Pääomasijoittajien jäsenesittelyssä Grid.vc – ”Ilmastonmuutoksen aiheuttama energiamurros tulisi nähdä mahdollisuutena suomalaiselle osaamiselle”

Pääomasijoittajien uusin jäsen, pääomasijoitusyhtiö Grid.vc, on ensimmäinen ammattimainen sijoittaja, joka sijoittaa disruptiivista energiateknologiaa kehittäviin startupeihin. Energia-alan käydessä läpi suurta murrosta iso osa alan suurten toimijoiden ajasta menee operatiiviseen toimintaan. Grid.vc:n strategia on toimia apukätenä energia-alan toimijoille sekä helpottaa toimialan uusien innovaatioiden syntyä ja kehitystä. Omille kohdeyhtiöilleen Grid.vc on luonut uudenlaisen konseptin Grid.LABin, joka tukee laajan sijoittaja- ja kumppaniverkoston kautta yhtiöiden liiketoimintaa ja ensimmäisten asiakkaiden löytämistä. Grid.vc julkaisi uuden 2,5M€ rahastonsa kesäkuun alussa.

Miten Grid.vc sai alkunsa?

Energiamurroksesta on puhuttu pitkään, mutta todellinen muutos on vasta alussa. Toimialalla on oikeastaan menossa useampia muutoksia samaan aikaan: siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja keskitetystä tuotannosta hajautettuun tuotantoon. Samalla energia-asiakkaat ovat muuntumassa puhtaista ostajista kohti prosumereita, jotka myös tuottavat ja mahdollisesti myyvät energiaa. Edellisistä asioista johtuen energian jakelu tulee kokemaan muutoksia ja ala myös digitalisoituu voimakkaasti.

Käytännössä kaikki energiayhtiöt ovat havainneet olevansa suuren muutoksen edessä, mutta yhtiöiden resurssit ovat erittäin tiivisti sidotut operatiiviseen toimintaan eikä kehitykseen ja innovaatioiden edistämiseen välttämättä ole resursseja käytettävissä. Grid.vc on perustettu juuri tähän tarpeeseen – energiayhtiöiden, muiden energiaan liittyvien toimialojen yritysten sekä institutionaalisten sijoittajien kumppaniksi.

Grid.vc:n tavoite on toiminnallaan tukea partnerien innovaatiotoimintaa sekä tehdä kannattavaa sijoitustoimintaa tämän merkittävän toimialan murroksessa. Yhteistoiminta toimialan yritysten kanssa on vastavuoroista, sillä sijoitustoiminta ja portfolioyhtiöt hyötyvät merkittävästi suorista kontakteista toimialaan.

Minkälainen tiimi Grid.vc:llä on?

Grid.vc:n salkunhoitajat ovat sekoitus startup-maailmaa, transaktio-osaamista ja energia-alan tuntemusta. Jaakon ymmärrys startupien haasteista yhdistettynä Jussin rautaiseen transaktio-osaamiseen ja Mikan pitkään toimialakokemukseen luo tukevan pohjan sijoitustoiminnalle tällä haastavalla toimialalla.

Miksi energiasektori?

Energia-ala on yksi maailman suurimmista toimialoista. Yhteiskunta ei tule toimeen ilman energiaa, mutta kestävän tulevaisuuden takia useiden asioiden on muututtava hyvinkin nopeasti. Seuraavan vuosikymmenen aikana todennäköisesti hyvin suuri osa näistä muutoksista tulee tapahtumaan. Tämän takia energia-ala on mielestämme juuri nyt kiinnostavin sijoituskohde.

Energiaan keskittyviä rahastoja on Euroopassa useita, mutta suurin osa niistä on suurehkoja corporate venture -rahastoja. Nämä sijoittajat ovat pääosin kiinnostuneita myöhemmän startup- ja kasvuvaiheen yrityksistä. Toisaalta energia-alaan sijoittaminen vaatii toimialan ja siihen liittyvän regulaation syvää ymmärtämistä, teknistä tuntemusta sekä näkemystä toimialan kehityksestä.

Olemme havainneet, että Euroopasta puuttuu lähes kokonaan toimialaa tuntevat sijoittajat, jotka olisivat kiinnostuneita aikaisen vaiheen yhtiöistä. Strategiamme on olla ensimmäinen ammattimainen sijoittaja disruptiivista energiaan liittyvää teknologiaa kehittävissä startupeissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja muualla Euroopassa.

Minkälainen kumppani olette kohdeyrityksellenne?

Sijoittajiemme kautta meillä on suora kontakti toimialaan, joka mahdollistaa meille poikkeuksellisen hyvät tavat validoida sijoituskohteita, mutta myös tukea portfoliota. Tämän toteutamme Grid.LAB-konseptin kautta.

Grid.LAB muodostuu digitaalisesta alustasta sekä sijoittaja- ja kumppaniverkostostamme. Grid.LAB:n kautta startupit voivat hakea asiantuntijoidemme mentoroitavaksi. Aluksi annamme yhtiölle palautteen liikeideasta. Tätä tärkeää palautetta ei alkuvaiheen startupilla energia-alalla ole helppo saada. Seuraavaksi pureudutaan liikeidean ja -suunnitelman ydinkohtiin yhdessä mentoreiden kautta. Lopuksi pyrimme mahdollistamaan yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi pilotoinnin, kumppaniverkostomme kautta.

Grid.LAB antaa meille erinomaisen mahdollisuuden kohdeyhtiöiden analysointiin erittäin aikaisessa vaiheessa. Toisaalta yrittäjille se mahdollistaa suoran keskustelun potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Myöhemmässä vaiheessa toivomme, että kumppaniverkoston kautta voimme olla tukemassa ensimmäisten asiakkaiden löytämisessä. Haluamme olla eturintamassa tuomassa lean startup -ajattelua toimialalle, jossa vielä jokin aika sitten vierastettiin uusien teknologioiden käyttöönottoa. Grid.LAB onkin jo saanut erittäin hyvää palautetta sekä kumppanien että startupien suunnasta. Sijoitustoiminnan näkökulmasta Grid.LAB antaa meille tehokkaan työkalun dealflown rakentamiseen ja analysointiin sekä portfolioyhtiöden kasvun kiihdyttämiseen. Uskomme tästä rakentuvan merkittävää kilpailuetua.

Miten uskotte suomalaisen pääomasijoitusalan kehittyvän tulevaisuudessa?

Uskomme, että erilaisten erikoistuneiden rahastojen syntyminen jatkuu. Grid.vc on esimerkki yhdestä uudesta ja poikkeavasta toimintamallista. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka, mutta siitä juontuva energia-alan murros pitäisi nähdä ennen kaikkea mielenkiintoisena mahdollisuutena. Suomessa on erittäin paljon energiamurroksen näkökulmasta relevanttia osaamista. Haluamme olla kokoavana voimana yhdistämässä suomalaisia energiayhtiöitä, yrityksiä, yliopistoja ja startupeja, jotta voisimme yhdessä rakentaa uusia kasvutarinoita sekä liiketoimintaa.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Kaikki pääomasijoittajat löydät uudistetusta  Pääomasijoittajien sijoittajahakukoneesta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.

 

Lisätietoja antavat:

Jaakko Isotalo
Fund and dealflow manager
040 7123 655
jaakko.isotalo@grid.vc

Mika Laatu
Lab director
044 750 3309
mika.laatu@grid.vc