Raha ei irtoa pelkällä pitchauksella – näin vakuutat pääomasijoittajan

Pääomasijoittajat saavat suuren joukon yhteydenottoja. Erityisesti startup-yrityksen täytyy pystyä erottautumaan muista rahoituksen hakijoista.

Suomessa on melko pieni määrä pääomasijoittajia, jotka sijoittavat startupeihin. Vakiintuneempiin kasvuyrityksiin sijoittavia pääomasijoittajia on määrällisesti hiukan enemmän. Yrityksiä ja sijoittajia pyritään saattamaan yhteen esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Usein paras tapa löytää sijoittaja voi kuitenkin olla suora yhteydenotto. Sijoittajan huomion saamisessa kannattaa käyttää suhteita, sillä referenssit ovat usein vakuuttavampia kuin kylmäsoitto sijoittajalle. Ennen yhteydenottoa onkin hyvä tarkistaa, löytyisikö omasta yrityksestä tai verkostosta yhteyksiä pääomasijoittajaan tai pääomasijoittajan kohdeyritykseen.

Yrityksen esittelyn merkitys sijoittajalle vaihtelee paljon yrityksen vaiheen mukaan. Startup-yritysten sijoituksen saamisessa korostetaan usein juuri yrityksen esittelyn eli pitchauksen merkitystä.

Vakiintuneemmille kasvuyritykselle perusteellisen esityksen valmistelu sen sijaan ei ole aivan yhtä oleellinen asia: niihin sijoittavat pääomasijoittajat tuntevat usein potentiaaliset yritykset etukäteen ja heidän saatavillaan on julkista tietoa yrityksen historiasta.

Silti kannattaa miettiä, miten oman asiansa esittää, jotta yhtiö ja liiketoimintamahdollisuus tulevat esille oikealla tavalla. Etenkin jos oma yritys ei todennäköisesti ole entuudestaan tuttu sijoittajalle, kannattaa varmistaa, että sähköpostissa, soitossa tai esityksessä esittää oleelliset asiat ja näkemykset yrityksen kehittämisestä.

Alkuvaiheen pitchaus

Usein pitchaamisella tarkoitetaan yritysesittelyä suurelle joukolle esimerkiksi tapahtumassa. Pitchaus kestää tyypillisesti joitain minuutteja. Tällöin on tärkeää, että esitys on innostava, ja herättää pääomasijoittajassa halun tutustua yritykseen tarkemmin. Tällaisen esityksen tulee olla markkinoiva, erottuva ja yrityksen visiota kuvaava tarina. Olennaista on myös kertoa yritykseen ja liikeideaan liittyvät faktat: minkä ongelman yritys ratkaisee ja miten, mikä on potentiaalisen markkinan koko, mikä on yrityksen liiketoimintamalli, sekä miksi juuri kyseinen tiimi tulee onnistumaan vision toteuttamisessa.

Esitys pääomasijoittajalle

Innostava pitchaaminen ei enää riitä, kun yrittäjä pääsee tapaamaan sijoittajaa kahden kesken. Silloin kannattaa valmistella viimeistelty esitys, joka vastaa vakuuttavasti pääomasijoittajaa kiinnostaviin kysymyksiin ja osoittaa yrityksen kokonaisvaltaisen ymmärryksen omaa toimialaansa kohtaan. Yrityksen perustietojen, eli tiimin, talouslukujen ja markkinatilanteen, lisäksi kannattaa esitykseen selkeästi sisällyttää markkinamahdollisuus, johon yritys on tarttunut, sekä tulevaisuuden kasvunäkymät. Parhaimmillaan tästä esityksestä muotoutuu pääomasijoittajan ja yrityksen välinen syvällinen keskustelu ja molemminpuolinen sparraushetki, joka johtaa edelleen jatkokeskusteluihin mahdollisesta sijoituksesta.

Yrittäjä, ja harkitsemassa pääomasijoituksen hakemista? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoitus olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto. Opas on nyt saatavilla myös englanniksi.