Pääomasijoittajat valitsivat salkuistaan 54 potentiaalista pörssilistautujaa

Vuodesta 2015 alkaen Helsingin pörssiin listautuneista kotimaisista yhtiöistä noin puolet ovat saaneet sijoituksen ja tukea pääomasijoittajalta jossain kasvunsa vaiheessa. Saman ajanjakson aikana pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin yhteensä yli 5,2 miljardia euroa. Panostukset kohdeyritysten kasvuun näkyvät: suomalaiset pääomasijoittajat nostivat salkuistaan kaiken kaikkiaan 54 huippuyritystä, joilla on potentiaalia listautua pörssiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Pääomasijoittajat sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin, joiden tähtäimessä on voimakas kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen. Pääomasijoittajat tuovat aktiivisina omistajina yrityksille pääoman lisäksi riskinottokykyä sekä osaamisensa ja laajat verkostonsa. Kohdeyritykset ovat sijoittajien omistuksessa keskimäärin 3–7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä eli myy omistusosuutensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yrityksen listautuminen pörssiin on yksi irtautumisvaihtoehdoista, muita ovat muun muassa yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle tai teollinen yrityskauppa.

2019 suomalaiset pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 40 kasvuyrityksestä ja 36 startupista. Näistä yhtiöistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle tuotiin Optomed ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle LeadDesk. Alkuvuodesta 2020 pörssin päämarkkinalle tuotiin Musti ja Mirri. Vuosina 2015–2020 kaikista suomalaisista pörssilistautujista 46 %:lla on ollut kasvunsa tukena pääomasijoittaja, joko juuri listautumishetkellä tai aiemmin yrityksen kasvupolulla. Päämarkkinalle pääomasijoittajien salkusta on viime vuosina tuotu muun muassa Harvia, Kamux, Silmäasema, Tokmanni, Kotipizza, Consti, Pihlajalinna ja Asiakastieto.

”Pääomasijoittajat vauhdittavat omistamiensa yhtiöiden kasvua ja kansainvälistymistä määrätietoisesti. Yksi yrityksen kehityspoluista voi olla listautuminen pörssiin. Silloin yrityksen toimintamalleja ja sen brändiä kehitetään koko sijoitusajan siten, että myös listautuminen on mahdollista. Tänä vuonna listautunut Musti ja Mirri on hyvä esimerkki siitä, miten yrittäjävetoinen yhtiö on kasvatettu pääomasijoittajien, Vaaka Partnersin ja EQT:n, omistuksessa kansainväliseksi pörssiyhtiöksi, jonka kaikki tunnistavat. Pääomasijoittajat etsivät jatkuvasti uusia vastaavanlaisia yhtiöitä eri toimialoilta, sillä he ovat valmiita rakentamaan uusia menestystarinoita”, toteaa Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Potentiaaliset pörssilistautujat 2020–2024

Tämän vuoden pääomasijoittajien potentiaaliset pörssilistautujat -listalla on yhteensä 54 yritystä, joista startupeja on 15 ja on myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiä 39. Pääomasijoittajien ilmoittamien yritysten joukossa on parikymmentä uutta potentiaalista listautujaa, joita ei ole mainittu aiempien vuosien listoilla..Kaikista pääomasijoittajien nostamista yrityksistä yli puolet tekevät tuotteita tai palveluita muille yrityksille.

”Kasvuyhtiöiden taustalla vaikuttavat buyout-sijoittajat, jotka keskittyvät myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin, joihin usein liittyy yrityskaupat ja Suomessa toimivaksi todetun liiketoiminnan kansainvälistäminen. Venture capital -sijoittajat taas sijoittavat startupeihin, jotka usein luovat jotain täysin uutta ja disruptoivat perinteisiä toimialoja. Vaikka molemmissa on kysymys vahvaa kasvua hakevista yhtiöistä, ne tarjoavat osakesijoittajille paljon vaihtelua sijoituskohteina”, kuvailee Santavirta.

Uutta on myös se, että listautumisvaihtoehtoja on tullut lisää. Pörssilistan ja Nasdaq First North -kasvumarkkinan lisäksi tarjolla on nyt myös First Northilla uusi Premier -segmentti, joka tarjoaa pääomasijoittajillekin mielenkiintoisen irtautumisvaihtoehdon.

”Nasdaq First North -kasvumarkkina on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja meillä on nyt 33 yhtiötä kaupankäynnin kohteena Suomessa. Avaamalla Premier-segmentin voimme tarjota yhtiöille mahdollisuuden lisätä sijoittajanäkyvyyttä noudattamalla Nasdaq First North -kasvumarkkinaa vaativampia sääntöjä samalla kun yhtiöt valmistautuvat mahdollisesti päämarkkinalle siirtymiseen”, toteaa Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

”Suomi tarvitsee jatkossakin kasvuhalukkaita ja kansainvälistyviä yhtiöitä kestävän talouskasvun edistämiseksi. Nyt on keskeisen tärkeää huolehtia siitä, että kotimaisten kasvuyhtiöiden toimintaympäristö pysyy kilpailukykyisenä. Suomen taloustilannetta ei paranneta heikentämällä kasvuyhtiöiden toimintaympäristöä vaan kehittämällä sitä. Se tuo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia kaikille”, päättää Santavirta.

Lisätietoja:

 

Pääomasijoittajat ry
Pia Santavirta, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Nasdaq Helsinki
Henrik Husman, toimitusjohtaja
henrik.husman@nasdaq.com
Puh. 09 6166 7208

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 94 000 työntekijää.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Twitter | Facebook | Linkedin | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on globaali teknologiayhtiö, joka palvelee pääomamarkkinoita ja muita toimialoja. Nasdaqin laaja data-, analyysi-, ohjelmisto- ja muiden palveluiden tarjooma mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen ja toteuttamisen yhtiön vision mukaisesti luotettavalla tavalla.  Lisätietoa yhtiöstä, teknologiaratkaisuista ja avoimista työpaikoista saatavilla: LinkedIn, Twitter: @Nasdaq, ja www.nasdaq.com.