Pääomasijoittajiin liittynyt Evolver: ”Meille on luontevaa toimia saumattomasti Suomen ja Ruotsin välillä”

Pääomasijoittajien uusin jäsen, pääomasijoitusyhtiö Evolver, uskoo vastuulliseen arvonluontiin yhdessä sitoutuneiden yrittäjien kanssa. Uutta rahastoa keräävä yhtiö vauhdittaa vakiintuneiden, listaamattomien pk-yrityksien kasvua tarjoamalla yrityksille osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Ahvenanmaalaiset juuret omaavan Evolverin yrittäjähenkisyys ja maanläheinen, rento lähestymistapa auttavat yhteisen sävelen löytämisessä yrittäjien kanssa.

1. Miten Evolver sai alkunsa?

Evolver perustettiin vuonna 2009, kun yrittäjinä ja eri yhtiöiden johtorooleissa toimineet perustajat näkivät small cap -segmentissä suuria mahdollisuuksia osallistua suomalaisten ja ruotsalaisten pk-yrityksien kasvuun ja ammattimaistumiseen.

Yhtiön perustaneista partnereista Lasse Kittelsen, Peter Lindström ja Johan Porko ovat edelleen mukana Evolverin toiminnassa.

2. Minkälainen on tiimi Evolverin takana?

Olemme yhtenäinen kahdeksan hengen tiimi, ja sekoitus kokeneita yritysrakentajia sekä rahoitusalan erikoisosaajia. Tiimimme on suhteellisen suuri, minkä näemme edellytyksenä pk-segmentissä aidon lisäarvon luomiseen. Pääomasijoittajan on ymmärrettävä sekä yrittämistä että johtamista tuodakseen merkittävää ja konkreettista apua yrittäjälle. Tiiminä tiedämme hyvin, mitä pk-yrityksen käynnistäminen, johtaminen ja kasvattaminen vaatii.

3. Miltä Evolverin lähitulevaisuus näyttää?

Evolver on sijoittanut pk-yrityksiin jo kohta yhdeksän vuotta, ja olemme kehittäneet sijoitusstrategiaamme tänä aikana jatkuvasti. Aiomme tulevaisuudessakin jatkaa  pk-yritysten kasvukumppanina Suomessa ja Ruotsissa. Koemme olevamme onnekkaita, kun saamme tehdä yhteistyötä hienojen yrittäjien kanssa, ja auttaa heitä seuraavan kasvuloikan toteuttamisessa.

Rahoitusmuotoamme kehitetään lisäksi parhaillaan siten, että instituutionaliset rahastosijoittajat pääsisivät osallistumaan pk-yritysten kasvutarinoiden luomiseen entistä helpommin. Evolver on aktiivisessa varainkeruuvaiheessa, tavoitteena 60 miljoonan euron pääomarahasto, joka tulee sijoittamaan seuraavan neljän vuoden aikana pk-yrityksiin niin Suomessa kuin Ruotsissa.

4. Minkälaisia sijoituskohteita etsitte?

Menestystarinoita voi rakentaa monenlaisista lähtökohdista. Meille sijoituksen lähtökohta ei ole toimiala, vaan kiinnostava yritys ja innostunut johto, jolla on vahva usko omiin kehittymisen mahdollisuuksiinsa, ja jonka kanssa näkemyksemme ja työkalulaatikkomme kohtaavat.

Olemme vuosien varrella huomanneet, että arvonluonti on tehokkainta, kun tulemme ensimmäisenä ulkopuolisena omistajana mukaan yrityksiin, joissa johdolla on selkeä tavoite kehittää ja kasvattaa yritystään, mutta aika tai muut resurssit eivät ole tavoitteeseen nähden riittäviä. Tyypillisesti näiden yritysten liikevaihto on 10-30 miljoonaa euroa, ja ne ovat alansa kannattavimpia.

