Sievi Capital ostaa Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n

Sievi Capital Oyj on 7.1.2019 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa enemmistön Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osakekannoista. Sievi Capitalin kanssasijoittajana kaupassa toimii valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut yhtiöt ovat johtavia pelastusajoneuvovalmistajia ja muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia.

Saurus Oy ja Vema Lift Oy – Vahvasti kansainvälistynyt ja kasvanut kokonaisuus

Saurus Oy on perustamisestaan vuodesta 1982 asti valmistanut pelastusajoneuvoja. Yhtiö on toimittanut autoja kaikkialle Suomeen sekä ulkomaille, esimerkiksi Pohjoismaihin ja Aasiaan. Sauruksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa.

Vema Lift Oy on vuonna 1987 perustettu pelastusnostimien -ja ajoneuvojen valmistaja. Yhtiön liikevaihdosta yli 80 % tulee viennistä ja se on toimittanut ajoneuvoja yli 40 maahan. Yhtiön liikevaihto on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Vema Lift Oy:n toimitilat sijaitsevat Kaarinassa ja syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella sen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Molempien yhtiöiden asiakkaita ovat niin julkiset kuin yksityiset (mm. teollisuus, lentokentät) pelastuslaitokset.

Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella noin 30 miljoonaa euroa ja tietyillä poikkeuksellisilla erillä oikaistu liikevoitto noin 2,4 miljoonaa euroa. Uusi muodostuva konserni työllistää yhteensä noin 120 työntekijää.

Yhtiöiden tärkeimmät talousluvut

Yhtiöiden tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -liikevaihto, -EBITDA ja -liikevoitto tilikausina 1.10.2018–30.9.2019 ja 1.10.2017–30.9.2018 olivat seuraavat (tuhatta euroa):

1.10.2018 – 30.9.2019
1.10.2017 – 30.9.2018
Liikevaihto
30 024 22 337
Raportoitu EBITDA (käyttökate)
4 052 2 245
Oikaistu EBITDA (käyttökate)
3 072 2 245
Raportoitu EBIT (liikevoitto)
3 413 1 674
Oikaistu EBIT (liikevoitto)
2 432 1 674

Yhtiöiden tilintarkastamattomien yhdisteltyjen pro forma -taseiden 30.9.2019 ja 30.9.2018
pääerät olivat seuraavat (tuhatta euroa):

30.9.2019
30.9.2018
 Pysyvät vastaavat
1 866 1 830
 Lainasaamiset konsernilta
1 533
 Muut saamiset ja lyhytaikaiset varat
13 615 13 776
 Vastaavaa
15 480 17 138
 Oma pääoma
3 794 747
 Tilinpäätössiirtojen kertymä
65 59
 Konsernivelat
6 721 11 665
 Muut velat
4 900 4 667
 Vastattavaa
15 480 17 138

Vahva kotimainen omistajuus ja hyvät markkinanäkymät kasvu-
strategiaa tukemassa

Globaali pelastusajoneuvojen markkina on kooltaan noin 4,3 miljardia euroa, mikä vastaa noin 21.000 ajoneuvoa vuodessa. Markkina on kasvanut vuosina 2013-2017 noin 6 % per vuosi ja kasvun uskotaan jatkuvan suunnilleen samaa vauhtia. Kasvumarkkinoita ovat mm. Kiina ja Lähi-Itä, joissa kysyntää kasvattaa kaupungistuminen ja infrastruktuurin kehitys.

Saurus ja Vema Lift ovat panostaneet tuotekehitykseen. Vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan vahvaa markkinakysyntää. Yhtiöiden hyvä ja nouseva tilauskanta tukee näkemyksiä kysynnän kasvusta.  Tulevina vuosina panostukset niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen jatkuvat merkittävinä. Nyt toteutettu omistusjärjestely mahdollistaa yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

”Hienoa saada yhtiöille uusi kotimainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa yhtiöihin ja kiihdyttää niiden kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla”, sanoo Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka, joka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.

”Arvostamme suuresti yhtiöiden omistajien panostusta ja työtä yhtiöiden kehittämiseksi. Meillä on hieno mahdollisuus jatkaa suomalaisten vientiyhtiöiden menestystä jatkossa yhdessä Tesin kanssa. Yhtiöt sopivat hyvin Sievi Capitalin sijoitusstrategiaan ja osaamisemme on varmasti apuna yhtiöiden tulevaisuuden kasvussa”, painottaa Päivi Marttila, Sievi Capitalin toimitusjohtaja.

Kauppahinta ja kaupan rakenne sekä rahoitus

Yrityskaupan velaton kauppahinta on noin 22 miljoonaa euroa, johon kuuluu myös 2,2 miljoonaa euroa muita omaisuuseriä, jotka maksetaan myöhemmin, kun ne ovat myyty. Kaupassa ostetaan yhtiöiden osakkeiden lisäksi myös yhtiöiden lainat niiden nykyiseltä omistajalta. Lisäksi myyjälle maksetaan enintään 3 miljoonan euron lisäkauppahinta perustuen käyttökatteen kehitykseen 1.10.2018 – 31.12.2021.

Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus kokonaisuudesta on 72,5 % ja Tesin 27,5 %. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kauppa toteutetaan uuden yhtiön toimesta, joka rahoittaa kaupan Sievi Capitalin ja Tesin sijoituksilla sekä pankkilainalla. Sievi Capitalin sijoitus yhtiöön on noin 8,3 miljoonaa euroa.

Sijoitus on Sievi Capitalin sijoitusstrategian mukainen enemmistösijoitus ja se raportoidaan jatkossa osana Sievi Capitalin pääomasijoituksia. Yrityskaupalla ei ole olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan.

Lisätietoa löytyy yhtiöiden verkkosivuilta: www.vema.fi ja www.saurus.fi

Lisätietoja:

Päivi Marttila,
toimitusjohtaja
0400 285 358
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.