Pääomasijoittaminen on kumppanuutta – näin löydät sinulle sopivan sijoittajan

Pääomasijoituksen saamiseen voi vaikuttaa omalla aktiivisella työllä. Tärkeää on löytää omalle yritykselle sopiva pääomasijoittaja.

Ymmärrä pääomasijoittajan toimintamalli

Pääomasijoittajat keräävät varat rahastoihinsa tyypillisesti suurilta institutionaalisilta sijoittajilta. Rahaston keräämisen yhteydessä rahastolle on sovittu sijoittajien kanssa tietyt sijoituskriteerit, joten rahoitusponnistelut kannattaa kohdistaa pääomasijoittajaan, jonka sijoituskriteerit vastaavat oman yhtiön tilannetta. Pääomasijoittajia kutsutaan myös riskirahoittajaksi: se kuvaa sitä, että pääomasijoittajat ottavat suuren riskin, kun tekevät sijoituksen. Siksi tuotto-odotuksen on oltava suuri.

Sijoituksen koko

Pääomasijoittajista venture capital -sijoittajat sijoittavat startupeihin, joilla ei ole välttämättä vielä liikevaihtoa. Nämä yrityksen aikaisen kehitysvaiheen ensimmäiset kierrokset ovat tyypillisesti noin 200 000 – 500 000 euroa. Seuraavassa vaiheessa kierrokset ovat jo miljoonia euroja, ja sijoittaja vaatii osoituksia tuotteen kysynnästä, liiketoimintamallin toimivuudesta ja tiimiin kyvystä kansainväliseen kasvuun.

Vakiintuneemmilla, kasvuhaluisilla yrityksillä pääomasijoitukset ovat tyypillisesti kooltaan suurempia. Silti myös kasvuyrityksiin sijoittavien pääomasijoittajien sijoitusten koko vaihtelee.

Yrityksen toimiala

Osa pääomasijoittajista etenkin startup-sijoituksissa on erikoistunut tiettyyn toimialaan tai liiketoimintamalliin. Oikean sijoittajan tunnistaminen auttaa paitsi sijoituksen saamisessa, tuo myös oikeanlaista osaamista yrityksesi käyttöön.

Kasvuyrityksissä pääomasijoittajat toimivat yleensä laajasti ilman toimialarajausta.

Sijoittajan rooli rahoituksen keräämisessä

Mitä pidemmällä yritys on, sitä tyypillisempää on, että kierrokselle osallistuu useampi sijoittaja. Tällöinkin sijoituskierrosta johtaa yksi sijoittaja. Puhutaan lead-sijoittajasta, joka on kuskin paikalla kierrosta rakennettaessa, on yrityksen toiminnassa mukana aktiivisesti ja haluaa paikan yrityksen hallituksesta. Osa sijoittajista lähtee tyypillisesti mukaan usean sijoittajan syndikaattisijoitukseen, mutta ei halua esimerkiksi hallituspaikkaa. Jos siis tarvitset pääsijoittajaa vetämään uutta rahoituskierrosta, kannattaa ensin keskittyä sellaisen löytämiseen.

Historia

Pääomasijoittajan aiempaan toimintaan perehtyminen kertoo, millaisia kasvutarinoita sijoittaja on pystynyt aiemmin rakentamaan, millä toimialalla se on onnistunut ja miten aiempien sijoituskohteiden omistajien ja johdon sekä pääomasijoittajan välinen yhteistyö on toiminut.

Johto

Yhtiön johto työskentelee erittäin tiiviisti pääomasijoittajan kanssa. Pääomasijoittajan ja johdon henkilökemiat nousevat yhteistyössä isoon rooliin.

Toimintapa

 Pääomasijoittajilla on omia toimintatapojaan sijoituksen tekemisessä ja yrityksen kehittämisessä. On hyvä varmistaa, että toimintatapa tuntuu oikealta. Toimintatavan muuttujia ovat esimerkiksi tapa analysoida yritystä, rakentaa strategia kasvuun ja hallitustyöskentely. Osa pääomasijoittajista sijoittaa oman työntekijänsä yrityksen hallituksen puheenjohtajaksi, osa käyttää ulkopuolista hallituksen puheenjohtajaa. Yleensä hallituksessa on joka tapauksessa myös ulkopuolisiakin jäseniä, joilla on kokemusta yrityksen toimialasta.

Yrittäjä, ja harkitsemassa pääomasijoituksen hakemista? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoittaminen olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto kasvun tukemiseksi. Opas on nyt saatavilla myös englanniksi.