Pääomasijoittajien jäsenesittelyssä Ferovalo: ”Oikea-aikainen osaaminen organisaatioissa takaa kasvun ja kehityksen”

Pääomasijoittajien jäsenistöä uusimpana täydentävän Ferovalon mukaan työn sopimusmallit ovat monipuolistumassa, ja tulevaisuuden tekijät toimivat enenevissä määrin projektityötä tekevinä yrittäjinä. Etenkään huippuasiantuntijoiden työ ei ole sidonnainen maantieteellisiin rajoihin. Ferovalo auttaakin yrityksiä kasvamaan yhdistämällä muuttuvat osaamistarpeet oikeanlaisiin ja oikea-aikaisiin osaajiin.

1. Miten ja miksi Ferovalo sai alkunsa?

Suomesta sekä myös globaaleilta markkinoilta puuttui toimija, joka olisi tehokkaasti auttanut yrityksiä löytämään avukseen kovan luokan osaajia vuokrajohtajiksi ja projektiluonteisiin tehtäviin. Oikea-aikainen osaaminen organisaatioissa, niin operatiivisessa toiminnassa kuin hallituksissakin takaa kasvun ja kehityksen. Ferovalo auttaa yrityksiä kasvamaan ja kehittymään palvelulla, josta nämä osaajat löytyvät helposti. Itsenäisille asiantuntijayrittäjille tarjoamme puolestaan myyntialustan talentilleen.

2. Keitä ovat henkilöt Ferovalon takana?

Yrityksen perustajalla Elina Liehulla on monipuolinen kokemus osaamisen välittämisestä IT-alalla. Hän on muun muassa luotsannut eWorkin Suomen toiminnan nollasta 30M€ liiketoiminnaksi 2005-2010. Elina pyysi uuden yrityksen tueksi Advisory Boardiin talouden, teknologian ja markkinoinnin osaajia tukemaan operatiivista tekemistä. Advisory Boardiin kuuluvat Tina Nyfors, Ville Mykkänen, Petri Kämäräinen, Pekka Sundelin, Otto Aalto ja Pauliina Sievänen.

Tällä hetkellä Ferovalolla on lisäksi yksi vakituinen täysaikainen työntekijä sekä hallitustyön ammattilaisten tiimi, jotka ovat käytettävissä asiakasprojekteissa. Yrityksellä on lisäksi yksi alkuvaiheen ulkopuolinen sijoittaja.

3. Missä eri tilanteissa väliaikaisen osaajan etsiminen johtoon voi olla yritykselle hyvä ratkaisu? Tai ulkopuolisen jäsenen etsiminen hallitukseen?

Yrityksen kasvu- ja murrosvaiheissa väliaikainen, usein ’ylipätevä’ osaaja voi osa- tai kokoaikaisesti auttaa yrityksen tiimiä nostamaan organisaation osaamistasoa nopeasti. Osaaja voi olla toimitusjohtajan oikea käsi, COO, joka kokemuksellaan tukee johtoa tai jonka substanssiosaaminen taloudesta, viestinnästä tai HR:sta tukee organisaation kehitystä. Osaaja voi tulla myös tukemaan jotain tiettyä projektia; olemme välittäneet asiakkaillemme muun muassa tuotannon prosessien tai logistiikan kehittäjiä sekä projektipäälliköitä esimerkiksi IT-hankkeisiin.

Tekijä voi tulla myös paikkaamaan vajetta organisaatiossa rekrytoinnin ajaksi.

Toisaalta yrityksen hallituksen tulee tukea toimitusjohtajaa, jotta yritys menestyy. Yrityksen eri vaiheissa myös hallituksessa tulee olla oikeanlaista osaamista, joka tukee hallituksen strategiaa.

4. Kuinka Ferovalo löytää nämä osaajat?

Ferovalon järjestelmään on tällä hetkellä rekisteröitynyt noin 500 osaajaa jäseniksi ja toimeksiantokirjeen saajiksi. Nämä osaajat reagoivat ja hakevat toimeksiantoihin, jotka kiinnostavat heitä ja joihin heillä on annettavaa. Useimmat rekisteröityneet jäsenet ovat kuulleet Ferovalosta suosituksen kautta.

5. Mihin suuntaan näette työn tekemisen ja työsuhteiden luonteen tulevaisuudessa kehittyvän?

Tulevaisuudessa työn sopimusmallit monipuolistuvat ja työsopimusten rinnalla kasvaa tekijöiden toimiminen yrittäjänä, jolloin tekijöiden työ koostuu erilaisista projekteista. Työn tekeminen muuttuu myös entistä globaalimmaksi ja etenkin huippuasiantuntijoiden työ ei ole sidonnainen maantieteellisiin rajoihin.

Ferovalon tavoite onkin laajentua globaaliksi toimijaksi. Ensimmäiset kansainväliset asiakastarpeet toivottavasti avaavat nopeasti kansainväliset markkinat. Markkinoilla ei tällä hetkellä ole alan globaalia toimijaa juuri Ferovalon kaltaisella konseptilla, ja tässä näemme erittäin suuren liiketoimintamahdollisuuden.

Ferovalon hallitusjäsenten ilmoituspalvelun hinta on 1800 € + alv. Pääomasijoittajat ry:n jäsenistölle ja näiden portfolioyrityksille yritys tarjoaa tämän palvelun hintaan 900 € + alv.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Ferovalon ja muut yhdistyksen jäsenet löydät  Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.