Sijoittaja ja yrittäjä yhteistyössä kriisin keskellä

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ovat massiiviset, ja on mahdoton ennustaa, kuinka pitkälle ne ulottuvat. Huoli yrittäjistä ja yrityksistä on aiheellisesti suuri. Tällä hetkellä sekä pääomasijoittajat että enkelisijoittajat työskentelevät hartiavoimin sen eteen, että mahdollisimman monella yrityksellä olisi valmiudet selviytyä kriisitilanteesta ja rakentaa tulevaisuudessa uutta kasvua.

Aktiiviseen omistajuuteen kuuluu monipuolinen yhteistyö kohdeyritysten kanssa. Kysyimme bisnesenkelijärjestö FiBANin ja Pääomasijoittajat ry:n jäseniltä, miten yhteistyötä on käsillä olevan kriisin aikana tehty. Kaikkien sijoittajien vastauksissa yksi asia nousi toistuvasti esille: startup- ja kasvuyhtiöitä autetaan nyt kaikin mahdollisin keinoin ja hyvin tiiviissä yhteistyössä.

“On selvää, että yritykset tarvitsevat nyt apua. Jäsenkuntiimme kuuluvien sijoittajien laaja kokemus yrittäjyydestä on nyt kullanarvoista”, kommentoivat yhdistysten toimitusjohtajat Amel Gaily ja Pia Santavirta. “Sijoittajat auttavat kohdeyritystensä toimitusjohtajia ja talousjohtajia tällä hetkellä kellon ympäri. Startup- ja kasvuyritysten toiminnan kannalta kriittisiä tekijöitä arvioidaan yhdessä ja luodaan myös perusteita jatkopäätöksille. Henkinen tuki nousee näissä keskusteluissa tärkeimmäksi asiaksi”, kaksikko jatkaa.

Keskusteluyhteys sijoittajan kanssa ja verkoston tuki

“Seuraan nyt herkeämättä tilannekuvaa päivittäin ja keskustelen aamusta iltaan useiden yrittäjien kanssa”, kertoo Ali Omar, enkelisijoittaja ja yrittäjä. Hän painottaa tukiverkoston merkitystä ja jakamista poikkeuksellisessa tilanteessa: “Jaan tietoa omassa Slack-ryhmässäni, jotta yrittäjät voivat jakaa tietojaan, kokemuksiaan sekä rohkaista toisia toimimaan tässä epävarmuuden aikana tarkoituksenmukaisella tavalla.”

Vaikka on ehdottoman tärkeää saada yritysten talous mahdollisimman vakaaseen tilanteeseen, apua on annettu myös monilla muilla osa-alueilla.

”Olemme myös jakaneet yhtiöille parhaita käytäntöjä ja pitäneet kaikkien yhtiöiden kesken virtuaalisen työpajan kokemusten ja suunnitelmien jakamiseksi”, kertoo Vaaka Partnersin toimitusjohtaja Juha Peltola.

Yritysten taloudellisen tilanteen lisäksi sijoittajat nostavat esille sen, että yritysten henkilöstön ja perheiden turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Tesi mainitseekin poikkeukselliset työjärjestelyt keinona tähän.

Talous kuntoon pikaisesti

Monessa vastauksessa nousi esille se, että yrityksen taloustilanteen uudelleenarviointi on ollut ensimmäisenä listalla. Sijoittajat ovat auttaneet esimerkiksi talousarvioiden päivittämisessä ja käyttöpääoman hallinnassa. Yrityksen toiminnan jatkuminen täytyy varmistaa, ja yritysten on pidettävä huolta siitä, että resurssit on kohdennettu oikein. Tilannearvion jälkeen on ryhdyttävä ripeästi tarvittaviin sopeutustoimiin.

Yritysten tulevaisuutta suunnitellaan nyt eri mittaisissa pätkissä: on katsottava sekä kuukauden päähän että vuoden loppuun saakka. Sekä Hannu Jungman, Innovestorin partneri että FiBANin hallituksessa vaikuttava yrittäjä-sijoittaja Saga Forss mainitsevat sen, miten tärkeää on pohtia eri aikaväleillä mahdollisesti toteutuvia skenaarioita.

