Pääomasijoittajien uusin jäsen Finanssitaito: “Rahoitusmarkkinoiden osapuolet eivät tavoita toisiaan tehokkaasti”

Pääomasijoittajien jäsenistö kasvaa ennätysmäistä vauhtia, käsittäen jo huimat 125 pääomasijoitusalaa toiminnallaan eteenpäin vievää toimijaa. Uusimmista lisäyksistä ensimmäisenä esittelyvuoron saa Finanssitaito, jonka pyrkii auttamaan yrittäjiä löytämään tilanteeseensa sopivia rahoittajia ja rahoitusratkaisuja, sekä sijoittajia kohtaamaan sopivia kohdeyrityksiä.

Kertokaa omin sanoin Finanssitaidosta?

Olemme yrittäjistä ja rahoitusalan osaajista koostuva asiantuntijaorganisaatio joka auttaa yrityksiä löytämään sopivia rahoitusratkaisuja, ja rahoittajia löytämään sopivia kohdeyrityksiä. Yrittäjäverkostojemme kautta löydämme jatkuvasti hyviä kohteita jotka tarjoavat kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia (sekä vieraan pääoman että oman pääoman ehtoisia).

Miten Finanssitaito syntyi?

PK-sektorin yritysten keskuudessa rahoituskonsultoinnille on ollut tarvetta jo pidempään, mutta pankkilainarahoituksen vakuusvaatimusten kiristymisen myötä kysyntä tällaiselle palvelulle alkoi kasvaa vauhdilla. Uusien rahoituspalveluiden ja -tarjoajien ilmaantuminen markkinoille on osaltaan lieventänyt pankkilainarahoituksen kiristymisen aiheuttamia haasteita, mutta toisaalta rahoitussektorin pirstoutuminen on tuonut uusia haasteita sekä rahoitusta tarvitseville yrityksille, että rahoitusta tarjoaville tahoille. Jakeluverkostojen puuttuminen aiheuttaa tehottomuutta, kun rahoitusmarkkinoiden osapuolet eivät tavoita toisiaan tehokkaasti. Finanssitaito syntyi tähän tarpeeseen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia palveluita ja ratkaisuja joiden avulla keskenään yhteensopivat yritykset ja rahoittajat, sekä rahoituspalveluiden tarjoajat tavoittaisivat toisensa entistä nopeammin, helpommin ja tehokkaammin. Kysymys ei ole pelkästään sopivan rahoittajan tai kohteen löytämisestä, vaan myös kommunikoinnista ja neuvotteluissa onnistumisesta. Tähän tarvitaan juuri Finanssitaidon kaltaista organisaatiota, joka ymmärtää syvällisesti sekä yritysten että rahoittajien lähtökohdat ja tavoitteet, ja kykenee kommunikoimaan ymmärrettävästi molempien osapuolten kanssa.

Mikä on parasta yritysten kasvun parissa toimimisessa?

Kasvuyrityksillä on usein motivoitunut johto ja henkilöstö. Usein ihmisiä yhdistää kunnianhimoiset tavoitteet ja innostuminen on myönteisellä tavalla tarttuvaa. Työllisyyden parantaminen ja uusien teknologioiden sekä ratkaisujen kehittäminen merkittävien globaalien ja paikallisten ongelmien ratkaisemiseksi on motivoivaa. Rahoituksen näkökulmasta riittää innostavia haasteita: Löytyy runsaasti loistavia kasvuyrityksiä jotka tarvitsevat rahoitusta mutta eivät tunne rahoituskenttää eivätkä osaa löytää tai lähestyä sopivia rahoittajia sopivalla tavalla. Finanssitaidon organisaatiolle ja rahoittajille tämä on myönteinen mahdollisuus. Palvelukonseptimme on kiinnostava mahdollisuus niille rahoittajille jotka haluavat olla askeleen edellä sopivien uusien kohteiden tavoittamisessa sekä neuvotteluissa onnistumisessa.

Jos saisitte pitchata uuden idean yhdelle henkilölle, kuka hän olisi?

Kiinnostava kysymys. Kenelle kannattaisi puhua EU:n ylilegalisoinnin aiheuttamista haitoista ja lainsäädännön selkeyttämisen potentiaalisista hyödyistä? Kenellä olisi kykyä ymmärtää nykytilanne ja vaikutusvaltaa käynnistää liike joka pysäyttäisi nykyisen kehityssuunnan ja saisi EU:n ja Suomen lainsäätäjät keskittymään lainsäädännön selkeyttämiseen sen sijaan että nyt epämääräisten direktiivien pohjalta säädetään kiihtyvällä tahdilla uusia tulkinnanvaraisia lakeja tilanteessa jossa edes viranomaiset eivät osaa tulkata nykyisiäkään lakejamme?

Miten Suomeen saataisiin lisää kasvuyrityksiä?

Selkeyttämällä rahoitusalan lainsäädäntöä ja miksei muutakin lainsäädäntöä. Mittava, monimutkainen ja tulkinnanvarainen lainsäädäntö on varmasti merkittävin asia joka jarruttaa kasvua kaikilla aloilla ja monella tavalla. Rahoituksen järjestäminen, työllistäminen, tuotekehitys ja kaupallistaminen – kaikkia näitä toimintoja rasittaa lainsäädännön määrän kasvu ja eritoten uuden lainsäädännön monimutkaisuus sekä tulkinnanvaraisuus. Eritoten pienten ja keskisuurten yritysten osalta kasvu vaikeutuu, kun kaikista näkökulmista pienen tai keskisuuren yrityksen mittaluokat ovat liian pienet suhteessa byrokratiaan ja lainsäädännön selvittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat yleensä edustaneet suurinta kasvupotentiaalia. Lainsäädännön selkeyttäminen vapauttaisi valtavasti resursseja joka puolestaan houkuttelisi nykyistä useampia yrittäjiä kasvattamaan yrityksiään systemaattisemmin ja määrätietoisemmin. Rahoituksen tarjonta paranisi, työllistäminen helpottuisi jne. Toki on myös tärkeää pitää yritysverotus kilpailukykyisellä tasolla ja koulutusta pitää jatkuvasti kehittää, kuten muita yhteiskuntamme peruspalveluita, mutta tänä päivänä näyttäisi siltä, että ylilegalisointi on se villakoiran ydin johon kannattaisi ensimmäisenä puuttua, jos halutaan houkutella esille kasvua Suomalaisissa yrityksissä, ja jos halutaan houkutella lisää kasvuyrityksiä Suomeen.

Finanssitaidon ja muut yhdistyksen jäsenet löydät  Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi