Selvitys: Startup- ja kasvuyritysten johtopaikoilla sukupuolidiversiteetti vielä vähäistä

KPMG:n ja Pääomasijoittajat ry:n tekemän selvityksen perusteella suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten johdossa on vielä verrattain vähän naisia. Johtoryhmien kokoonpanoissa ollaan lähellä pörssiyhtiöitä, mutta hallituspaikoilla naisia on vähemmän. Pääomasijoitusalalla tilanne on tiedostettu ja käynnissä on lukuisia hankkeita, joiden avulla diversiteettiä pyritään aktiivisesti lisäämään.

Pääomasijoituksen saaneiden yritysten johtopaikkojen sukupuolidiversiteettiä on selvitetty nyt ensimmäistä kertaa. Pörssiyhtiöihin verrattuna tilanne kaikkien pääomasijoituksen saaneiden yritysten johtoryhmissä on melko tasainen, molemmissa on naisia noin 20 %, kun taas hallituspaikoissa kuljetaan vielä jälkijunassa: pääomasijoittajien omistamien yritysten hallituksissa naisia on vain 13 %, siinä missä pörssiyhtiöiden hallituksissa naisia on noin kolmannes.

Selvityksessä tarkasteltiin myös startupien ja kasvuyritysten johdon sukupuolijakaumaa erikseen. Venture capital -sijoituksia saaneissa startupeissa naisia on johtopaikoilla niukasti: johtoryhmissä 15 % ja hallituksissa 8 %. Sen sijaan buyout-sijoituksen saaneissa, vakiintuneemmissa kasvuyrityksissä tilanne on parempi: johtoryhmissä naisia on 24 % ja hallituksissa 14 %.

”Startupit ovat teknologiayrityksiä ja teknologia-ala on miesvaltainen. Tämä suuntaus muuttuu hitaasti, mutta varmasti. Esimerkiksi Women in Tech -verkosto tekee jatkuvasti työtä diversiteetin lisäämiseksi”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

”On selvää, että monimuotoisuuden seuraaminen ja lisääminen on koko pääomasijoitusalalle tärkeää. On olemassa lukuisia tutkimuksia siitä, että monimuotoiset tiimit sekä tuottavat parempia tuloksia että houkuttelevat parhaita osaajia. Toki yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille osaajille on myös asia, jota yhdistyksenä ja koko toimialalla tavoittelemme monilla eri keinoilla”, jatkaa Santavirta.

Diversiteettiä lisätään hankkeiden, koulutuksen ja esimerkkien avulla

Pääomasijoittajat kasvuomistajina auttavat usein kohdeyrityksiään esimerkiksi avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja hallitusten muodostamisessa. Pääomasijoittajan edustaja on yleensä mukana kohdeyrityksen hallituksessa, jolloin myös pääomasijoittajatiimien monimuotoisuus vaikuttaa kohdeyritysten diversiteettiin.

”Pääomasijoittajat kehittävät omistamiaan yrityksiä ja omaa toimintaansa jatkuvasti. Alalla tehdään jo paljon vastuullisen ja vaikuttavuuden edistämiseksi, ja lisäksi diversiteetti on nyt otettu osaksi alan vaikuttavuusseurantaa. Pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa, ja ne voivat osaltaan olla edistämässä monimuotoisuutta”, kertoo Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity.

Kohdeyritystensä lisäksi pääomasijoittajat työskentelevät omien tiimiensä monimuotoisuuden lisäämiseksi. Monet pääomasijoittajatiimit ovat mukana erilaisissa diversiteettiä lisäävissä hankkeissa, esimerkiksi Level 20 -toiminnassa, jonka tarkoituksena on lisätä monimuotoisuutta pääomasijoitusalalla Euroopassa.

“Level 20 on hanke, jonka tavoitteena on inspiroida ja kannustaa naisia pääomasijoitusalalle. Työtä diversiteetin vahvistamiseksi tehdään monella eri keinolla: mentoroimalla, järjestämällä tapaamisia ja koulutuksia ja tutkimustyöllä”, sanoo Pia Kåll, CapMan Buyoutin managing partner.

”Monipuolisia naisroolimalleja tarvitaan, samoin naisten osuuden kasvua myynnin- liiketoiminnan ja tuotestrategian johtotehtävissä, jotta tulevan sukupolven naiset saavat kipinän lähteä rohkeasti miesvaltaisille aloille: teknologiaan, tutkijayrittäjiksi ja sijoittajiksi. Periaatteenani onkin, että auta joka viikko yhtä naista eteenpäin urapolulla”, kertoo Inka Mero, tiede- ja tutkimuslähtöisiin kasvuyrityksiin sijoittavan sijoitusyhtiö Voima Venturesin perustaja.

Myös Pääomasijoittajat ry yhdistyksenä edistää työelämän diversiteettiä muun muassa ESG-työryhmän avulla, mentoriohjelmalla ja gradukilpailulla, joka kannustaa opiskelijoita eri aloilta ja taustoista tutustumaan toimialaan paremmin.

Diversiteettiselvitys tehtiin osana pääomasijoitustoimialan vaikuttavuustutkimusta. Selvityksessä tarkasteltiin sukupuolidiversiteettiä suomalaisten pääomasijoittajien portfolioyritysten johtoryhmissä ja hallituksissa. Tiedot perustuvat vuoden 2019 tilanteeseen, ja selvityksen kohteena ovat ne kotimaisten pääomasijoittajien portfolioyritykset, jotka ovat saaneet ensisijoituksen selvitykseen vastanneelta pääomasijoittajalta vuosien 2017–2019 aikana.

Selvityksen otoksen koko oli johtoryhmien osalta 198 kohdeyritystä, joista 63 kuului buyout-kategoriaan ja 135 venture capital -kategoriaan. Hallitusten diversiteetin osalta otoksen koko oli 234 kohdeyritystä, joista 70 kuului buyout-kategoriaan ja 164 venture capital -kategoriaan.

Lisätiedot:

Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
040 546 7749

Kenneth Blomquist, KPMG, Head of Private Equity
kenneth.blomquist@kpmg.fi
040 752 0000

 Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | Facebook | LinkedIn | InstagramMediapankki | Tilaa uutiskirje

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluita. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen (“KPMG International”) jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 219 000 henkilön voimin 147 maassa ympäri maailmaa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme on yhteensä noin 1500 henkilöä. Toimimme lähellä asiakastamme 22 paikkakunnalla Suomessa ja kahdella Virossa.