Saari Partners uskoo palvelualan digitalisaatioon ja brändinrakentamiseen: ”Brändin suunnitelmallinen kehitys vaatii tiukkaa suuntaa ja tahtotilaa”

Alkuvuodesta ensimmäisen rahastonsa julkistanut Saari Partners aikoo luoda uusia suomalaisia menestystarinoita luomalla skaalattavia ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä palvelualan yrityksiä. Monipuolista operatiivista kokemusta omaava tiimi uskoo brändinrakentamisen voimaan – ja uusien entistä fokusoituneempien rahastojen syntyyn.

1. Miten Saari Partners syntyi?

Saari Partners sekä nimenä että rahastona syntyi, kun neljä perustajaosakasta sitoutuivat illallisella Sirpalesaaren ravintola Saaressa sen perustamiseen.

Tiimistä Ben ja Mikael olivat tehneet pitkään töitä yhdessä ja nähneet markkinoilla paikan rahastolle, joka keskittyisi pienempiin palveluyrityksiin, joita kehitettäisiin brändinrakentamisen ja digitalisaation kautta. Yrityskaupat ja digitalisaatio olivat heille tuttuja asioita, mutta brändin rakentaminen ja taloushallinto eivät niinkään, jolloin rahastoon piti löytää kaksi partneria lisää.

Pirjo ja Mia löytyivät suositusten ja head hunting -prosessin avulla, ja monien keskustelujen jälkeen rahaston sisältö ja tavoitteet muotoutuivat, ja kahdesta partnerista tuli neljä.

2. Miten kuvailisitte ensimmäisen rahastonne varainkeruuprosessia?

Varainkeruuprosessi lähti mukavasti alkuun, ja tästä iso kiitos Tesille heidän mentoroinnistaan.

Vaikka homma lähtikin ripeästi käyntiin, huomasimme pian, että uuden rahaston saaminen kasaan olisikin huomattavasti suunniteltua pidempi ja vaikeampi prosessi. Useimmiten törmäsimme First Time Fund -ongelmaan, eli meillä ei ollut näyttää track recordia aikaisemmista rahastoista. Varainkeruuprosessin pitkittyessä maaliin pääsyyn tarvittiin paljon sinnikkyyttä ja uskoa. Toisaalta tiimi hioutui tässä vaiheessa entistä tiukemmin yhteen, ja konseptimmekin tarkentui ja täsmentyi.

3. Miten ensimmäinen puoli vuotta rahastonne julkistuksen jälkeen on sujunut? Mikä on ollut yllättävää tai haastavaa?

Ensimmäinen puoli vuotta on yllättänyt positiivisesti sen suhteen, että yritykset ovat olleet meihin päin todella aktiivisesti yhteydessä. Olemme päässeet juttelemaan mielenkiintoisten yritysten ja kunnianhimoisten yrittäjien kanssa. Omalla tavallaan haastavaa, tai kenties ennemmin yllättävää, on ollut myös se kuinka paljon hallinnolliset asiat ovat vieneet aikaa.

4. Minkälaisia sijoituskohteita etsitte?

Etsimme perinteisiä palvelualan yrityksiä, joita voimme yhdessä yrittäjän kanssa kasvattaa digitalisaation ja brändin rakentamisen keinoin. Liikevaihto potentiaalisella kohdeyhtiöllä olisi noin 2-7 miljoonaa, kassavirta positiivinen, ja mukana olisi kunnianhimoinen ja kasvuhakuinen yrittäjä.

5. Minkälainen kumppani olette kohdeyrityksellenne?

Perustajatiimimme kaikilla jäsenillä on kokemusta yritysten operatiivisesta tekemisestä – olemme tehneet kädet savessa töitä eri funktioissa. Uskomme, että tämä monipuolinen kokemus tuo lisäarvoa yritykselle, sillä pystymme hallitustyöskentelyn ohella auttamaan myös operatiivisissa asioissa. Esimerkkinä vaikka digitalisaatio: tiimistä löytyy tähän taitoa jopa koodaukseen asti.

6. Puhutte paljon brändinrakentamisesta. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?

Brändi on mielikuva yrityksestä ulospäin. Aina ei muisteta, että mielikuva syntyy aina, joko suunnitelmallisesti tai tahattomasti. Brändi ei ole yrityksestä erillinen asia, vaan sen jokainen yksityiskohta – aula, puhelinpalvelu, lasku – luo tätä mielikuvaa.

Brändin suunnitelmallinen kehitys aloitetaan omien vahvuuksien ja kilpailuedun tunnistamisesta sekä strategian suunnasta. Kun on ensin päätetty, millainen mielikuva halutaan antaa ja millainen yritys halutaan olla, loppu on sen toteuttamista. Yleensä juuri toteuttaminen on se vaikein asia, se tarvitsee tiukkaa suuntaa ja tahtotilaa.

7. Miten näette suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehittyvän? Uskotteko Saari Partnersin kaltaisten ’erikoistuneiden’ pääomasijoitusrahastojen lisääntyvän tulevaisuudessa?

Me uskomme, että etenkin uudet rahastot aloittavat jollain tietyllä kulmalla ja fokuksella. Itse keskitymme omaan kohdeyrityssegmenttiimme, ja pyrimme vahvasti kehittymään tämän osaajana.

Emme näin uutena alan toimijana lähde ennustamaan koko toimialan tulevaisuutta, mutta eiköhän tässä päde samat asiat kuin muutenkin yritystoiminnassa: vain muutos on varmaa, ja teknologia tekee muutoksesta koko ajan yhä nopeampaa.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Saari Partnersin ja muut pääomasijoittajat löydät uudistetusta  Pääomasijoittajien sijoittajahakukoneesta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.