Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Evolver julkistaa uuden 50 miljoonan euron buyout-rahaston

Evolver on ensimmäisessä sulkeutumisessa kerännyt 50 miljoonan euron sijoitussitoumukset uuteen Evolver I Ky-rahastoon. Enemmistösijoituksia tekevä rahasto vauhdittaa suomalaisten ja ruotsalaisten pk-yrityksien kasvua tarjoamalla yrityksille osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Uusi rahasto on jatkoa tiimin vuodesta 2009 lähtien toteuttamille 11 yksittäiselle sijoitukselle, joista jo kuudesta on irtauduttu vahvoin tuloksin. Nämä irtautumiset ovat keskimäärin kolminkertaistaneet alkuperäisen sijoituksen.

Rahaston sijoittajakunta koostuu suomalaisista eläke- ja vakuutusyhtiöistä, pääomarahastojen rahastoista, säätiöistä ja perhesijoitusyhtiöistä. Rahasto sai myös vahvaa tukea Evolverin aikaisempien sijoitusten sijoittajakunnalta.

Rahasto on luonnollinen jatkumo aikaisemmalle taipaleellemme“, toteaa Evolverin Managing Partner Lasse Kittelsen. ”Meillä on näyttöä onnistuneesta sijoitustoiminnasta buyout-markkinan pienemmästä päästä jo lähes vuosikymmenen ajalta. Olemme iloisia siitä vastaanotosta ja vahvasta tuesta, jota ensimmäinen rahastomme on saanut ja haluaisimme kiittää sekä pitkäaikaisia nykysijoittajiamme että kaikkia uusia sijoittajia luottamuksesta.”

Evolver I Ky -rahasto jatkaa tiimin aikaisempaa sijoitusstrategiaa tekemällä enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin omistajavetoisiin PK-yrityksiin. Kiinnostavien kohdeyrityksien liikevaihto on noin 10-30 miljoonaa euroa ja niissä on huomattavaa kasvu- ja kehittämispotentiaalia. Uuden rahaston tavoitteena on sijoitusperiodin aikana tehdä keskimääriltään 4-7 miljoonan euron sijoituksia yhteensä 8-10 kohdeyhtiöön. Rahasto sijoittaa vakaasti kasvaviin, vähäsyklisiin toimialoihin, joita on mahdollista konsolidoida ja joita makrotrendit tukevat joko suoraan tai välillisesti.

Evolverin arvonluontimalli, jonka mahdollistaa monipuolisesti kokenut, yrittäjähenkinen sijoitustiimi, perustuu käytännönläheiseen tukeen ja aktiiviseen läsnäoloon kohdeyritysten arjessa. Tiimin omakohtainen kokemus yrittäjyydestä ja yritysten johtamisesta on suuri etu yhteistyössä kohdeyhtiöiden ja yrittäjien kanssa.

Sijoittajat ovat arvostaneet tiimimme kokoonpanoa, toiminta malliamme ja kykyämme löytää mielenkiintoisia kohdeyrityksiä houkuttelevilla arvostustasoilla sekä Suomesta että Ruotsista. Näemme heidän sitoumuksensa rahastoon vahvana signaalina uskosta meidän sijoitusstrategiaan ja arvonluontimalliimme”, sanoo Evolverin Partner Erik Flodin.

Evolverin viimeisin sijoitus, ruotsalainen sprinklerialalla toimiva Maxcon AB, on tarkoitus siirtää uuteen rahaston heti sen ensimmäisen sulkeutumisen jälkeen.

Scala Fund Advisory toimi Evolverin neuvonantajana rahaston varainhankinnassa.

Lisätietoja:

Erik Flodin, Partner, Evolver
+358 457 575 9151

Evolver
Evolver on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin omistajavetoisiin PK-yrityksiin. Evolver toimii yritysten kasvukumppanina auttaen niitä saavuttamaan potentiaalinsa tarjoamalla osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun vauhdittamiseen. Tiimillä on yhteensä yli 120 vuoden kokemus johtotason tehtävistä, yrittäjyydestä ja pääomasijoittamisesta. Vuonna 2009 perustettu yhtiö on vuosien aikana tehnyt lähes 30 transaktiota, mukaan lukien kuusi irtautumista. Lisätietoja: www.evolver.ax.