Pääomasijoittajat tukevat kotimaisia kasvuyrityksiä isolla kädellä – ennätysmäiset 1,3 miljardia euroa kasvuun ja kansainvälistymiseen

Pääomasijoittajat ry on kerännyt vuoden 2018 tilastot pääomasijoituksista suomalaisiin myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin. Kotimaiset kasvuyritykset saivat yhteensä lähes 1,3 miljardin euron edestä sijoituksia suomalaisilta ja ulkomaisilta pääomasijoittajilta vuoden 2018 aikana. Summa jakaantui 96 kotimaisen kasvuyrityksen kesken, joista suurin osa tekee tuotteita tai palveluita yrityksille.

Pääomasijoittajat vauhdittavat kasvua jättimäisin sijoituksin Suomeen

Ennätysmäisen 1,3 miljardin sijoituspotista suurin osa tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittivat kotimaisiin myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin yhteensä 871 miljoonaa euroa, mikä on noin 67 % kokonaispotista. Lukumääräisesti sijoituksia tehtiin 15 eri kasvuyritykseen, mikä merkitsee sitä, että ulkomaiset pääomasijoittajat ovat usein mukana kaikkein suurimmissa yrityskaupoissa.

Myös kotimaisilla pääomasijoittajilla on vahva usko suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksiin – yli 90% kotimaisten pääomasijoittajien tekemistä sijoituksista kohdistuvat Suomeen. Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittivat yhteensä 419 miljoonaa euroa, 81 kotimaiseen kasvuyritykseen.

”Pääomasijoittajien kasvun osaamisella Suomeen luodaan yritys kerrallaan lisää keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävä rooli kasvun ja työllisyyden edistäjinä Suomessa. Tarvitsemme pääomasijoittajien kaltaisia omistajia, jotka pystyvät kasvattamaan kotimaisia kasvuyrityksiä nopeassa aikataulussa yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon. Suomeen mahtuisi huomattavasti enemmän tällaisia vahvoja keskisuuria yhtiöitä vauhdittamaan kotimaan talouskasvua”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

 

 

Suomen pääomasijoitustoimiala monipuolistuu – yhä useammalle yritykselle kasvumahdollisuuksia tarjolla

Myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin sijoituksia tekevien kotimaisten pääomasijoittajien kirjo on monipuolistunut kysynnän kasvaessa ja markkinan kehittyessä. Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittivat myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin yhteensä 447 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 suomalaisten pääomasijoittajien tekemien kasvusijoitusten keskikoko oli noin 3 miljoonaa euroa, kun taas yritysostoihin tarkoitetut sijoitukset olivat keskimäärin 8 miljoonaa euroa. Yritysostoihin luettavia pääomasijoituksia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 264 miljoonaa euroa.

Enemmistösijoituksia tekevien pääomasijoittajien lisäksi markkinoille on tullut vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia, kuten ensimmäisten joukossa Bocap ja myöhemmin Juuri Partners sekä CapMan Growth -rahastot. Tällaisten kasvusijoitusten määrä jopa kolminkertaistui vuodesta 2017 – vuonna 2018 kasvusijoituksia tehtiin kaikkien aikojen ennätysmäärä, yhteensä 177 miljoonaa euroa. Vähemmistösijoitukset ovat tilastojen mukaan selkeästi vakiinnuttaneet paikkansa pääomasijoittamisessa ja osana listaamattomien yritysten kasvupolkua.

”Monipuolinen pääomasijoitusmarkkina tarkoittaa sitä, että yhä useampi yritys voi lähteä toteuttamaan rohkeaa kasvustrategiaa yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Vähemmistösijoituksille on tällä hetkellä merkittävää kysyntää esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa. Toisaalta pääomasijoittajat voivat lähteä rakentamaan uutta liiketoimintaa myös alkutekijöistä, kuten kävi rakennuskalusteita vuokraavan Rentan kanssa. Pääomasijoittajan tukemana Renta ponkaisi kolmessa vuodessa yli 160 miljoonan euron liikevaihtoon. Pääomasijoittajat tuovat rohkeutta kasvuun yritysten erilaisissa muutos- tai kasvuvaiheissa”, kommentoi Santavirta pääomasijoittajien vaikutusmahdollisuuksia yritysten kasvuun.

Yhteystiedot

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Kuvat:
Pääomasijoittajien kuvapankki

Tilastot:
PDF-paketti vuoden 2018 Buyout-tilastoista.

Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi,@FVCAfi.


LISÄTIETOJA

Muun muassa näihin kasvuyhtiöihin pääomasijoittajat sijoittivat vuonna 2018:

Tuotteet ja palvelut kuluttajille

 • Gugguu, Panostaja
 • Superpark, Sentica & Tesi

Tuotteet ja palvelut yrityksille

 • Viria, Tesi & LähiTapiola
 • Eficode, Bocap
 • Administer, Bocap
 • Bolt Group, Bocap
 • Flowplus, Juuri Partners
 • Finelcomp, Juuri Partners
 • Esa Kuokka, Juuri Partners

Uudet kotimaiset Buyout-rahastot 2017-2019:

 • Sentica Partners
 • Vaaka Partners
 • Korona Invest
 • Armada Mezzanine Capital
 • Dasos Capital
 • Saari Partners
 • Folmer
 • CapMan Growth
 • Bocap
 • Evolver

Pääomasijoitusalan vaikuttavuus

 • Tuoreen Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n vaikuttavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvoivat sijoitusvuodesta seuraavan kolmen vuoden aikana 6 kertaa muita saman toimialan ja kokoluokan yrityksiä nopeammin liikevaihdolla mitattuna ja 15 nopeammin henkilöstömäärällä mitattuna.
 • Pääomasijoittajien omistamien kasvuyritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi esimerkiksi kolmessa vuodessa sijoitusvuosina 2010–2014 4,1 miljardista eurosta 5,8 miljardiin euroon. Pääomasijoittajien kädenjälki näkyi yhteensä siis 1,7 miljardin euron kasvussa, jossa liiketoiminnan kehittämisen lisäksi on sijoitettu sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin. Tämä 1,7 miljardin euron kasvu on verrattavissa Suomen 30. suurimman yrityksen vuosittaiseen liikevaihtoon.
 • Kotimaisten ja ulkomaisten pääomasijoittajien omistamat yritykset vastaavat noin 6 % suomalaisesta yrityskannasta liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna. Pääomasijoittajien omistamissa kohdeyrityksissä työskentelee yhteensä noin 81.000 työntekijää.

 

Määritelmät

KASVUYRITYS

Tässä tiedotteessa kasvuyrityksellä tarkoitetaan myöhemmän vaiheen kasvuyritystä, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa ja liikevaihtoa sekä useimmiten potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Yrityksen liikevaihto voi olla sijoitusvaiheessa muutamasta miljoonasta eurosta satoihin miljooniin euroihin.

STARTUP

Startupilla ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksillä tarkoitetaan nuorta innovatiivista yritystä, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Startup-yrityksiin tehdyistä Venture Capital -sijoituksista julkaisimme vuoden 2018 tiedot 23.3.2019.