Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy, Koillis Mittaus Oy ja JT-Mittaus Oy ovat siirtyneet MittausGroup Holding Oy:n omistukseen 31.3.2021 tehdyillä yrityskaupoilla

MittausGroup Holding Oy on Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n, Koillis Mittaus Oy:n ja JT-mittaus Oy:n omistajien sekä Oy Wedeco Ab:n perustama yritys. Yrityskauppa on jatkumoa yritysten viime vuosien aikana tehdylle tiiviille yhteistyölle. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 6 M€ ja henkilökuntaa on noin 60. Yritykset tarjoavat valtakunnallisesti rakennusalan mittaus- ja konsultointipalveluja.

Vähemmistöomistajana mukaan tulee pääomasijoitusyhtiö Oy Wedeco Ab. Wedecon toimitusjohtaja Thomas Lempiälä näkee yhdistymisellä paljon hyötyjä, kun kolme mittausalan vahvaa tekijää yhdistää resurssinsa ja osaamisena.

Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Tiuraniemen mukaan yrityskauppa vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä laajemman palvelukokonaisuuden. Hyvä kilpailukyky ja henkilöstön laaja-alainen osaaminen luovat hyvän pohjan kannattavalle orgaaniselle kasvulle, jota ollaan tarvittaessa valmiita vauhdittamaan yritysostoilla.

Tiuraniemen mukaan tavoitteena on vahvistaa markkinaosuutta valtakunnallisesti ja laajentaa toimintaa Pohjoismaihin.

”Yritysten työntekijät jatkavat uudessa yrityksessä vanhoina työntekijöinä. Yrityskauppa ei vain turvaa työpaikkoja, vaan se mahdollistaa myös merkittävät lisärekrytoinnit. Kasvun ohella on tärkeää olla toimialansa paras myös henkilöstötyytyväisyydellä mitattuna”, toteaa Tuomo Tiuraniemi.

Lisätiedot:

Tuomo Tiuraniemi | Toimitusjohtaja, Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy
Puh. +358 40 544 2111, tuomo.tiuraniemi@mittauspalvelu.com

Eetu Klemetti | Toimitusjohtaja, Koillis Mittaus Oy
Puh. +358 44 293 5215, eetu.klemetti@koillismittaus.fi

Juha Tepsa | Toimitusjohtaja, JT-mittaus Oy
Puh. +358 44 378 8110, juha.tepsa@jt-mittaus.fi

Thomas Lempiälä | Toimitusjohtaja, Oy Wedeco Ab
Puh. +358 50 568 8033, thomas.lempiala@wedeco.fi

TIETOA WEDECOSTA
Wedeco on vuonna 1987 perustettu, yrittäjävetoisiin omistusjärjestelyihin erikoistunut pohjalainen pääomasijoittaja. Toimintansa aikana Wedeco on ollut mukana vähemmistö- tai enemmistöomistajana noin 100 yrityksessä.
Lisätietoja:
 www.wedeco.fi