Sisätilapaikannuksen kasvuyritys Iiwari keräsi 1,5 miljoonan euron siemenrahoituskierroksen Voima Venturesilta ja kansainvälisiltä enkelisijoittajilta

Iiwari, suomalainen sisätilapaikannusteknologian yritys on kerännyt 1,5 miljoonan euron siemenrahoituksen, jonka avulla kiihdytetään yrityksen paikannusteknologian kaupallistamista. Rahoituskierrosta johti syväteknologiaan keskittyvä Voima Ventures pääomasijoitusrahasto sekä enkelisijoittajia Yhdysvalloista ja Britanniasta.

Iiwarin tuote perustuu yhtiön perustajatiimin Ultra Wide Band -teknologian tutkimustyöhön Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:ssa. Yritys on hankkinut keskeiset patentit VTT:ltä, mikä mahdollistaa maailmanlaajuisen toiminnan sekä sisätilapaikannusratkaisuiden markkinajohtajuuden.

Sisätilapaikannusmarkkina kasvaa maailmanlaajuisesti usealla toimialalla vähittäismyynnistä älykkäisiin toimistoihin, kaivoksiin ja sairaaloihin. Nykyisten ratkaisujen houkuttelevuus ja uusien palveluiden kehittyminen ovat kärsineet paikannusinfrastruktuurin korkeasta hinnasta sekä epätarkoista ja -luotettavista paikannuslaitteista.

Iiwarin UWB:hen perustuva paikannustekenologia on tarkempi sekä huomattavasti kustannustehokkaampi kuin kilpailevat teknologiat (mm WiFi ja Bluetooth). Tämän lisäksi yrityksen teknologialla on mahdollista seurata rajatonta lukumäärää kohteita samanaikaisesti, mikä on huomattava kilpailuetu muihin UWB-ratkaisuihin verrattuna. Iiwarin ratkaisun kustannustehokkuus ja tarkkuus mahdollistavatkin yrityksen asiakkaille uusia käyttökohteita sisätilapaikannukselle useilla toimialoilla.

“Iiwari tulee markkinoille teknologisesti kehittyneimmällä, luotettavalla UWB-paikannusjärjestelmällä ja erinomaisilla alustayhteistyökumppaneilla. Skaalautuva, edullinen ja supertarkka sisätilapaikannuspalvelumme mahdollistaa yhteistyökumppanimme luomaan ratkaisuja elämän joka osa-alueelle, on kyse sitten turvallisuudesta, terveydenhuollosta, vähittäismyynnistä, logistiikasta tai kaivosalasta. Tämä rahoituskierros mahdollistaa Iiwarille seuraavan suuren askeleen ja kansainvälistymisen sekä olemassaolevien että uusien yhteistyökumppaneiden kanssa,” sanoo Ville Kolehmainen, perustaja ja Iiwari Tracking Solutions Oy:n toimitusjohtaja.

“Olemme erittäin innoissamme aloittamassa kasvutarinaa Iiwarin kanssa”, sanoo Inka Mero, Voima Venturesin perustaja sekä toimitusjohtaja. “Iiwarin ainutlaatuinen VTT:llä kehitetty teknologia ja paikannusratkaisu voi poistaa nykyisten palveluiden pullonkauloja ja mahdollistaa sitä kautta esimerkiksi turvallisen ihmisten ja tavaroiden seurannan skaalautuvasti sekä kustannustehokkaasti, ja samalla luoden uusia palveluita niin kuluttajille kuin yrityksille.”

Tietoa Iiwarista

Iiwari on UWB-teknologiaa hyödyntävä sisätilapaikannusyritys, jonka kotipaikka on Kajaanissa. Yritys sai alkunsa VTT:ltä (Teknologian Tutkimuskeskus Oy) ja se perustettiin vuonna 2018 kehittämään seuranta- ja paikannusteknologioita maailmanlaajuisille markkinoille. Yritys toimii pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa integraattori- ja kumppaniverkostonsa kautta. Iiwari tarjoaa kustannustehokkaita sekä tarkkoja paikannus- ja seurantaratkaisuja erilaisille toimialoille. www.iiwari.com

Tietoa Voima Venturesista

Voima Ventures on 40 miljoonan euron deep tech -rahasto, joka sijoittaa tiedepohjaisiin kasvuyrityksiin Suomessa sekä Pohjoismaissa ja Balttiassa. Voima Venturesin missio on ratkaista merkittäviä globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja pääoma. Keskiössä oleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa bio- ja uudet materiaalit, lääketieteelliset ja biotieteelliset teknologiat, kuvantamisen ja optiikan teknologiat, IoT ja elektroniikka, robotiikka, tekoäly, ICT ja ohjelmistot. Voima Ventures myös hallinnoi VTT Venturesin 20:n kasvuyrityksen portfoliota johon kuuluvat muun muassa Solar Foods, Paptic ja Dispelix. Voima Venturesin ankkurisijoittajia ovat VTT sekä Euroopan investointirahasto EIF, joiden lisäksi sijoittajina on yksityisiä sijoitusyhtiöitä. www.voimaventures.com