Uusi tutkimus valottaa suomalaisten pääomasijoittajien suhtautumista vaikuttavuussijoittamiseen – hyvien tuottojen ja vaikuttavuuden ristiriita murtumassa

Keskustelu vaikuttavuussijoittamisesta saa jälleen jatkoa, kun Aalto-yliopiston ja Aalto Ventures Programin Aalto Fellows-kasvuyrittäjyysohjelman opiskelijoiden tutkimus vaikuttavuussijoittamisesta suomalaisten pääomasijoittajien keskuudessa julkaistaan. Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoitustoimintaa, joka tähtää tuoton lisäksi myös positiiviseen yhteiskunnalliseen ja/tai ympäristölliseen vaikutukseen eli impaktiin.

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin 31 pääomasijoittajan suhtautumista vaikuttavuussijoittamiseen, sen haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tutkimus luo täten jatkoa Pääomasijoittajat ry:n, Sitran ja Deloitten vuonna 2017 tekemälle tutkimukselle vaikuttavuussijoittamisesta suomalaisten pääomasijoittajien keskuudessa sekä vastikään julkaistulle Pääomasijoittajat ry:n ja Annemari Kirpun tutkimukselle eurooppalaisista vaikuttavuussijoitusrahastoista. Uuden tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Pääomasijoittajat ry, Sitra, Tesi, Inventure, Maki.vc ja Taaleri.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pääomasijoittajat pitävät vaikuttavuussijoittamista tärkeänä. Vanhat uskomukset vaikuttavuussijoittamisen rinnastamisesta hyväntekeväisyyteen näyttävät alkaneen murtua. Tutkimukseen osallistuneista 87% olivatkin sitä mieltä, ettei vaikuttavuussijoittaminen tarkoita kompromissien tekemistä tuotto-odotuksissa. Tutkimukseen osallistuneet pääomasijoittajat näkevätkin vaikuttavuussijoittamisen tulevaisuuden valoisana.

“On upea nähdä että vastuullisen sijoitustoiminnan lisäksi vaikuttavuus on jo 58% vastaajilla huomioitu tulevien rahastojen suunnittelussa. Vuonna 2017 luku oli vain 27% eli positiivista kehitystä on todellakin tapahtunut”, iloitsee Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Myös Sitran projektijohtaja Mika Pyykkö on ilahtunut kehityksestä: “Vaikuttavuussijoittamisen markkinan kasvaminen on välttämätöntä hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun kestävän turvaamisen näkökulmasta. Suomella on hyvä mahdollisuus toimia tässä kehityksessä suunnannäyttäjänä.”

Varsinaisia vaikuttavuussijoitusrahastoja Suomessa on kuitenkin vain muutamia. Myös vaikuttavuussijoittamisen strategioita järjestelmällisesti hyödyntävät rahastot ovat vielä harvinaisuus. Suurimmat haasteet vaikuttavuusstrategioiden toimeenpanossa liittyvät etenkin vaikuttavuuden mittaamiseen vaikeuteen sekä potentiaalisten sijoituskohteiden ja tiedon puutteeseen. Näiden haasteiden ylitsepääsemiseen toivotaankin tukea sijoitusyhteisöltä.

”On tärkeää, että pääomasijoittajat tunnistavat ja edistävät yritysten tuotteilla ja toiminnalla aikaansaatavaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja ympäristössä. Tarvitsemme vielä konkreettisia työkaluja vaikuttavuuden johtamiseen ja tulosten mittaamiseen. Kehitämme ja pilotoimme näitä omassa toiminnassamme ja keskustelemme mielellämme kokemuksista muiden toimijoiden kanssa”, kertoo Tesin Heli Kerminen.

Myös suomalaiset yritykset ovat keskeisessä osassa vaikuttavuussijoittamisen yleistymisen edistämisessä. Hyvänä esimerkkinä The Upright Project kehittää neuroverkkoihin perustuvaa nettoimpakti-työkalua, joka pyrkii selvittämään yritysten erilaiset kokonaisvaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Milleniaalit ajattelevat tunnetusti aiempia sukupolvia enemmän yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Suurien ikäluokkien ikääntyessä 30 biljoonaa dollaria siirtyy milleniaaleille seuraavien 30 vuoden aikana. Voidaankin olettaa, että tällä on vaikutuksia myös rahastojen sijoitusstrategioihin.

“Me milleniaaleina koemme vaikuttavuussijoittamisen erityisen tärkeänä. Halusimme muiden Aalto Fellowslaisten kanssa viedä keskustelua aiheesta eteenpäin ja tuottaa jatkotoimenpiteitä tukevaa dataa”, kertovat Pauliina Meskanen ja Pirkka Sippola, vuoden 2019 Aalto Fellows ryhmän opiskelijat.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan Aalto Fellowsin sivuilta: www.aaltofellows.com/impact

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pauliina Meskanen,
Aalto Fellows
pauliina.meskanen@aalto.fi,
+358 50 4122411

Pirkka Sippola,
Aalto Fellows
pirkka.sippola@aalto.fi
+358 50 5365266

Pia Santavirta, 
Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Toni Pakarinen
Communications Lead, Pääomasijoittajat ry
toni.pakarinen@paaomasijoittajat.fi
+358 45 873 0889