Pääomasijoittajiin liittynyt Scala Fund Advisory: ”Kansainvälisiä rahastosijoittajia ei vakuuteta pelkällä track recordilla”

Vuonna 2016 perustettu Scala Fund Advisory tarjoaa listaamattoman markkinan neuvonantoa parhaille pääomasijoitusmanagereille ja ammattimaisille rahastosijoittajille. Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa sijaitsevista toimistoistaan käsin asiakkuuksiaan maailmanlaajuisesti palveleva tiimi uskoo kansainvälisten varojen ohjautuvien erinomaisten tuottojen luo – myös Suomeen, etenkin jos pääomasijoitusmanagerit onnistuvat nostamaan oman osaamisensa kommunikoinnin kansainväliselle tasolle.

Scala Fund Advisory tarjoaa listaamattoman markkinan neuvonantoa kategoriansa parhaille pääomasijoitusmanagereille ja ammattimaisille sijoittajille. Listaamattomalla markkinalla tiimi tarkoittaa erilaisia rahastostrategioita buyoutista ventureen sekä kiinteistöistä private debtiin ja infraan.

Käytännössä Scala auttaa managereita löytämään heidän strategiaansa pitkällä tähtäimellä parhaiten soveltuvat kansainväliset sijoittajat. Toisaalta yritys tarjoaa strategista neuvonantoa erilaisille insitutionaalisille sijoittajille. Scala toimii myös niin kutsutulla secondary-markkinalla, eli he neuvovat sijoittajia, jotka strategisista syistä tai muutoin ovat halukkaita aktiivisesti muokkaamaan listaamattoman markkinan salkkuansa.

Kaiken toiminnan ytimessä on kuuden henkilön tiimi, jolla on lähes 20 vuoden ajalta syvää kokemusta kansainvälisestä varainhankinnasta. Scala tarjoaa jatkuvasti myös harjoittelupaikkoja alasta kiinnostuneille lahjakkaille nouseville kyvyille.

1. Mihin suuntaan Euroopan varainkeruuympäristö on viime vuosina kehittynyt?

Kiinnostus listaamattomaan markkinaan on ilman muuta kasvanut kautta linjan. Syy on selvä, sillä tämä omaisuuslaji on pystynyt tarjoamaan selkeää ylituottoa listattuun markkinaan verrattuna. Tämä juontaa juurensa siitä, että yritysten kasvua on tehokkaampi kiihdyttää esimerkiksi buyout-rahastojen enemmistöpositiosta kuin pörssimarkkinalla, jossa omistus on hajautunutta ja sijoittajien agendat ovat usein erineväisiä.

Sijoittajaympäristössä merkittävin muutos lienee rahastojen rahastojen ja perhesijoitusyhtiöiden kohdalla. Rahastojen rahastoilla on haasteita oman mallinsa kanssa ja vain parhaat tulevat selviämään. Tämä tarkoittaa, että heidän sijoituskapasiteettinsa on heidän oman varainhankintansa varassa. Toisaalta perhesijoitusyhtiöiden osuus tulee kasvamaan entuudestaan. Kun varallisuuden lähde on usein suorasta sijoittamisesta, on pääomarahastojen arvonluontimetodit tuttuja ja niihin sijoittaminen luonteva tapa hajauttaa esimerkiksi perheyhtiön exitistä saatuja varoja.

2. Millaisena Suomi ja suomalaiset pääomasijoitusrahastot näyttäytyvät kansainvälisille rahastosijoittajille?

Pohjoismainen pääomasijoitusmarkkina on historiallisesti pystynyt tarjoamaan eurooppalaista keskitasoa parempia tuottoja. Pohjoismaiset yritykset nähdään myös keskimääräistä valmiimpina hyötymään digitaalisesta kehityksestä. Tästä maineesta suomalaisetkin pääomasijoittajat pääsevät nauttimaan.

