Pääomasijoitukset kasvuyrityksiin huipputasolla – puolessa vuodessa 480 miljoonaa euroa suomalaisille yrityksille

Pääomasijoittajat ry on kerännyt H1/2018 tilastot pääomasijoitusalan sijoituksista vakiintuneempiin kasvuyrityksiin Suomessa.

Kotimaiset vakiintuneemmat kasvuyritykset keräsivät tammi-kesäkuussa pääomasijoituksia yhteensä 480 miljoonan euron edestä. Suomalaisten buyout- rahastojen sijoitusaktiivisuus on huipputasolla niin sijoitusten kokonaisarvossa kuin -määrässä mitattuna.

Suomalaisten vakiintuneempien kasvuyritysten alkuvuonna saamien pääomasijoitusten kokonaissumma nousi 480 miljoonaan euroon, saavuttaen jo puolivälissä vuotta 2018 lähes koko edellisen vuoden tason. Yhteensä 56 suomalaista kasvuyritystä sai vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana sijoituksen kotimaiselta tai ulkomaiselta buyout- sijoittajalta. Kasvuyritysten saamien pääomasijoitusten keskimääräinen koko oli 8,6 miljoonaa euroa.

Suomalaiset buyout-rahastot sijoittajat nyt aktiivisesti

Buyout on terminä yläkäsite erilaisille johdon yritysostojen rakenteille. Vuonna 2017 suomalaisiin buyout-rahastoihin kerättiin uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 636 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vahvan varainkeruun jälkeen kotimaiset buyout-toimijat ovat keskittyneet kuluvana vuonna aktiiviseen sijoittamiseen.

Nyt on yrittäjän kannalta otollinen aika lähestyä pääomasijoittajia, jotka etsivät parhaillaan aktiivisesti uusia sijoituskohteita. Pääomasijoittaja tuo yrityksiin kaivattua osaamista ja vauhdittaa siten olennaisesti kasvua. Yritysten avuntarpeet liittyvät tyypillisesti hallitustyöskentelyyn, rekrytointeihin, liiketoimintamallien uudistamiseen ja kansainvälistymiseen, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Yhteensä suomalaiset buyout-rahastot sijoittivat vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 53 kasvuyritykseen 303 miljoonaa euroa. Toimialoista yrityksille tuotteita ja palveluita tuottavat B2B-yritykset keräävät eniten buyout-sijoituksia. Myös energia- ja ympäristöalan yritysten houkuttelevuus on nousussa.

Pääomasijoittajat luovat yhteistyössä yrittäjien kanssa kohdeyrityksiin uuden
kasvuvaihteen, mikä houkuttelee myös kovatasoisia osaajia pääomasijoittajien omistamiin yrityksiin. On upeaa, että kasvuyritykset nähdään mielenkiintoisina työpaikkoina urakehityksen kannalta. Jokainen onnistunut kasvutarina synnyttää samalla uusia kansainvälisen kasvun huippuosaajia Suomeen, mikä omalta osaltaan vauhdittaa Suomen kehitystä jatkossakin, Santavirta iloitsee.

Selkeä valtaosa kotimaisten buyout-rahastojen sijoituksista suuntautuu kotimaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Suomen ja suomalaisten yritysten kasvun haasteita ovat tyypillisesti esimerkiksi heikko riskinottokyky sekä kansainvälistyminen. Esimerkiksi Suomelta vielä puuttuvan Saksan kaltaisen vahvan pk-yritysten joukon luomiseen pääomasijoittajat ovat omiaan. Suomessa on muun muassa iso joukko sukupolvenvaihdostilanteessa olevia kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea muutostilanteen rahoittamiseen ja yrityksen edelleen kehittämiseen, jatkaa Santavirta.

Samanaikaisesti kun kotimaiset buyout-rahastot antavat tukensa suomalaisten yritysten kasvun rakentamiseen, houkuttelevat suomalaiset yritykset myös hyvin ulkomaista pääomaa. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla ulkomaiset buyout-sijoittajat sijoittivat yhteensä 194 miljoonaa euroa viiteen suomalaiseen yritykseen, mikä merkitsee ulkomaisten pääomasijoittajien olevan mukana erityisesti suurissa sijoituksissa.

Suomalaisten buyout-rahastojen irtautumisaktiivisuus pysyi alkuvuonna verrattain korkealla 24 kohdeyrityksen siirtyessä uudelle omistajalle. Teollinen yrityskauppa ja listautuminen pörssiin ovat edelleen pääomasijoittajien merkittävimpiä irtautumiskanavia.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Kuvat:
Pääomasijoittajien kuvapankki

Tilastot (PDF):
Buyout Suomessa 2018 H1


Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi,@FVCAfi.