“Vaikka yrityksillä ei näkyisi muutos heti, on tärkeää miettiä mitä sivuvaikutuksia pandemialla on, kuten muuttuuko asiakkaiden käyttäytyminen, kun he tekevät etätöitä”, lisää Tuomas Pahlman, enkelisijoittaja ja FiBANin hallituksen jäsen.

Sekä pääomasijoittajat että enkelisijoittajat mainitsevat vastauksissaan nopean toiminnan merkityksen. “Kaikista juoksevista kuluista on neuvoteltava maksuaikoja ja yritysten on haettava lainojen lyhennysvapaata mahdollisimman pitkään. Kyseessähän on liikevaihdon romahtaminen, ja sitä ei saa takaisin, vaikka tilanne normalisoituu”, ohjeistaa Saga Forss.

Samoilla linjoilla on myös Conorin managing partner Jari Mieskonen: “Maksimoikaa rahan riittävyys, eli varautukaa pahimpaan.”

Uuden rahoituksen saaminen

“Kannattaa varautua, että rahoitusprosessit kestävät aiempaa pidempään ja hyödyntää pankkien ja julkisten toimijoiden tarjoamat joustavammat rahoitukset ja ehdot”, sanoo Timo Argillander, IPR.vc:n managing partner.

“On hyvä ensimmäisenä käydä läpi omat olemassa olevat sijoittajat sekä selvittää mahdollisuudet esimerkiksi Business Finlandin ja Finnveran instrumentteihin sekä lainoihin”, neuvoo FiBANin hallituksen puheenjohtaja ja enkelisijoittaja Reima Linnanvirta.

Sekä pääomasijoittajat että enkelisijoittajat pyrkivät varmistamaan jo portfolioissaan olevien yritysten toiminnan. “Fokus on siirtynyt uusista sijoituksista toistaiseksi nykyisten yhtiöiden auttamiseen ja tukemiseen”, kertoo Panostajan sijoitusjohtaja Miikka Laine.

Useat kyselyyn vastanneista sijoittajista arvelee, että uuden rahoituksen saaminen kaiken kaikkiaan vaikeutuu. Rahoitusprosessit pitenevät, ja sijoittajien maantieteellinen horisontti rajautuu lähialueille.

Tulevaisuudennäkymiä

Vaikka tilanteen kehittymistä on vaikea arvioida, osa sijoittajista on myös varovaisen optimisia. ”Paineessa syntyy timantteja ja uskon, että niitä syntyy tämänkin kriisin aikana”, pohtii Tuomas Pahlman. “Ammatit, joita pystyy tekemään etänä digitaalisten työkalujen avulla tulevat näkemään isoja innovaatioita, koska pakko on hyvä motivaattori ja kysyntä on räjähtänyt käsiin”, hän lisää.

Samoilla linjoilla on myös Reima Linnanvirta: “Olemme kohdeyritystemme kanssa arvioineet, onko tilanne avannut uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaisi tarttua.” 

Myös Tesi arvioi, että markkina voi kuitenkin tasaantumisen jälkeen tarjota houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

“Sijoitamme edelleen aktiivisesti huippukasvupotentiaalia omaaviin startuppeihin. Joidenkin yritysten kohdalla kysyntä voi jopa kasvaa vaikeina aikoina, mutta kaikilta yrityksiltä odotamme (skenaario) analyysiä koronan vaikutuksista, sekä (inhorealistisia) suunnitelmia rahoituksen riittävyyden osalta”, kertoo general partner Tom Henriksson Open Ocean.vc:ltä.

Yhteisvoimin yritysten hyväksi – kooste hyödyllisistä linkeistä

Useat toimijat ovat tuottaneet ratkaisuja haastavaan tilanteeseen, joustaneet käytännöissään sekä koostaneet asiantuntevia neuvoja poikkeukselliseen tilanteeseen. Tästä koosteesta löydät pandemian vaikutuksiin liittyviä julkaisuja koskien sijoitustoimintaa sekä startup- ja kasvuyritystoimintaa.

Saara Vettenranta, Pääomasijoittajat ry & Heidi Tawast, FiBAN