5. Minkälainen kumppani olette kohdeyrityksille?

Olemme sekä kannustava että vaativa omistaja. Emme näe itseämme perinteisenä pääomasijoittajana, vaan ennemmin osaamispääomaa ja ”hands-on” -asennetta tarjoavana kasvun kumppanina.

Uskomme vahvasti ihmisiin ja yhdessä tekemiseen, ja olemme koko omistusaikamme aktiivisesti läsnä yritystemme arjessa. Laadimme yhteisen liiketoimintasuunnitelman ja toteutamme sitä yhdessä yrityksen johdon kanssa. Tavoitteenamme on tuoda merkittävää lisäarvoa suunnitelman toteuttamiseen.

Käytännössä tuomme yrityksiin hyviksi osoittautuneita käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka auttavat johtoa kehitystyössään. Yrittäjien ja meidän tavoite tulee olla se sama, eli yrityksen vahvistaminen, kasvattaminen ja riskien vähentäminen.

Olemme huomanneet, että yritykset kaipaavat tällaista apua sekä myös selkeää mutta tasapainoista tavoitteiden seurantaa, jotta omat ja yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

6. Päätoimipaikkanne on Ahvenanmaalla. Miten ahvenanmaalaiset juuret näkyvät arjessanne?

Ahvenanmaa on tyypillinen yrittäjäkunta. Saarella asuminen on aina vaatinut erityistä luovuutta ja määrätietoisuutta. Ahvenanmaa on pieni alue, ja jos tavoittelee kasvua, on sitä haettava maakunnan ulkopuolelta.

Olemme itsekin yrittäjiä ja siksi meidän on helppo samaistua yrittäjien jokapäiväisiin haasteisiin ja ajattelutapaan. Yrittäjähenkisyys ja maanläheinen, rento lähestymistapa on suuri etu yhteisen sävelen löytämisessä kohdeyhtiöiden kanssa.

7. Toimitte sekä Suomessa että Ruotsissa. Mitä hyötyjä molemmilla markkinoilla toimiminen tuo? 

Suomi ja Ruotsi edustavat yhdessä kotimarkkinoitamme. Emme näe niitä kahtena erillisenä markkina-alueena, vaan yhtenä isona kotimarkkinana, jossa on valtavasti sijoitus- ja kehitysmahdollisuuksia. Meille onkin luontevaa toimia saumattomasti Suomen ja Ruotsin välillä. Sekä Evolver että Evolverin partnerit ovat toimineet pitkään molemmissa maissa, sekä myös muissa Pohjoismaissa.

Hyvä verkosto yhtenäisellä markkinalla tarkoittaa, että potentiaalisia sijoituskohteita on enemmän, ja meidän on helppo lähestyä yrittäjiä ja ymmärtää sekä heidän olosuhteitaan että mahdollisuuksiaan. Lisäarvona pystymme luomaan voimakkaita kasvumahdollisuuksia yrityksille, joiden tavoite on kasvaa Suomesta Ruotsiin, tai toisinpäin. Potentiaali rajan yli kasvamiseen ei kuitenkaan sinänsä ole sijoituksen edellytys.

8. Mihin suuntaan näette suomalaisen pääomasijoitustoimialan tulevaisuudessa kehittyvän?

Toivottavasti institutionaaliset sijoittajat tulisivat yhä vahvemmin mukaan myös yrityskauppamarkkinan alemman tason buyout-kauppoihin. Pk-yrityskannan nostaminen seuraavalle tasolle on elintärkeä asia Suomelle, ja meidän tyyppisemme kasvun kumppanit ovat tässä kehityksessä tärkeässä roolissa. Muutoksen saavuttamiseksi vaadittaisiin valmiutta investoida myös pienempiin rahastoihin sekä mahdollisesti osin erityyppisiin tiimeihin, kuin ollaan tähän asti totuttu.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Evolverin ja muut pääomasijoittajat löydät uudistetusta  Pääomasijoittajien sijoittajahakukoneesta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.