Suomalaiset aikaisen vaiheen kasvuyritykset keräsivät 349 miljoonan euron ennätysmäisen rahoituspotin – rahoituskanavat murroksessa

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Pääomasijoittajat ry ovat keränneet vuoden 2017 tilastot sijoituksista startup- ja kasvuyrityksiin Suomessa.

Suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma nousi uusiin ennätyslukemiin. Vuonna 2017 sijoituksia tehtiin 349 miljoonan euron edestä. Kotimaisten pääomasijoitusyhtiöiden osuus oli 59 miljoonaa ja bisnesenkeleiden suorien sijoitusten osuus 26 miljoonaa euroa. Ulkomaiset sijoittajat tekivät suoria sijoituksia kotimaisiin yrityksiin jo 208 miljoonalla eurolla osoittaen pääomasijoitustoimialan kansainvälistyvän entisestään.

Kasvurahoitus entistä yksityisvetoisempaa – jatkaa kansainvälistymistään

Vuonna 2017 suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemien sijoitusten kokonaissumma laski 59 miljoonaan euroon. Tilastollisen muutoksen takaa löytyy luonnollinen kehityskulku, jossa kotimainen pääomasijoitusmarkkina muuttuu hiljalleen yksityisvetoisemmaksi. Samalla kun julkinen sektori on siirtänyt painotustaan suorista yrityssijoituksista VC (Venture Capital) -rahastojen rahastosijoittajana toimimiseen, yksityisen sektorin VC-sijoitukset suomalaisiin yrityksiin kasvoivat hienoisesti saavuttaen jo 52 miljoonan euron rajan. Suurinta kasvu on yritysten aivan aikaisimman siemenvaiheen kasvurahoituksessa.

Myös jo pidemmän aikavälin trendinä näkynyt pääomasijoitusalan huomattava kansainvälistyminen jatkaa positiivista kehitystään. Parhaimmat suomalaiset aikaisen vaiheen startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset onnistuivat houkuttelemaan ulkomaista pääomaa Suomeen 208 miljoonaa euroa. Rahoitusta hakevan yrittäjän kannalta muutos on merkittävä, sillä ulkomaisten sijoitusten summa kotimaisiin yrityksiin on lähes kymmenkertaistunut 2010-luvun aikana. Samalla jo 30 % suomalaisten VC-rahastojen sijoituksista suuntautuu ulkomaisiin yrityksiin.

Sekä enkelisijoittajat että pääomasijoittajat antavat aikaisen vaiheen startupeille ja kasvuyrityksille aktiivisen tukensa esimerkiksi strategisen osaamisen, toimialakohtaisen tiedon, verkostojen sekä lisä- tai jatkorahoituksen muodossa.

“Monissa tapauksissa kotimainen pääomasijoittaja on yritykselle tarvittava linkki kansainvälisiin pääomasijoittajiin, ja auttaa yritystä seuraavan rahoituskierroksen keräämisessä. Usein sopiva sijoittaja etsitään esimerkiksi markkinalta, jonne suomalainen yritys ajattelee seuraavaksi laajentuvansa, jolloin verkostoissa siirtyy paitsi rahaa myös osaamista,” kuvailee kehitystä Pia Santavirta, Pääomasijoittajien toimitusjohtaja.

Huomioitavaa on, että myös muiden rahoittajien osuus kotimaisten alkuvaiheen yritysten rahoituksesta kasvoi 56 miljoonaan euroon osana kehittyviä rahoituskanavia, merkiten yhä moninaisempia mahdollisuuksia eri tyyppisille yrityksille hakeutua yrityksen tarpeisiin sopivimman rahoitusmuodon piiriin.

Valikoivaa, kilpailukykyistä kasvun rakentamista

”Suomalaiset enkeli- ja pääomasijoittajat ovat entistä selektiivisempiä sijoituskohteidensa valinnoissa. Tämä kehitys on ollut nähtävillä myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa kasvurahoitustoiminnan kypsyessä,” toteaa FiBANin toimitusjohtaja Reidar Wasenius. “Samalla rahoituskanavat elävät murroksen aikaa. Moni turha raja-aita maiden ja vanhastaan erillisten toimialojen välillä on kaatumassa. Kun pääoma liikkuu yhä helpommin, sekä sijoittajat, yrittäjät että kansantalous hyötyy.”

Bisnesenkeleille yhä selektiivisempi ja ammattimaisempi toiminta tarkoittaa samanaikaisesti entisestään kehittyvää riskien hallintaa ja salkkujen hajauttamista – myös aivan uusien rahoituskanavien kautta. Ammattimaisten enkeleiden sijoitusportfolioiden jatkuvasti laajentuessa panostus portfolioyrityksiin muodostuu rajalliseksi. Uusien rahoituskeinojen avulla bisnesenkelit voivat yhä helpommin tehdä passiivisia sijoituksia aktiivisten(1) sijoitustensa ohella, ja keskittyä kiihdyttämään tiettyjä huolella valikoitujen portfolioidensa yrityksiä aktiivisesti.

Kohdeyhtiöiden tarkempi valikoituminen sekä sijoittajien aktiivinen tuki näkyvät tilastollisesti myös esimerkiksi suomalaisten VC-rahastojen alaskirjausten vähentymisessä. Kun vuonna 2012 alaskirjausten määrä oli yli 40 %, on luku pudonnut vain 20 % vuonna 2017.

Myös rahastosijoittajat uskovat pääomasijoitusalan kilpailukykyisen kasvun rakentamisen kykyyn yhä vahvemmin. Vuonna 2017 sijoitettavia varoja kerättiin kotimaisiin VC -rahastoihin ennätysmäärä sitten vuoden 2008 – yhteensä 169 miljoonaa euroa.

”Samalla kun isoja yli 10M€ rahoituskierroksia nostetaan Suomessa yhä tasaisemmalla tahdilla, on pullonkaula kuitenkin edelleen jatkumon rakentamisessa myöhäisemmillä rahoituskierroksilla. Tarvitsemme lisää tarpeeksi suuria kotimaisia VC -rahastoja, jotka kykenevät vetämään isoja, kansainvälisiä rahoituskierroksia. Niiden syntymiseksi Suomen tulisi varmistaa, että yksityiset pääomat saadaan käyttöön yritysten kasvua ja globaalia skaalautumista tukeviin pääomasijoitusrahastoihin järkevällä tavalla,” jatkaa Santavirta.

1) Tyypillinen aktiivinen ja ammattimaisesti toimiva bisnesenkeli käyttää kuukaudessa sijoituskohteidensa parissa 10 tuntia/yritys (The Profitability of Business Angel Investment, FiBAN 2017).

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Reidar Wasenius
Finnish Business Angels Network, toimitusjohtaja
+358 40 043 2100
reidar.wasenius@fiban.org

Pääomasijoittajien ja FiBANin tiedotustilaisuuden esitys 5.4.2018

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

FiBANin mediapankki


Pääomasijoittajat ry ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. www.paaomasijoittajat.fi,
@FVCAfi.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää yksityishenkilöiden sijoittamista listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Verkostoon kuuluu yli 650 hyväksyttyä bisnesenkeliä ja verkosto on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista. www.fiban.org
@FiBAN_org

FiBAN – Inspiring Private Investments