Panostaja sijoittaa toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita pk-yrityksille tarjoavaan Oscar Software Group Oy:öön

Panostaja sijoittaa toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita pk-yrityksille tarjoavaan Oscar Software Group Oy:öön

Panostaja Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen Oscar Software Group Oy:n osakekannan ostosta. Yhtiön koko osakekannan (100 %) kauppahinta on 9,1 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Panostaja omistaa 55 % järjestelyssä muodostuvasta kokonaisuudesta yhtiön johdon ja avainhenkilöiden jatkaessa merkittävinä vähemmistöomistajina. Oscar Software Group Oy muodostaa Panostajalle uuden sijoituskohteen.

Oscarin liikevaihto on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Liikevaihto oli noin 7,5 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllistää noin 100 henkilöä.

Vuonna 2005 perustettu Oscar Software Group Oy on toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) kehitykseen ja erilaisten liiketoimintapalvelujen tarjontaan erikoistunut ohjelmistopalveluyritys. Monipuolisten toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi Oscar tarjoaa taloushallinto- ja HR-palveluita sekä verkkokaupan ohjelmistoja ja verkkoliiketoiminnan palveluita. Oscarilla on laaja asiakaskanta, johon kuuluu pk-yrityksiä eri toimialoilta (mm. teollisuus, tukkukauppa, huoltoliiketoiminta, palvelut). Yhtiöllä on noin 800 asiakasta ja sen pääkonttori on Tampereella.

Panostajan tavoitteena on vauhdittaa Oscarin kasvua, sekä auttaa sitä kehittämään Suomen johtava ja kattavin pk-yritysten liiketoiminta-alusta, jonka asiakasyritykset kokevat parhaimmaksi käytettävyydeltään. Tarkoituksena on lisäksi vauhdittaa pilvipalveluna tarjottavan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä.

”Toiminnanohjausjärjestelmien kasvunäkymät ja kasvun taustalla olevat ajurit ovat vahvat. Digitalisaation tuoma murros, verkkokaupan yleistyminen sekä yritysten jatkuva tarve tehostaa sisäisiä liiketoimintaprosessejaan tarjoavat positiivisia mahdollisuuksia. Nykyaikaisen liiketoimintaympäristön asettamat haasteet luovat tarpeita nopealle ja ajantasaiselle raportoinnille sekä reaaliaikaiselle liiketoimintatiedon hallinnalle. Olemme vakuuttuneet Oscarin kyvyistä jatkaa voimakasta kasvua sekä uudistaa ja laajentaa ohjelmistotuotetarjontaansa. Oscar on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa oleva yhtiö ja sillä on vahva brändi kasvavilla pk-sektorin toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla. Haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaista pk-yrityskenttää menestymään digitalisaation murroksessa,” Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.

Oscarin nykyinen pääomistaja Jukka Hakosalo ja toimitusjohtaja Simo Salminen jatkavat yhtiön merkittävinä vähemmistöomistajina muiden avainhenkilöiden lisäksi.

”Olemme kartoittaneet jo pitkään sopivaa kumppania Oscarin menestyksekkään kasvutarinan jatkon mahdollistamiseksi. Olemme iloisia löydettyämme tunnetun ja luotettavan kumppanin, joka arvostaa yrittäjämäistä asennetta, ja jonka kanssa voimme jatkaa yhtiön aktiivista kehittämistä seuraavaan vaiheeseen. Panostajan tarjoama osaaminen sekä tuki- ja kehitystyökalut sopivat hyvin yrityksemme elinkaareen ja tarpeisiin. Tämä luo erityisen hyvän lähtökohdan kasvaessamme seuraavaan kokoluokkaan ja tekemään yhtiöstämme asiakkaidemme tärkeimmän digitalisaatiokumppanin,” Oscarin toimitusjohtaja Simo Salminen toteaa.

Oscar Software Group Oy -konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.7.2016–30.6.2017 ja 1.7. 2015–30.6.2016 seuraavasti (FAS):

(tuhatta euroa)

    1.7.2016-30.6.2017                1.7.2015-30.6.2016

Liikevaihto                 7 545                                          5 808

Liikevoitto                    916                                               514

Tilinpäätöksen mukaiset taseet 30.6.2017 ja 30.6.2016 olivat seuraavanlaiset (FAS):

(tuhatta euroa)

            30.6.2017                  30.6.2016

Pysyvät vastaavat              1 794                         1 698

Vaihto-omaisuus                    51                                8

Saamiset ja
Rahoitusomaisuus              2 299                          1 849

Yhteensä                               4 144                          3 556

 

Oma pääoma                     1 058                           413

Vieras pääoma                  3 086                        3 143

Yhteensä                              4 144                          3 556

Panostaja Oyj
Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sijoitusjohtaja Miikka Laine 050 595 55 44

Oscar Software Group Oy:n toimitusjohtaja Simo Salminen 050 308 1050

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on Oscar-yrityskaupan jälkeen yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi