Miksi suomalaisten ohjelmistopalveluyritysten on vaikea kasvaa isoksi?

Juuri julkaistu State of SaaS in Finland 2018 -kyselytutkimus tuo esiin kasvuyritysten tyypillisiä haasteita. Kysely keskittyi yritysohjelmistoihin, jotka tuotetaan pilvipalveluna. Näiden SaaS (software as a service)-palveluiden käyttö ei vaadi asiakkaalta ohjelmiston asentamista.

1-2,5 miljoonan euron vuosiliikevaihdon yrityksillä on selvästi vaikeuksia pitää kovaa kasvua yllä. Kyselyssä näiden yritysten mediaani kasvuprosentti oli vain 25 prosenttia vuodessa.  Seuraava ja suurin ryhmä eli vuosiliikevaihdoltaan yli 2,5 miljoonaa euroa vaihtavat yritykset kasvavat tuplasti nopeammin. Huomattavaa on, että nämä suurimmat yritykset satsaavat myyntinsä kasvattamiseen koko liikevaihtonsa.

Kyselyn teki Vendep Capital yhteistyössä Business Finlandin ja Ohjelmistoyrittäjien kanssa. Se antaa ensi kertaa kuvan suomalaisista SaaS-yritysohjelmistoista.

– Tutkimus oli merkkipaalu suomalaiselle SaaS-yhteisölle. Tavoitteenamme on uusia kysely vuosittain ja edelleen syventää tietoutta suomalaisista yritysohjelmistoista ja kasvuyrityksista, toteaa Timo Felin Vendep Capitalista.

Kyselytutkimus toi tietoon myös muutamia kiinnostavia tietoja ja osin itsestään selvyyksiä.

Pilvipalveluiden tarjoajana Amazon selvä johtaja 34 prosentin markkinaosuudella vastaajien keskuudessa, toisena tulivat Google ja Microsoft molemmat 15 prosentin osuuksilla.

Vuosittainen asiakaspoistuma on noin 30 prosenttia niissä SaaS-palveluissa, jotka myydään pienille yrityksille. Keskikokoisille yrityksille myytävissä palveluissa on alle kymmenen prosentin asiakaspoistuma vuosittain. Kyselystä voi vetää johtopäätöksen, että yhtenä syynä on tuotteiden hinta. Pienille yrityksille myydään halvempia tuotteita, joilla on ehkä vähemmän merkitystä liiketoiminnalle.

Kyselyn tulokset ovat ladattavissa internetistä osoitteesta: www.stateofsaas.fi.

Lisätietoja:

Timo Felin, Senior Associate, Vendep Capital Oy, timo@vendep.com, 050 542 8058


Vendep Capital sijoittaa varhaisen kasvuvaiheen ohjelmistoyrityksiin, jotka tavoittelevat voimakasta kansainvälistä kasvua. Vendep Capital hallinnoi noin 40 miljoonaa euron pääomia, jotka on kerätty kotimaisilta yksityisiltä sijoittajilta ja julkisilta tahoilta, kuten Tesiltä (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja Sitralta. Rahasto voi tehdä sijoituksia yksin tai syndikoidusti muiden sijoittajien kanssa. www.vendep.com