Sijoitusten kasvu, diversiteetti ja teknologiaosaajat – nämä nousivat pinnalle vuonna 2018 Euroopassa

Mitä Piilaakso voittaa pääomasijoituksissa, saa Eurooppa ohjelmistokehittäjissä ja tutkimuksessa. Euroopan ja Piilaakson kilpailu on numeroiden valossa tasaväkistynyt: Euroopassa sijoitusten kasvu on vuoden aikana ollut kiihtyvän nousujohteista Atomicon The State of European Tech-raportin lukujen mukaan. Koostimme raportista tärkeimmät huomiot kotimaisille pääomasijoittajille ja pääomasijoitusalasta kiinnostuneille.

Pääomasijoitusyhtiö Atomicon vuotuinen raportti Euroopan teknologiayrityksistä ja niiden kehityksestä julkaistiin äskettäin Slushissa. Raportin taustalla toimiva lontoolainen Atomico on Skypen perustajan, Niklas Zennströmin pääomasijoitusyhtiö. The State of European Tech toteutettiin yhdessä Slushin ja Orrickin kanssa. Vuosittaista raporttia on perinteisesti luettu yrittäjäkentällä tarkkaan läpi – se kertoo paremmin kuin hyvin sen, miten yritykset, pääomasijoittajat ja teknologiat pärjäävät Euroopassa, mutta myös sen missä jäämme harmillisesti jälkeen. 

Ennätysmäärä sijoituksia

Euroopan teknologiayrityksiin sijoitettiin vuonna 2018 ennätysmäärä pääomaa, yhteensä 23 miljardia euroa. Sijoitukset ovat nousseet huomattavasti vuodesta 2017, jolloin vastaava summa oli 19,6 miljardia. 72% eurooppalaisten yritysten perustajista uskoo, että pääomasijoitusmarkkina toimii varsin sujuvasti.

Nouseva sijoitusaktiivisuus on osatekijä teknologia-alan kiihtyvässä kasvussa. Eurooppalainen teknologia-ala kasvaa 5 kertaa nopeammin kuin muu Euroopan yrityskenttä. Kasvu näkyy myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa: teknologiayritysten henkilöstö kasvoi 4 %, kun EU:n keskimääräinen taso työllisyyden kasvussa oli huomattavasti matalampi, 1,1 % vuodesta 2017.

Euroopassa nähtiin vuonna 2018 Yhdysvaltoja enemmän merkittäviä teknologiayritysten listautumisia. Neljä yli 5 miljardin arvoista teknologiayritystä listautui pörssiin viime vuoden aikana, joista suurimpana mainittakoon Spotify. Viime vuonna maailman kymmenestä suurimmasta teknologiayrityksen listautumisesta kolme oli eurooppalaisten yhtiöiden tekemiä.

“Suomessa ja pohjoismaissa tilanne on myös varsin positiivinen. Aikaisen vaiheen rahoitusmarkkina on tehokas ja monipuolinen kattaen venture capital-rahastoja, bisnesenkeleitä sekä tuotekehitys- ja joukkorahoitusta. Kasvuvaiheessa rivakasti etenevät teknologiayhtiöt onnistuvat nyt keräämään aiempia suurempia ja kansainvälisempiä rahoituskierroksia. Venture capital-rahastot kasvattavat tasaisesti panoksiaan ja mukana rahoituskierroksissa on usein myös teollisia yhtiöitä ja lainarahoittajia”, kommentoi Inventuren toimitusjohtaja ja Pääomasijoittajat ry:n hallituksen jäsen Sami Lampinen.

Tasa-arvo ja diversiteetti

Yksi puhutuimmista aiheista Atomicon raportissa oli sukupuolten välinen tasa-arvo ja diversiteetti teknologia-alalla. Jopa 93% pääomasijoituksista tehtiin tiimeihin, joissa yrityksen perustajat ovat kaikki miehiä. Samaan aikaan 90% raporttiin vastanneista olivat yhtä mieltä siitä, että monimuotoiset tiimit hyödyttävät yrityksiä. Huolestuttavana pidettiin myös sitä, että naisten määrä ei ole noussut kuin yhden prosenttiyksikön Euroopan teknologiatapahtumissa viimeisen kahden vuoden aikana. Suomessa samankaltaista tasa-arvon ja monimuotoisuuden tilastointia ei vielä ole tehty pääomasijoitusalalta.

Teknologiaosaajien verkostot kasvavat

Euroopan osaajamäärä kasvoi 200,000 ohjelmistokehittäjällä viimeisen vuoden aikana. Yhteensä ohjelmistokehittäjiä löytyy nyt 5,7 miljoonaa –  vertailun vuoksi mainittakoon, että Yhdysvalloissa heitä on 4,4 miljoonaa. Atomicon raportissa nostettiin esiin myös uusien, osaajakeskeisten teknologiayhteisöjen syntyminen ympäri Eurooppaa. Uudet hubit syntyvät nyt maihin, joissa sijoittajat eivät vielä ole ottaneet vahvaa jalansijaa: Turkissa, Espanjassa ja Venäjällä. Osaajat myös jakautuvat Euroopan sisällä epätasaisesti, eniten heitä löytyy Saksan, Iso-Britannian ja Ranskan kaltaisista maista.

Suomessa osaajapulaan ollaan herätty jo hyvin. Käytössä oleva startup-viisumi on saanut hyvää palautetta, joskaan koko osaajapulaa sekään ei ratkaise. Hallituksen Talent Boost-toimenpideohjelma pyrkii lisäämään Suomen houkuttelevuutta niin teknologia- kuin rahoitusosaajille, ja kanavoimaan heidän kauttaan lisää asiantuntemusta kotimaisille yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen. Näiden lisäksi Suomesta löytyy useita eri aloitteita, jotka pyrkivät kaikki ratkaisemaan ongelmaa omalla tavallaan: Junction tuo ulkomaisia nuoria ohjelmistokehittäjiä tutustumaan Suomeen, Integrify kouluttaa maahanmuuttajista koodareita ja ensi keväänä kuka tahansa voi hakea opiskelemaan koodausta Supercellin Hive-koodauskouluun.

Huomioi myös nämä

Euroopassa vahva tiede- ja tutkimusyhteisö
Euroopassa on vahva tiede- ja tutkimusyhteisö, mutta haasteena on tuoda sen potentiaali mukaan Euroopan teknologiayhteisöön. Tulevaisuudessa tiede- ja tutkimusyhteisön osaaminen on oleellinen osa kasvavaa deep tech-teknologioiden kehittämistä.

Yksisarvisia syntyy yhä useammin
Viimeisen 15 vuoden aikana on Eurooppan on syntynyt yhteensä 61 yksisarvista, joista 17 viime vuonna. Tulevaisuudessa näemme yksisarvisia kiihtyvissä määrin lisää: yritysten arvonnousu on selkeästi nopeutunut vuosituhannen alusta. Vuosina 2000-2008 välillä Eurooppa sai vain kaksi uutta yksisarvista, vuosien 2010 ja 2018 välissä uusia yksisarvisia oli jo 31.

Eläkerahastot valitsevat buyoutit
Eläkerahastot sijoittivat vuonna 2018 1,7 miljardia euroa eurooppalaisiin VC-rahastoihin. Samaan aikaan myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin sijoittaviin buyout-rahastoihin kerättiin 75 miljardia euroa rahastosijoittajilta. Atomico ehdottaakin uusia  käytäntöjä eläkerahastojen sijoitustapoihin; VC-rahastosijoitusten kasvattaminen antaisi tuulta perinteisten toimialojen tukemisen ohella myös Euroopan uusille innovaatioille.