Pääomasijoitusrahasto Wave Ventures on vakiinnuttanut asemansa Pohjoismaisessa sijoituskentässä ─ Tarina jatkuu uuden opiskelijatiimin voimin

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana Wave Ventures kasvatti sijoitusportfolionsa nollasta 12 yritykseen, laajensi toimintansa Ruotsiin ja toteutti onnistuneesti rahaston operatiivisten toimintojen siirron uudelle opiskelijatiimille.

Vuoden 2017 alussa perustettu Wave Ventures on pohjoismaiden ensimmäinen ja Euroopan suurin opiskelijavetoinen pääomasijoitusrahasto, joka perustettiin suomalaisten Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden toimesta. Wave Venturesin ensimmäinen 1,5 miljoonan euron rahasto on kerätty Pohjoismaisen startup-ekosysteemin aktiivisilta toimijoilta ja muilta yksityisiltä sijoittajilta, mukaan lukien ruotsalaisen Skypen ja sijoitusyhtiö Atomicon perustaja Niklas Zennströmin. Rahasto sijoittaa opiskelijayhteisöstä ja startup-ekosysteemistä lähteviin aikaisen vaiheen yrityksiin vauhdittaakseen näiden liikkeellelähtöä.

Wave Venturesin toimintamalli tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia alan parhailta

Wave Venturesin opiskelijoista koostuva hallinnointitiimi vaihtuu säännöllisesti. Kahden toimintavuoden jälkeen Wave Ventures saavutti vuoden 2019 vaihteessa ensimmäisen virstanpylvään siirtämällä vastuun rahaston operatiivisesta toiminnasta uuden opiskelijatiimin harteille. Perustajajäsenten tavoin myös uusi hallinnointitiimi koostuu monipuolisesta joukosta muun muassa tuotantotalouden, kauppatieteiden ja oikeustieteen opiskelijoita, joilla on työkokemusta niin startup- kuin suuryritysmaailmasta.

“Wave Ventures tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia sekä pääomasijoittamisen että sitä ympäröivän startup -ekosysteemin salat hyvin aikaisessa vaiheessa uraa” kertoo yrityksen tuore toimitusjohtaja Oskari Tempakka. “Hallinnointitiimi saa kosketuksen laajaan joukkoon eri aloilla toimivia startupeja, ja pääsee näiden arvioinnissa tekemään yhteistyötä pohjoismaiden johtavien pääomasijoittajien kanssa.” hän jatkaa.

Rahaston hallinnointitiimi tähtää oman osaamisensa kehittämiseen mahdollistaakseen jatkamisen pääomasijoitusalalla, kerätäkseen oppeja oman startupin perustamiseen – tai siirtyäkseen tekemään jotakin täysin muuta.

“Wave Ventures on osoittanut sekä opiskelijavetoisen rahastomallinsa toimivaksi, että ilmeisen kysynnän aikaisimman vaiheen pääomasijoitusrahastolle. On ollut hieno seurata, kuinka Wave on onnistunut luomaan uniikin toimintamallinsa ansiosta portfolioyrityksilleen huomattavaa lisäarvoa, esimerkiksi hyödyntämällä opiskelijaverkostojaan rekrytointiavussa” toteaa Kai Backman, Lifeline Ventures -sijoitusyhtiön osakas ja Wave Venturesin hallituksen puheenjohtaja.

Väistyvät tiimiläiset muodostavat aktiivisen alumniverkoston

Waven Ventures lähti rakentamaan Euroopan johtavaa opiskelijavetoista pääomasijoitusrahastoa, jonka onnistuminen vaatii osallistumista sekä uusilta että vanhoilta tiimeiltä.

“Visiomme on, että rahaston hallinnon vaihdosten myötä väistyvät opiskelijamanagerit siirtyvät operatiivisista tehtävistään neuvonantajien rooliin, muodostaen vahvan pohjoismaisen alumniverkoston, joka tulee kasvamaan tulevaisuudessa äärettömän arvokkaaksi yhteisöksi johon voi aina tukeutua.“ Tempakka selittää.

Tavoitteena aseman vahvistaminen Pohjoismaissa

Uuden hallinnointitiimin tavoitteena on tukea entistä enemmän portfolioyrityksiään sekä kasvattaa rahaston läsnäoloa Pohjoismaisessa startup-ekosysteemissä tekemällä läheisempää yhteistyötä eri yrittäjyysyhteisöjen kanssa, jolla madalletaan kunnianhimoisten nuorten kynnystä kokeilla siipiään.

“Wave Ventures perustettiin ajatukselle, että nuoret, nopeasti oppivat huipputekijät voivat hyvin toimia alalla joka vaikuttaa merkittävästi siihen, millaista tulevaisuutta kasvuyritysten kautta rakennetaan. Tämä on osoittautunut ajatukseksi, joka herättää valtavaa mielenkiintoa myös kotimaan ulkopuolella; vastaavia rahastoja on alkanut syntyä muualle Eurooppaan, ja Wave on näistä ensimmäinen kansainvälistymään ryhtynyt” kertoo Wave Venturesin idean isä, Andreas Saari , joka siirtyi viime vuonna Slush-kasvuyritystapahtuman keulahahmoksi.

Kuva: Wave Venturesin uusi Suomen hallinnointitiimi. Oikealta vasemmalle: Oskari
Tempakka, Julia Jutila, Simo Kaartinen, Tomi Mäkäräinen. Kuvasta puuttuu Pauliina Meskanen.

Lisätietoja

Oskari Tempakka, toimitusjohtaja
044 3499995, oskari@wave.ventures
Kotisivut: www.wave.ventures

Rahaston uusi hallinnointitiimi:
Felix Lundqvist, tuotantotalous, Linköping Institute of Technology
John Scherrer, tuotantotalous, Lund University
Julia Jutila, tuotantotalous, Aalto-yliopisto
Ludvig Dietmann, tuotantotalous, Lund University
Oskari Tempakka, taloustiede, Turun yliopisto
Pauliina Meskanen, tuotantotalous, Aalto-yliopisto
Simo Kaartinen, oikeustiede, Helsingin yliopisto
Tomi Mäkäräinen, taloustiede, Aalto-yliopisto