Pia Santavirta Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtajaksi

Pia Santavirta aloittaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) toimitusjohtajana 1.3.2016 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin Finanssialan Keskusliitossa johtavana lakimiehenä finanssialan edunvalvontatehtävissä.

“Pääomasijoitustoimialan ja yritysten toimintaedellytyksiä onkin kehitettävä edelleen, jotta toimiala voi omalta osaltaan edesauttaa Suomea kilpailukyvyn edistämisessä”, toteaa Santavirta edunvalvontatavoitteistaan. “Käännös sääntelyagendasta kasvuagendaan on todella tarpeen niin kotimaassa kuin EU-sääntelyssä”, kiittelee Santavirta.”Pääomasijoittaminen on kasvun rakentamista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksille pääomasijoittajat tuovat huikeita mahdollisuuksia kehittää yrityksen liiketoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla”, kuvailee Santavirta. Yritykset saavat pääomasijoituksen lisäksi sijoittajan ammattimaisen osaamisen ja verkoston käyttöönsä, jolloin yritysten kasvupolku tehostuu ja nopeutuu. “Toimialalla on iso rooli uusien keskisuurten kasvuyritysten rakentajana, mikä tuo mukanaan kasvua ja työtä myös yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaisesti”, kuvailee Santavirta.

“Santavirta on työskennellyt pitkään finanssialan edunvalvonta- ja säädösvalmistelutehtävissä. Hän tuntee meidän keskeiset institutionaaliset sijoittajamme ja hänellä on laaja-alaiset kontaktit olennaisiin sidosryhmiin. Nämä tekijät ja hänen energinen luonteensa saivat FVCA:n hallituksen valitsemaan hänet yksimielisesti Suomen pääomasijoittajien edustajaksi”, kommentoi valintaa hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang Intera Partners Oy:sta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Pia Santavirta, FVCA
040 5467 749
pia.santavirta@fvca.fi

FVCA:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Lang, Intera
Partners Oy
040 5451 240
tuomas.lang@interapartners.fi 


Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA)

  • Tukee pääomasijoittajia kasvun rakentajina luomalla heille parhaan mahdollisen toimintaympäristön
  • Päätehtävät: edunvalvonta, tutkimus ja tilastointi
  • Yhdistyksellä on 98 jäsenyritystä, joista 56 on pääomasijoittajia
  • Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat varat ovat yhteensä 5,8 miljardia euroa
  • Suomalaisten pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden arvioidaan työllistävän n. 6 % yksityisen sektorin työvoimasta
  • Pääomasijoitukset ovat Suomen työeläkevakuuttajien tuottavin omaisuusluokka

www.fvca.fi