Pääomasijoittajat ry:n päivitetyt ehdotukset tulevaisuuden Supercellien ja kasvuyhtiöiden pelastamiseksi ja tie ulos koronakriisistä

Pääomasijoittajat ry julkaisi 22.4.2020 kahdeksan ehdotusta toimenpiteistä, joiden avulla voitaisiin varmistaa startup- ja kasvuyhtiöiden rahoituksen saatavuus kriisiajan yli. Kriisiajan rahoitusjärjestelyihin on tullut viimeisen kuukauden aikana muutoksia, joten yhdistyksen ehdotuksia on täytynyt päivittää. Ehdotuksemme ovat lyhyesti seuraavat:

1. Aikaisen vaiheen lupaaville startup-yhtiöille on luotava uusi Tesin hallinnoima 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen rahoitusohjelma seuraavan 24 kuukauden ylittämiseksi. Ohjelman edellytyksenä on, että kokeneet yksityiset sijoittajat osallistuvat rahoituskierrokseen 50 %:n osuudella.

2. Kansainvälisen kasvun scaleup-yhtiöille on luotava uusi Tesin hallinnoima 150 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen rahoitusohjelma. Yksityisten sijoittajien osuus olisi 50 % ja rahoituksen ehdoista neuvoteltaisiin tapauskohtaisesti Tesin kanssa.

3. Vakiintuneille kasvuyhtiöille olisi olennaisinta varmistaa sujuvat ja kansainvälisesti kilpailukykyiset kriisiajan ratkaisut. Kriisiajan ratkaisuissa tulisi huomioida paremmin myös yritysten erilainen koko ja varmistaa, että yrityksen omistajien luonne ei vaikuta siihen, mikä yritys voi hyödyntää kriisiajan järjestelyitä. Esimerkiksi Valtiokonttorin vastuulle tulevan kustannustuen on oltava kaikkien yhtiöiden käytettävissä. Tämä on huomioitava sekä komissiolle tehtävässä notifikaatiossa että uudessa laissa yritysten kustannustuesta.

4. Kansainvälistä sijoittajaverkostoa on vahvistettava kriisiaikana yhteistyössä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

5. Yleishyödyllisiä säätiöitä koskeva kotimainen säädöseste on korjattava yksityisten pääomien kanavoimiseksi Suomeen suomalaisille startup- ja kasvuyhtiöille. Kotimaisen säädösesteen takia säätiöiden 20 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta vain pieni osa kanavoituu nykyisin pääomasijoitusrahastojen kautta suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille, mitä ei voida pitää perusteltuna nykyisessä taloustilanteessa.

6. Business Finland Venture Capitalille (BFVC) ja Tesille on annettava omistajaohjauksen linjauksin nykyistä laajempi valtuutus tehdä rahastosijoituksia koronakriisiin liittyvissä erityistapauksissa.

Lue ehdotukset liitteineen kokonaisuudessaan täältä.