Sievi Capital ostaa Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n

Sievi Capital Oyj on 29.10.2020 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa enemmistön Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n osakekannoista. Yhtiöiden nykyiset pääosakkaat jatkavat edelleen merkittävinä vähemmistöosakkaina sekä hallitus- ja johtotehtävissä. Ostetut yhtiöt ovat merkittäviä logistiikka- ja hankintapalveluiden tuottajia mm. teollisuuden, energian ja kaupan alalla. Yhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin.

Vahva logistiikka-alan toimija

Logistikas Oy on vuonna 1997 perustettu logistiikka-alan yritys, jonka palvelukokonaisuus sisältää lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palvelutuotteet sekä logistiikan asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii Suomessa kuudella paikkakunnalla sekä omissa logistiikkakeskuksissa että asiakkaiden tiloissa vastaten sisälogistiikkatehtävistä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Raumalla. Vuonna 2019 Logistikas Oy:n liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa.

Logistikas Hankinta Oy on perustettu vuonna 2013 ja toimii läheisessä yhteistyössä Logistikas Oy:n kanssa tarjoten kokonaisvaltaisia hankintapalveluita. Yhtiöillä on yhteiset toimitilat Raumalla. Vuonna 2019 Logistikas Hankinta Oy:n liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa.

Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden perustettavan konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 20,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,4 miljoonaa euroa. Uusi muodostuva konserni työllistää yhteensä noin 160 logistiikka-alan ammattilaista sisältäen vuokratyövoiman.

Suotuisat markkinanäkymät tukevat kasvustrategian toteuttamista

Logistiikan ulkoistusaste on vielä matalalla tasolla Suomessa. Markkina on kasvanut viime vuosien aikana arviolta selvästi BKT:n kasvua nopeammin ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina. Kysyntää kasvattaa ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kyky tehostaa liiketoimintaa, parantaa kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä sekä lisätä joustavuutta.

Logistikas Oy on kasvanut vahvasti viimeisten vuosien aikana ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä toimijoita teollisuuden, energian ja kaupan alalla. Uuden konsernin tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa maantieteellisesti niin nykyisten asiakkaiden kuin uusien asiakkaiden myötä. Lisäksi strategisesti hyvä sijainti lähellä Rauman satamaa mahdollistaa hyvät logistiikkayhteydet kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville asiakkaille. Mahdollisuus toimia joustavasti omissa ja asiakkaiden tiloissa sekä kyky tarjota asiakkaille kattava logistiikka- ja hankintapalvelukokonaisuus luo vahvan pohjan uuden konsernin liiketoiminnan kasvattamiselle tulevina vuosina.

Orgaanisen kasvun lisäksi osana kasvustrategiaa arvioidaan mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Epäorgaaninen kasvupolku nähdään kiinnostavana vaihtoehtona kiihdyttää kasvua ja laajentua maantieteellisesti uusille alueille. Toteutettava omistusjärjestely antaa uudelle konsernille laajemmat resurssit kasvustrategian jatkamiseen.

”Sievi Capital tuo meille leveämmät hartiat ja lisää osaamista yhtiöiden kasvun tueksi. On ollut innostavaa saada työstää kasvusuunnitelmaa yhdessä heidän kanssaan. Jaamme Sievi Capitalin kanssa yhteiset arvot ja vision, jotka mahdollistivat molemminpuolisen luottamuksen rakentamisen” sanoo perustaja Ari Salmi, joka jatkaa uuden konsernin osakkeenomistajana sekä hallituksen jäsenenä.

”Logistiikka-ala on erittäin mielenkiintoinen ja on hienoa päästä mukaan toteuttamaan yhtiöiden seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä nykyisten pääosakkaiden kanssa. Uskon, että Sievi Capitalin osaaminen ja tarjoamat resurssit auttavat meitä yhdessä onnistumaan merkittävässä kasvussa ja kehityksessä tulevien vuosien aikana” painottaa Päivi Marttila, Sievi Capitalin toimitusjohtaja.

Lisätietoa:

Sievi Capital Oyj
toimitusjohtaja Päivi Marttila
puh. 0400 285 358

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.