Suomalaiset startupit Euroopan sijoitustilastojen kärjessä

Pääomasijoitusalan eurooppalaisen kattojärjestön Invest Europen uusien tilastojen mukaan suomalaiset startupit keräsivät eniten pääomasijoituksia Euroopassa. Suomi on jo toistamiseen ensimmäinen saaduissa venture capital -sijoituksissa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Startup-yhtiöiden potentiaali ja yksityisten sijoittajien osaaminen on valjastettava nyt osaksi niitä ratkaisuja, joilla Suomi nostetaan koronakriisistä ylös.

Invest Europen tilastojen mukaan Suomi on jo toista vuotta peräkkäin Euroopan ykkönen, kun mitataan startup-yritysten saamia koti- ja ulkomaisia venture capital (VC) -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Saatujen sijoitusten suhteellinen määrä on myös pitkällä aikavälillä (2015-2019) Suomessa muuta Eurooppaa korkeampi.

Kansantalouden kokoon suhteutettuna suomalaiset startup-yhtiöt saivat VC-sijoituksia yli kaksinkertaisesti Euroopan keskiarvoon verrattuna. Toiseksi vertailussa tulivat tanskalaiset startup-yhtiöt.

Tulosten taustalla ovat kasvuhaluiset ja innovaatiomahdollisuuksiin tarttuvat startup-yrittäjät ja startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittavat kotimaiset VC-sijoittajat. Myöhemmässä kansainvälisen kasvun vaiheessa olennaisessa roolissa ovat myös kansainväliset sijoittajat, jotka sijoittavat yhdessä kotimaisten VC-sijoittajien kanssa Suomen parhaimpiin startup-yhtiöihin.

Suomalaiset yritykset saivat vuonna 2019 VC-sijoituksia yhteensä 293 miljoonaa euroa (+28 % vuodesta 2018). Tästä summasta 113 miljoonaa euroa (+5 %) tuli kotimaisilta sijoittajilta ja 180 miljoonaa euroa (+48 %) ulkomaisilta sijoittajilta. Nämä sijoitukset kohdistuivat yhteensä 176 (+13 %) suomalaiseen yritykseen.

”Positiiviset tilastot kertovat suomalaisten startup-yritysten sekä niiden ympärille rakentuneen ekosysteemin ottaneen isoja harppauksia viime vuosina. On kuitenkin hyvä muistaa, että startupit kilpailevat jo hyvin aikaisessa vaiheessa kansainvälisistä markkinaosuuksista ja parhaista sijoittajista. Yksittäisten sijoituskierrosten koossa olemme vielä paljon maailman johtavia startup-keskittymiä jäljessä. Kansainvälisten huippuyritysten rakentamiseksi Suomeen tarvitaan globaalilla tasolla kilpailukykyisiä rahoituskierroksia nyt ja jatkossa,” sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta. 

Alkuvuonna sijoituksia on vielä tehty viime vuoden tahtiin ja uusia VC-rahastojakin on julkaistu. Kuitenkin monien lupaavien startup-yritysten tilanne on koronakriisin myötä muuttumassa tukalaksi. Pääomasijoittajille tehdyn koronakriisikyselyn mukaan startup-yhtiöistä kolmasosalla loppuu kassa alle puolessa vuodessa ja kolmasosalla 6-12 kuukauden välillä.

Varmistetaan kasvu tulevaisuudessakin

”Vihriälän raportissa todettiin, että suomalainen innovaatioekosysteemi on vahva, mutta koronakriisi uhkaa sitä. Pitää täysin paikkansa: täällä rakennetaan jatkuvasti huippuyrityksiä, joilla on edellytyksiä kasvattaa suomalaista kilpailukykyä ja uudistaa koko yrityskenttää. Elinkeinoelämän rohkea uudistaminen on nopein exit koronan aiheuttamasta taloustilanteesta ja tätä suunnitelmaa vahvistamaan tarvitaan toimivia kriisiajan ratkaisuja”, kommentoi Sami Lampinen, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Kestävän talouskasvun uralle päästään varmistamalla, että lupaavimmat ja Suomen talouskasvun kannalta tärkeät startup-yritykset selviävät kriisin yli. Pääomasijoittajat ry esittää Vihriälän raporttiin viitaten, että parhaat startupit autetaan kriisiajan yli oman pääoman ehtoisella rahoituksella, johon osallistuvat sekä yksityiset kokeneet sijoittajat että valtion omistama sijoitusyhtiö Tesi yhtä suurin osuuksin.

”Koronakriisi aiheuttaa ison loven startuppien kansainvälisiltä sijoittajilta keräämiin rahoituskierroksiin. Startup-yhtiöille nyt kohdistettavilla rahoitusehdotuksilla tähdätään siihen, että kahden vuoden ajanjaksolla vähintään 250 miljoonaa euroa yksityistä pääomaa saataisiin aktivoitua yhteensä puolen miljardin euron kasvupotiksi yksityisen ja julkisen sektorin markkinaehtoisin sijoituksin. Kyse ei ole startupeille myönnettävistä avustuksista vaan oman pääoman ehtoisista sijoituksista. Se tarkoittaa myös sitä, että kasvuyhtiön onnistuessa pääomaa palautuu sijoittajalle, eli tässä tapauksessa myös valtiolle”, täsmentää idean takana vaikuttava Inka Mero, Voima Venturesin perustajaosakas ja ministeri Mika Lintilän elinkeinopoliittisen työryhmän jäsen.

Pääomasijoittajien yhdistys esittää kahta rahoitusohjelmaa. Aikaisen vaiheen lupaavia startup-yhtiöitä koskeva Tesin hallinnoima 100 miljoonan euron järjestely kattaisi noin 100-150 startup-yhtiön tarpeet kansainväliseen kasvuvaiheeseen siirtymiseksi. Toinen 150 miljoonan euron ohjelma suunnattaisiin noin 60 kansainvälisen kasvun vaiheeseen edenneelle startup-yhtiöille. Rahoitusjärjestelyn edellytyksenä olisi molemmissa tapauksissa, että kokeneet yksityiset sijoittajat osallistuvat rahoituskierrokseen 50 %:n osuudella.

”Yksityisen pääomasijoituksen saavat yritykset ovat käyneet jo tiukan seulan läpi, ja kokeneet sijoittajat uskovat tällaisen yrityksen mahdollisuuksiin kasvaa ja kansainvälistyä. Nyt jos koskaan kannattaisi hyödyntää sijoittajien kerryttämää osaamista ja verkostoja ja valjastaa mahdollisimman tehokkaasti myös yksityinen pääoma vauhdittamaan startup-menestyjät koronakriisin yli. Onnistuneet ratkaisut tuovat uusia työpaikkoja, kilpailukykyä ja uudistumista Suomeen ja näytämme samalla kansainvälisille sijoittajille, että Suomeen kannattaa sijoittaa jatkossakin”, päättää Santavirta.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Hallituksen puheenjohtaja
Sami Lampinen
sami.lampinen@inventure.fi
+358 40 520 5295

Yhdistyksen ehdotukset startup- ja kasvuyhtiöiden kriisiajan rahoituksesta.

Huom!

Invest Europe on päivittänyt tietoja 28.5.2020. Tilastoissa on joitain muutoksia, tarkemman excelin löydät täältä.