Pääomasijoitusyhtiöiden varainkeruu ennätystasolla 636 miljoonassa – listautuminen pörssiin merkittävä irtautumiskanava

Pääomasijoittajat ry on kerännyt vuoden 2017 tilastot sijoituksista vakiintuneempiin kasvuyrityksiin Suomessa.

Kotimaiset buyout-pääomarahastot keskittyivät vuonna 2017 vahvasti varainkeruuseen, joka oli korkeimmalla tasolla yhdeksään vuoteen. Pääomasijoitusmarkkinaa monipuolistavat niin kutsutut kasvurahastot (growth), joiden osuus kaikesta varainkeruusta on nousussa. Myös sijoittajien irtaantumisaktiivisuus pysyi edelleen korkeana. Irtautumiskeinoista pörssilistaus on kasvattanut viime vuosina merkitystään.

Suomalaiset buyout-pääomasijoitusyhtiöt keskittyivät edellisen vuoden aikana erityisesti varainkeruuseen, joka oli korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2008. Uusia varoja kerättiin sijoitettavaksi yhteensä 636 miljoonaa euroa, 76 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tällä hetkellä suomalaisissa buyout-rahastoissa on yhteensä yli 1,5 miljardia euroa varoja, jotka tullaan lähivuosina sijoittamaan edelleen kasvupotentiaalia omaavien, pääosin kotimaisten pk- ja kasvuyritysten kasvuun.

Buyout on terminä yläkäsite erilaisille johdon yritysostojen rakenteille. Yhteensä yli 60 yritystä saa vuosittain buyout-sijoituksen suomalaiselta pääomasijoittajalta. Viimeisen viiden vuoden aikana keskimääräinen sijoituskoko on ollut noin 6 miljoonaa euroa. Erityisessä nousussa Suomessa on niin kutsutut kasvurahastot, joiden osuus kaikkien buyout-rahastojen varainkeruusta on hiljalleen noussut, yltäen jo 21 %:iin.

”Kotimainen pääomasijoitusmarkkina kypsyy ja monipuolistuu, ja yrittäjän on vähitellen helpompi löytää yrityksen kasvua kussakin kehitysvaiheessa parhaiten tukeva pääomasijoittaja. Esimerkiksi growth-rahastot ovat hyvä esimerkki tällaisesta pääomasijoitusalan kehityksestä, jossa vastataan selkeään markkinatarpeeseen”, sanoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja. ”Pääomasijoittajilla on kaikkiaan suuri merkitys esimerkiksi kotimaisten keskisuurten yritysten luomisessa ja kasvattamisessa edelleen, sillä pääomasijoittaja tuo yritykseen rahoituksen lisäksi riskinottokykyä ja apuja esimerkiksi uusille markkinoille lähtemiseen. Tämä on tärkeää, sillä suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat esimerkiksi Ruotsiin verrattaessa edelleen selkeästi vähemmän kansainvälisiä.”

Valtaosa pörssin uusista listautujista pääomasijoittajataustaisia

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin vuosina 2015-2017 yhteensä yli kaksi miljardia euroa. Näistä lähes puolet on ulkomaisilta buyout-sijoittajilta. Kohdeyritykset ovat sijoittajien aktiivisessa omistuksessa sijoitushetkestä keskimäärin 3-7 vuotta eteenpäin, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä.

Tehtyjen sijoitusten euromäärällä mitattuna suomalaisten pääomasijoittajien suosituin irtautumistapa on pörssilistaus tai noteerattujen osakkeiden myynti. Viime vuosina Helsingin pörssiin listautuvista yhtiöistä selkeä valtaosa onkin ollut pääomasijoittajataustaisia – vuoden 2017 kaikista pörssilistautujista 62 %:lla on ollut kasvunsa tukena pääomasijoittaja, joko listautumishetkellä tai aiemmin yrityksen kasvupolulla.

”Pääomasijoittajien salkuissa on kasvanut viime vuosina useita pörssisijoittajan kannalta mielenkiintoisia yhtiöitä irtautumisvaiheeseen ja pörssi onkin tarjonnut hyvän väylän irtautumisille. Listautumismarkkina on ollut aktiivinen ja kurssikehitykset suotuisia. Pörssilistautumisen kautta pääomasijoittajien kohdeyhtiöt ovat saaneet lisää eväitä kasvunsa jatkamiseen ja omistuspohjan laajentamiset ovat tukeneet yhtiöiden kehitystä,” kuvailee kehitystä Juha Tukiainen, Pääomasijoittajien hallituksen puheenjohtaja ja MB Rahastojen toimitusjohtaja.

Pääomasijoittajien tänään julkaisemalta vuosittaiselta Potentiaaliset pörssilistautujat -listalta löytyy jälleen kasvupolkunsa eri vaiheissa olevia kotimaisia yrityksiä, jotka saatetaan nähdä Helsingin pörssissä tulevina vuosina.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman näkee jo muutaman vuoden jatkuneen listautumisten suotuisan kehityksen jatkuvan Helsingin pörssissä tänäkin vuonna.

”Pääomasijoittajataustaisten yritysten osuus uusista listayhtiöistä on ollut viime vuosina hyvin merkittävä, ja se on jopa kasvanut viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. On hienoa, että pääomamarkkinoiden ekosysteemi toimii Suomessa tällä saralla varsin tehokkaasti.”

Lisätietoja:

Pia Santavirta
toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
+35840 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Henrik Husman
toimitusjohtaja, Nasdaq Helsinki
09 6166 7208
henrik.husman@nasdaq.com

Pääomasijoittajien esitys tiedotustilaisuudessa 7.6.2018

Nasdaq Helsingin esitys tiedotustilaisuudessa 7.6.2018

Kuvat

Pääomasijoittajien kuvapankki


Pääomasijoittajat ry ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. www.paaomasijoittajat.fi, @FVCAfi. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on maailman johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 90 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut noin 3 900 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 13 biljoonaa dollaria. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta business.nasdaq.com .

Potentiaalisia pörssilistautujia 2018-2022

Lista on kerätty pääomasijoittajille lähetetyllä kyselyllä ja se on sitoumukseton. Yritykset ovat mahdollisia pörssilistautujia seuraavan viiden vuoden aikajaksolla, joskin lopullinen päätös riippuu monista tekijöistä.

Aava Mobile                              Kämp Collection Hotels           Primex Pharmaceuticals


Accountor Group                     Lightneer                                     Protacon


BCB Medical                              Makia                                           Puuilo


Bioretec                                      M-Brain                                        QMG


Blueprint Genetics                   Mekitec                                        Renta


DEN Group                                 Mevea                                           Roima


Emtele                                         Miradore                                      Rototec


Forenom                                     MultiTaction                                Sensire


Gigglebug Entertainment      Musti ja Mirri                               Sitowise


Ginolis                                         Myllyn Paras                               Staffpoint Group


Havator                                       Naava                                           Stella


HopLop                                        N-Clean                                       Swap.com


Hydroline                                    Oceanvolt                                    Touhula


iLOQ                                             OptiWatti                                    Transfluent


Indoor Group                             Optomed                                      Transval


KNL Networks                            Orthex Group                               Viria


KotiSun                                       Parmaco                                         ZenRobotics


Kotkamills                                  Pilke Päiväkodit                           9Solutions


Kreate