Päähaasteet liityvät rahastorakenteisiin. Kotimainen kommandiittiyhtiö-rakenne ei sovi kaikille sijoittajille, ja tiedämme tapauksia, jossa merkittävän kansainvälisen instituution sijoitus suomalaiseen rahastoon on jäänyt tästä seikasta kiinni. Tähän on toivottavasti vihdoinkin tulossa muutos.

3. Miten kotimainen pääomasijoitustoimiala saadaan kasvuun? 

Kotimaiset sijoittajat tukevat jo nyt hienosti paikallisia tiimejä, joten kyllä merkittävä kasvu tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisessä vertailussa kotimaisilla toimijoilla on vielä kirittävää oman toiminnan kommunikoinnissa ja sijoitusstrategiansa kirkastamisessa. Suomi pääomasijoitusmarkkinana on vielä monelle sijoittajalle outo. Pääomarahastoissa puhutaan yleensä 10 vuoden ”avioliitosta”, joten kansainvälisten sijoittajien vakuuttamiseksi ei riitä pelkkä hyvä track record. Ainainen vertailu Suomen ja Ruotsin välillä on älyllisesti hieman tylsä, mutta todellisuus on, että siellä tilanne on toinen ja sikäläiset rahastot suomalaisia suurempia. Tämä näkyy puhtaasti esimerkiksi ulkomaisten sijoittajien osuutena ruotsalaisissa rahastoissa, joka on yli 80% siinä missä suomalaisissa rahastoissa vastaava luku on noin 25%.

Toisaalta toimialan kasvu lähtee tuottojen kautta – raha kyllä ohjautuu sinne missä ylituottoja on saatavilla. Sinänsä ei ole mitään syytä olettaa, etteikö kotimaisella markkinalla näin olisi myös jatkossa. Luonnollisesti myös kaikenlaisten ylimääräisten rakenteellisten esteiden purku on tärkeää.

4. Mikä on Scalan rooli kasvun luomisessa?

Meillä on yli 600 sijoittajan verkosto Euroopassa ja Aasiassa, joten pystymme hyvin kohdennetusti sanomaan minkälaisia sijoittajia kunkin pääomarahaston sijoitusstrategia saattaisi kiinnostaa. Teemme perinteistä varainhankintaa laajempaa neuvonantoa nouseville tiimeille, eli autamme heitä nostamaan toimintansa kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia kiinnostavalle tasolle. Tämä saattaa sisältää niin brändäystä, managerin tarinan kirkastusta ja rahastodokumentaation nostamista uudelle tasolle kuin neuvonantoa itse GP:n operatiivisesta toiminnasta.

Sijoittajille merkittävin lisäarvomme tulee sitä kautta, että tapaamme noin 200 rahastomanageria vuosittain. Eli pystymme tuomaan heille mielenkiintoisia kansainvälisiä sijoitusmahdollisuuksia, joita he eivät muuten löytäisi.

5. Kuinka kansainvälisyys näkyy omassa arjessanne?

Kaksi tiimistämme istuu Lontoossa, yksi Tukholmassa sekä kolme Helsingissä.

Olemme projekteissamme hyvin selektiivisiä ja elämme täysillä managereidemme kanssa. Matkan varrelle on mahtunut monta mielenkiintoista kansainvälistä projektia, mutta viimeisimpinä ehkä case, jossa toimme eräälle suurelle globaalille finanssi-instituutiolle heidän ensimmäiset sijoittajansa Etelä-Koreasta.

Tällä hetkellä meillä on meneillään varainhankintaprojekteja niin eurooppalaisten kuin pohjoisamerikkalaisten managerien kanssa – ja sen lisäksi olemme saaneet edustamillemme tiimeille sijoittajia Euroopan lisäksi myös Aasiasta – joten kansainvälisiä matkapäiviä kertyy runsaasti. Juokseminen on tiimillemme aktiivinen harrastus, joten Scalan Whatsapp-ryhmä täyttyy jatkuvasti lenkkikuvista maailman eri varainhankintakaupungeista.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Scala Fund Advisoryn ja muut yhdistyksen jäsenet löydät  Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.