Pääomasijoittajat: Suomalaisten startup- ja kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset Euroopan kärkitasoa

Suomi nappaa kärkisijan, kun katsotaan suomalaisiin startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjä sijoituksia vuosina 2012-2016 Euroopassa. Samalla pohjoismaisten pääomasijoitusrahastojen tuotto on ollut erinomaista.

Suomalaisiin startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna toiseksi eniten pääomasijoituksia Euroopassa vuonna 2016. Sijoitusten määrä oli miltei kaksinkertainen Euroopan keskimääräisiin sijoitusmääriin verrattuna.

Pidemmällä aikavälillä tilastot hymyilevät Suomelle vielä hieman enemmän: vuosien 2012-2016 vuosittaisen keskiarvon perusteella Suomi nousee tilaston ykköseksi, ohi Irlannin ja Ruotsin.

”Euroopan mestaruus tilastoissa kertoo, että suomalaisten kasvuyrityksien menestyksen eteen on tehty valtavasti töitä”, iloitsee Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta. ”Viimeaikaisten uusien pääomasijoitusrahastojen avulla menestyviä kasvuyrityksiä saadaan Suomeen entistä enemmän.”

Seuraava kehitysaskel on Santavirran mukaan isompien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen saaminen markkinoille. ”Tilastojen kärjessä pysyminen edellyttää yhä useampien kasvuyritysten rahoittamista suuremmilla summilla”, Santavirta toteaa.

Pohjoismaisten aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoittavien pääomasijoitusyhtiöiden ryhmän (Nordic Venture Network) tuoreimpien tilastojen mukaan startup- ja kasvuyrityksiin kohdistuneet sijoitukset tuottivat myös vuonna 2016 enemmän kuin pörssin vertailukelpoiset indeksit keskimäärin.

Nordic Venture Networkin oma indeksi on nimeltään Nordic Venture Performance Index (NVPI). Vuonna 2016 sijoittajan vuosituottoon rinnastettava sijoitustuotto NVPI-indeksille oli 9,3 prosenttia. Tuotto oli alempi kuin edellisinä viitenä vuotena, mutta ylitti suurimman osan verrattavissa olevien pörssi-indeksien tuotoista.

Indeksi sisältää kahdeksan pohjoismaista venture capital -pääomasijoitusyhtiötä, 32 pääomasijoitusrahastoa ja 609 kohdeyhtiötä.

Nordic Venture Network – ryhmän mukaan pohjoismaisen venture capital -sijoitusluokan tuotot ovat olleet ylivertaisia myös pidemmällä aikavälillä.

 ”Onnistuminen näkyy ’Long only’ total gross return -indeksissä, jossa mahdolliset tuotot sijoitetaan uudelleen samaan tapaan kuin osingot voidaan uudelleensijoittaa pörssissä”, kertoo Nordic Venture Networkin puheenjohtaja Jari Mieskonen Conor Venture Partnersilta.

”Indeksi osoittaa, että vuonna 2005 sijoitettu euro oli vuoden 2016 loppuun mennessä nostanut arvoaan yhdeksään euroon”, hän jatkaa. ”Samassa ajassa paras vertailukelpoinen osakeindeksi nosti arvon vain 3,5 euroon.”

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja,
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
040 546 7749
pia.santavirta@fvca.fi

Jari Mieskonen
Toimitusjohtaja, Conor Venture Partners
Puheenjohtaja, Nordic Venture Network
050 563 6992
jari.mieskonen@conor.vc

Liitteet:

Nordic Venture Network (NVN)

NVN on johtavien pohjoismaisten teknologia-alan kasvuyrityksiin sijoittavien venture capital -yhtiöiden ryhmä. Ryhmä on perustettu vuonna 1999. Lisätietoja: Nordicventure.net

Nordic Venture Performance Index (NVPI)

NVPI on NVN:n aloitteesta luotu indeksi, jonka tarkoituksena on antaa tietoa pohjoismaisen venture capital -markkinan tuotoista. Se perustuu täydellisiin kassavirtatietoihin osallistuneilta rahastoilta. Indeksi kattaa kahdeksan venture capital -yhtiötä, 32 pääomasijoitusrahastoa ja 609 kohdeyritystä vuosilta 2000-2016.

Tutkimuksen on tehnyt Henrik Talborn Swedish House Financessa, joka on riippumaton finanssitalouden tutkimuskeskus Tukholmassa.

Projekti on Nordic Innovationin tukema ja osittain rahoittama. Nordic Innovation rahoittaa pohjoismaisia hankkeita, jotka vauhdittavat Pohjoismaiden yritysten innovointia ja kilpailukykyä sekä johtavat kaupalliseen ja kestävään kehitykseen.

Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry – Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä.

Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat

  • Pääomasijoittajien salkuissa on noin 800 kasvuyritystä
  • Vuosina 2014-2016 suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoitettu yli 2,4 miljardia euroa
  • Kohdeyritysten liikevaihto on yhteensä noin 24 miljardia euroa, mikä edustaa noin 7 % yksityisen sektorin liikevaihdosta
  • Kohdeyrityksissä työskentelee noin 130 000 työntekijää, mikä edustaa noin 10 % yksityisen sektorin henkilöstömäärästä
  • Pääomasijoitusrahastoihin on kerätty vuoden aikana yli miljardi euroa sijoitettavaksi uusiin kasvuyrityksiin