti: tällä hetkellä Verdanella on oma tiimi Suomessa, jota Holmia vetää.

“Vaikka olemme tällä hetkellä fyysisesti Suomessa, nautin valtavasti siitä, että ala on yleisesti ottaen kansainvälinen.”

Vuonna 2003 perustettu Verdane tekee sekä vähemmistö- että enemmistösijoituksia. Sijoituksen struktuuri ei ole tärkeintä. Kohteena ovat lupaavat teknologiayritykset, joihin Verdane sijoittaa kahdesta yhtä aikaa toimivasta rahastostaan.

“Esimerkiksi kuluttajakäytöksen muuttuminen on ollut kiinnostavaa. Asiakkaiden siirtyminen kivijaloista verkkokauppoihin on luonut paljon uusia mahdollisuuksia”; Holmia kertoo.

Työroolina kasvupartneri

Holmia innostuu kuvaillessaan omaa työrooliaan:

Näen itseni kasvupartnerina. Toki tuomme mukanamme pääomaa, se on selvä, mutta se varsinainen työ, kasvun rakentaminen ja uuden luominen, on koko yhteistyön pihvi.”

Parasta työssä onkin tietynlainen ongelmanratkaisu: Holmian mielestä on kiehtovaa päästä ohittamaan niitä pullonkauloja, joita yrityksen kasvun tielle osuu. Myös erilaisten ihmisten kohtaaminen palkitsee.

“Tapaan jatkuvasti – toki nyt etänä – kiinnostavia ihmisiä ja pääsen koko ajan oppimaan uutta.”

Suurimmaksi haasteeksi hän mainitseekin sen, että aika ei tahdo riittää aina kaikkeen, sillä kiinnostavia yrityksiä on valtavan paljon.

Oppia länsinaapurista

Holmiaa harmittaa, että toisinaan kansainvälinen omistaja nähdään yritykselle negatiivisena asiana:

“Kun halutaan kilpailla globaaleilla markkinoilla, etumatkaa saa usein se, jolla on taustallaan kokemusta suuremmista markkinoista. Usein pääomasijoittaja tuo mukanaan juuri tällaista osaamista.”

Tavoitteiden asettamisessa voisimme Holmian mukaan ottaa oppia länsinaapurista. “Ruotsissa kasvua tavoittelevan yrityksen strategiassa kansainvälistyminen on heti alusta alkaen mukana.”

Hänen mukaansa Suomessa on valtavan paljon potentiaalia, erityisesti teknologisissa innovaatioissa ja tutkimuksen hyödyntämisessä.

“Suomessa ollaan rohkeita digitalisoimaan. Kotimarkkinamme on kuitenkin pieni, joten katse kannattaa sen lisäksi ilman muuta suunnata myös kansainväliseen kasvuun.”

Kiinnostavana kenttänä Holmia mainitsee terveydenhuoltoteknologian, jonka kehityksessä ollaan otettu viime vuosina huimia harppauksia.

“Esimerkiksi salkkuyhtiömme Evondos on tehnyt valtavan hienoa työtä lääkejakelun automatisoinnissa. Salosta lähtenyt yritys valloittaa kovaa vauhtia nyt Ruotsin markkinoita.”

Toimialaosaamisen kysyntä kasvaa

Pääomasijoittaminen on Holmian mukaan muutoksessa. Vaikka toimiala on verrattain uusi, se on alati muuttuva ja tiettyjä trendejä on havaittavissa.

“Uskon, että erikoistuminen tulee lisääntymään. Pääomasijoittajan – tai kasvupartnerin –  pitää tuoda varojen lisäksi pöytään entistä enemmän toimialaosaamista.

Haasteena toimialan kehitykselle Holmia näkee osaajapulan.

“Toimintaympäristö täällä on hyvä, ja esimerkiksi rahoitusmarkkinat ovat vakaat. Osaajapula on kuitenkin suuri ongelma, joka tulisi ratkaista ennemmin kuin myöhemmin,” hän kertoo.

Toimialaa Holmia haluaa kehittää erityisesti kansainvälisen kilpailun näkökulmasta. Hänen mukaansa kotimaisten rahastojen tulee olla valmiina kirittämään kansainvälisiä kilpakumppaneita, ja siihen tarvitaan varoja.

”Esimerkiksi kotimaisten säätiöiden mahdollisuuksia sijoittaa Suomeen täytyy vahvistaa, ja ensimmäinen askel on säädösmuutos, joka antaisi niille mahdollisuuden sijoittaa Suomeen samalla tavalla kun muualle Eurooppaan.”

Puheenjohtajana Holmia näkee kansainvälisen taustansa vahvuutena. Hän kokee, että vaikka hallituksen puheenjohtajan saappaat ovat isot, hommaan on ilo tarttua.

“Minulla on runsaasti kansainvälisiä kontakteja ja olen päässyt tekemään töitä monessa eri markkinassa. Ehkä se oli hyvä, että kotimatkarahat loppuivat aikanaan Tukholman kohdalla,”, hän virnistää.