Suomalaiset pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 72 yrityksestä vuonna 2018 – listautumisinto laantunut merkittävästi

Noin puolet Helsingin pörssiin listautuneista yrityksistä sekä päämarkkinalla että First North -listalla on viime vuosina ollut pääomasijoittajataustaisia, kertoo Pääomasijoittajat ry:n tilastot. Yhdistys on kerännyt jälleen listan pääomasijoittajien salkuissa olevista yrityksistä, joilla on potentiaalia listautua lähivuosina.

Pääomasijoittajat sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin, joilla on vahvaa kasvupotentiaalia. Startup- ja kasvuyrityksille pääomasijoittajat tarjoavat monipuolisesti tukea  kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Jokainen onnistunut pääomasijoitus päätyy kuitenkin noin 5-7 vuoden kuluessa sijoituksesta kohdeyhtiöstä irtautumiseen. Omistuskauden päätteeksi yhtiöstä irtaudutaan esimerkiksi listaamalla se pörssiin, myymällä yhtiö teolliselle ostajalle tai toiselle pääomasijoittajalle seuraavan kasvuvaiheen toteuttamiseksi.

Vuonna 2018 suomalaisten pääomasijoittajien irtautumistavoista suosituin oli euromääräisesti mitattuna myynti toiselle pääomasijoittajalle (57% kaikista kotimaisten pääomasijoittajien irtautumisista) ja tämän jälkeen teollinen yrityskauppa (17%). Listautumisinto on ollut aikaisempaa selvästi vähäisempää ja laskeva trendi on voimistunut vuodesta 2015 alkaen.

Vuonna 2018 suomalaiset pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 40 kasvuyrityksestä ja 32 startupista. Näistä yhtiöistä Helsingin pörssin päälistalle päätyi kaksi yhtiötä: Harvia ja Tallink (rinnakkaislistaus). First North -listalle vietiin VMP, Viafin Service, BBS ja Rush Factory.

 

 

Pääomasijoittajien kohdeyritysten kypsyys, kiinnostavuus markkinoilla ja kasvuhalu määrittää tavan irtautua. Tätä näkemystä tukee pääomasijoitusalan tilastojen lisäksi myös Translink Corporate Financen analyytikon, Oskari Auramon tuore Pro Gradu -tutkielma.

”Listautuminen näyttäisi olevan todennäköisempää mitä kypsempi yritys ja mitä kiinnostavampi se on sijoittajien näkökulmasta. Vuosina 2012-2018 keskimääräinen liikevaihto päälistalle ja First Northiin listautuneissa pääomasijoitetuissa yrityksissä on ollut 237 M€, teollisille ostajille myydyissä yrityksissä taas 61 M€. Pienemmät yhtiöt ovatkin listautumisen sijaan todennäköisemmin löytäneet kumppanikseen teollisen ostajan sopivan liiketoimintafokuksen ja -synergian vuoksi”, kommentoi Auramo.

”Yksi trendi näyttää olevan tällä hetkellä Suomessa ja maailmanlaajuisesti se, että yritykset jatkavat kasvua pidempään listaamattomina ja yritykset kasvavat eri pääomasijoittajien kanssa kasvuvaiheesta seuraavaan. Yritykset tarvitsevat rahoituksen lisäksi osaamista kasvun toteuttamiseen, mikä on vahvistanut pääomasijoittamisen merkitystä yritysten rahoituskanavana. Lisäksi rahastosijoittajat ovat olleet tyytyväisiä pääomasijoitusrahastojen tuottoihin, mikä vahvistaa pääomasijoitusrahastojen merkitystä sijoituskohteena ja pääomasijoitusrahastoihin kanavoituu lisää pääomia Suomessa, Euroopassa ja maailmalla”, kertoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Vuonna 2018 pääomasijoittajien kasvuyrityksiin tehtyjen vähemmistösijoitusten keskimääräinen sijoitus oli 3 miljoonaa euroa (Growth) ja enemmistösijoituksina (Buyout) 8 miljoonaa euroa. Samaan aikaan First North -listautumisesta yritykset keräsivät markkinoilta keskimäärin 8 miljoonaa euroa pääomaa kasvuun. Päälistalta kerättiin keskimäärin 57 miljoonaa euroa per listautunut yritys.

Potentiaalisia pörssilistautujia tuloillaan?

”Listautumisten vähentymisestä huolimatta pääomasijoittajilla on jatkossakin keskeinen rooli uusien pörssiyhtiöiden luomisessa Suomeen. Markkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että Helsingin pörssi säilyy elinvoimaisena. Rahoituskanavien murros vaikuttaa kuitenkin kaikkiin toimialoihin ja toimijoihin”, toteaa Santavirta.

Potentiaalisia uusia kotimaisia pörssilistautujia on paikallistettu tämän vuoden kyselyssä 52 kappaletta. Lista on kerätty pääomasijoittajille lähetetyllä kyselyllä ja se on sitoumukseton. Yritykset ovat mahdollisia pörssilistautujia seuraavan viiden vuoden aikajaksolla, joskin lopullinen päätös riippuu monista tekijöistä.

”Näiden yritysten suuri joukko on hyvin monipuolinen. Tälläkin kertaa listalla on sekä startup- että kasvuyrityksiä, joiden kasvupolku voi yhtä hyvin päätyä pörssilistalle kuin myös seuraavalle pääomasijoittajalle tai teolliselle ostajalle. Yrittäjän näkökulmasta on pyrittävä tietenkin valitsemaan se vaihtoehto, joka mahdollistaa mahdollisimman hyvän kasvun jatkossakin”, kommentoi Santavirta listalla olevia yrityksiä.

Potentiaaliset pörssilistautujat

Accountor

Analyste

Clausion

DataCenter

DEN

Ductor

Fortaco

Forenom

Framery

Gigglebug

Ginolis

Havator

Hydroline

iLOQ

Indoor Group

KNL Networks

Kotikatu

Kotkamills

Kreate

Kämp

Lightneer

Makia

M-Brain

Mevea

Mitta

MultiTaction

Musti ja Mirri

Myllyn Paras

Naava

OptiWatti

Optomed

Orthex Group

Otso

Pesmel

Primex

Protacon

Puuilo

Quattro Mikenti Group

Raksystems

Rantalainen

Renoa Group

Renta

Roima

Ropo Capital

Rototec

Sitowise

StaffPoint

Stella

Transfluent

Touhula

Vaadin

9Solutions

Yhteystiedot

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Lisätiedot Pro Gradu -tutkielmasta

Oskari Auramo
Analyytikko, Translink Corporate Finance
+358 40 739 5322
oskari.auramo@translinkcf.fi

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi,@FVCAfi.