Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi yli 11 % ja henkilöstön määrä Suomessa 13 %

Suomen talous on päässyt jälleen kasvu-uralle, jonka edistämistä on syytä jatkaa. Yritysten kasvu on välttämätön osa Suomen talouden kehitystä, ja pääomasijoittaminen on yksi kasvun moottoreista. Tämä näkyy erityisesti Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tuoreimmassa selvityksessä.

“Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden kasvu on edelleen kiihtynyt viime vuonna”, kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta. Esimerkiksi kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi yli 11 prosentin ja henkilöstömäärä Suomessa 13 prosentin vauhtia vuoden 2016 aikana. Tilastokeskuksen tänään julkaisemien yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotietojen mukaan suomalaisten yritysten liikevaihto kasvoi samanaikaisesti 1,5 % ja henkilöstön määrä 0,6 %.

”Pääomasijoittajat ovat kasvun ja hallitun riskinoton ammattilaisia, mikä näkyy myös yritysten kasvuluvuissa”, Santavirta toteaa ja tervehtii ilolla Elinkeinoelämän Keskusliiton tuoretta omistajuuden toimintaohjelmaa. “Omistajilla on tärkeä rooli yritysten kasvunnälän herättäjinä. Kasvu tuo Suomeen työpaikkoja, investointeja ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle.”

Pääomasijoittajat ovat kasvuyritysten kumppaneita ja tuovat uskallusta kasvaa. Kasvuyritysten menestystä pääomasijoittajat edistävät muun muassa rakentamalla strategiaa yhdessä yrityksen kanssa sekä hyödyntämällä osaamistaan ja laajoja verkostojaan.Suomen pääomasijoitusyhdistyksen selvityksen mukaan pääomasijoitetut yritykset kasvavat selvästi muita yrityksiä nopeammin.

Enemmän voimakkaasti kasvavia yrityksiä saataisiin siis Suomeen pääomasijoitustoiminnan kokoa kasvattamalla.

Pääomasijoittamisen toimintaympäristöä ja kasvuyritysten rahoitusta voidaan parantaa helpolla ja nopealla säädösmuutoksella: Yleishyödyllisten säätiöiden ja ulkomaisten rahastojen rahastojen tulisi saada sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin neutraalilla verokohtelulla.

”Nämä säädösmuutokset ovat parhaillaan selvitettävänä valtiovarainministeriön työryhmässä. Muutokset tulisi ehdottomasti toteuttaa tämän hallituskauden aikana kasvun edistämiseksi”, Santavirta toteaa.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
040 546 7749
pia.santavirta@fvca.fi

Kuvat:

Pääomasijoitusyhdistyksen kuvapankki


Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA 

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry – Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä.Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat.