Startup-yritysten saamat sijoitukset kohoamassa jälleen kohti uusia ennätyksiä – Suomen startup-ekosysteemi jatkaa kansainvälistymistään

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana suomalaiset startupit keräsivät pääomasijoittajilta 116 miljoonaa euroa. Sijoitustahdin jatkuessa samanlaisena tulossa on jälleen uusi ennätysvuosi. Koko vuoden 2018 sijoitussumma oli 203 miljoonaa euroa. Uudet julkaistut pääomasijoitusrahastot vauhdittavat kotimaan startup-yritysten kasvua myös jatkossa.

Kotimaiset sijoittajat ovat jo pitkään edistäneet suomalaisten startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Suomalaiset venture capital (VC) -rahastot sijoittivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 71 miljoonaa euroa startup-yrityksiin. Näistä sijoituksista jo 35 % suuntautui ulkomaille.

-Kotimaisten pääomasijoittajien kansainvälistyminen on tärkeässä roolissa koko startup-ekosysteemin kehityksen kannalta. Maailmalta opitaan parhaita käytäntöjä ja luodaan verkostoja suomalaisten kasvuyritysten hyödyksi. Suomessa kansainvälisesti huomattavan kokoiset rahastot ovat vielä kasvamassa, joten ulkomaisten kontaktien luominen suomalaisten startupien jatkorahoituskierroksille ovat erittäin tärkeitä, kuvailee Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Nyt suomalaisen startup-yhteisön kehitys näkyy yhä vahvemmin myös ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksena. Vuonna 2018 ulkomaisten sijoittajien osuus oli ensimmäistä kertaa yli puolet startup-yritysten rahoituksesta. Tänä vuonna ensimmäisellä vuosipuoliskolla kansainväliset pääomasijoittajat rahoittivat suomalaisia startupeja 70 miljoonalla eurolla, joka oli jo 60 % kokonaissummasta.

Suomalaisten startupien saamien sijoitusten keskikoko on kasvanut viimeiset viisi vuotta. Kehitystä ohjaavat jo pidemmälle päässeisiin startupeihin tehdyt isot sijoituskierrokset, joissa suuressa roolissa on kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien yhteistyö. Tarkastelujaksolla myöhemmän vaiheen sijoitusten keskikoko oli jo 7,2 miljoonaa euroa, kun se vielä kolme vuotta sitten oli 1,2 miljoonaa euroa.

– Olemme jälleen tänä vuonna saavuttamassa uusia ennätyslukemia startup-yritysten saamissa sijoituksissa. Suuremmat rahoituskierrokset kulkevat käsi kädessä ulkomaisten sijoittajien aktivoitumisen, startupien yhä paremman laadun sekä kotimaisten sijoittajien kehityksen kanssa, kommentoi Santavirta.

Kolme uutta pääomasijoittajaa suomalaisten startupien kasvun tueksi alkuvuonna –yhteensä 141 miljoonaa sijoitettavaa pääomaa
Suomessa aloitti tammi-kesäkuussa kolme uutta VC-sijoittajaa: sähköyhtiöiden rahoittama Grid.VC, japanilais-pohjois-eurooppalainen Nordic Ninja VC sekä VTT:ltä ponnistava Voima Ventures. Yhteensä nämä rahastot keräsivät startupeihin tulevina vuosina sijoitettavia varoja 141 miljoonaa euroa.

– Startup-yritysten sijoittajakenttä on kehittynyt lyhyessä ajassa selvästi monimuotoisempaan ja kansainvälisempään suuntaan. Voima Ventures on myös pohjoismaiden ensimmäinen venture capital -pääomasijoitusrahasto, jossa nainen on perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana, kertoo Santavirta.

Myönteinen rahastokehitys on jatkunut erinomaisesti myös ensimmäisen puolivuotisen jälkeen. Syksyllä uudesta rahastostaan uutisoi esimerkiksi mediasisältöihin sijoittava IPR.VC. Lisäksi Lifeline Ventures keräsi viime viikolla Suomen suurimman 130 miljoonan euron rahaston, joka sijoittaa enkeli- ja alkuvaiheen startup-yrityksiin. Markkinoille on vielä tulossa yksittäisiin toimialoihin keskittyvät Food Tech- ja Edutech -rahastot.

– On hienoa, että rahastokoot ovat pikkuhiljaa kasvamassa. Suomalaisten venture capital -rahastojen keskikoko on ollut vain 40 % eurooppalaisesta keskitasosta. Uudet isommat rahastot tuovat rahoituskenttään uusia muskeleita ja pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa. Myös aikaisen vaiheen sijoitusten keskikokojen odotetaan kasvavan Lifeline Venturesin rahaston myötä. Näistä hyvistä uutisista huolimatta meillä on Suomessa vielä paljon kirittävää pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen tasoon nähden, kertoo Santavirta markkinakehityksestä.

Tilastot:

Venture Capital -sijoittaminen Suomessa H1 2019

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Jonne Kuittinen
Pääomasijoittajat ry, operatiivinen päällikkö
+358 44 3333 267
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi

Toni Pakarinen
Pääomasijoittajat ry, communications lead
+358 45 873 0889
toni.pakarinen@paaomasijoittajat.fi

 

Kuvat

Pääomasijoittajien kuvapankki

Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä kasvavan, tehokkaan ja vastuullisen pääomasijoitusalan avulla.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi, @FVCAfi.