Suomalaiset startupit houkuttelevat Euroopan eniten sijoituksia pääomasijoittajilta

Suomi on noussut Euroopan tilastojen kärkisijalle mitattaessa startup-yritysten saamia venture capital -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomalaiset startupit ovat olleet jo useana vuonna pidemmän ajan keskiarvolla mitattuna Euroopan houkuttelevimpia sijoituskohteita VC-sijoittajille, mutta vuonna 2018 Suomi nousi ensimmäiselle sijalle myös lyhyen aikavälin mittarilla. Viime vuonna Suomi paransi sijoitustaan myös myöhemmän vaiheen kasvuyritysten saamien pääomasijoitusten määrässä.

Vuonna 2018 suomalaiset startupit saivat ennätysmäisen 479 M€ sijoituksia, joista Venture Capital -sijoitusten osuus oli 203 M€. VC-sijoitukset muodostivat viime vuonna jo 0,096 % Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa ja kaksinkertainen osuus Euroopan keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2017 vastaava luku Suomelle oli 0,055 % ja Euroopan keskiarvo oli 0,039 %.

“Suomen Venture Capital -markkina on monipuolistunut lyhyessä ajassa ja rahoitusta on hyvin tarjolla alkuvaiheen startupeista jo maailman markkinoille pyrkiville yrityksille. Keskimääräinen Venture Capital -sijoitus on tällä hetkellä 745.000 euroa. Suurimmat kansainväliset rahoituskierrokset ovat nousseet jo yli kymmenien miljoonien eurojen luokkaan. Pääomasijoittajat tuovat rahoituksen lisäksi paljon kaivattua apua verkostojen rakentamiseen, rekrytointiin ja kasvustrategian toteuttamiseen”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Toiselle sijalle VC-sijoitusten määrässä suhteessa BKT:hen on vuonna 2018 noussut Tanska tiputtaen Ruotsin neljänneksi. Pohjoismaiden lisäksi hyvin ovat useana vuonna pärjänneet Irlanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ranska. Vuosi 2018 oli ennätysmäinen sijoitusvuosi myös monelle muulle Euroopan maalle, mikä näkyy pidemmän ajan keskiarvolukujen selvänä ylittymisenä.

“Meidän on pidettävä huolta kotimaan pääomasijoitusmarkkinan positiivisesta kehityksestä ja kyvystä tukea yhtä useampaa suomalaista startup-yritystä. Suomen on oltava paras paikka yrityksille kasvaa ja kansainvälistyä, jotta voimme hyödyntää täysimääräisesti kykymme luoda uusia innovaatioita ja ratkaisuja maailman markkinoille”, muistuttaa Santavirta.

Myös suomalaiset kasvuyritykset houkuttelevat yhä enemmän buyout-sijoituksia 

Viime vuosi oli ennätysmäinen sijoitusvuosi Suomessa myös enemmistösijoituksina myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtävien buyout-sijoitusten osalta. Suomalaiset kasvuyritykset saivat uskomattoman 1,3 miljardin euron sijoituspotin, josta 871 M€ tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

Ennätysmäinen sijoitusvuosi 2018 nosti Suomen tilastojen kärkikahinoihin myös buyoutsijoituksissa. Suomi paransi sijoitustaan kymmenellä sijalla ja nousi neljänneksi koko Euroopan tasolla. Buyout-sijoitusten osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli viime vuonna jo 0,491 % kun vuonna 2017 vastaava luku oli 0,198 %.

Viime vuosi oli monessa muussakin maassa ennätysvuosi ja pidemmän aikavälin keskiarvot ylitettiin. Eurooppalainen keskiarvo nousi viime vuonna 0,345 prosenttiin vuoden 2017 0,311 prosentista.

Vähemmistösijoitukset kasvuyrityksiin ovat kovassa nousussa – kasvun varaa on silti vielä 

Vähemmistösijoituksina myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin tehtävät growth-sijoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa viime vuosina. Vuonna 2018 yhteensä 53 suomalaista kasvuyritystä sai growth-sijoituksen, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Suhteessa bruttokansantuotteeseen vähemmistösijoituksia tehtiinkin vuonna 2018 jo 0,059 %. Vuonna 2017 vastaava luku oli 0,036 %.

Vaikka Suomi on kirinyt muiden Pohjoismaiden edelle, kasvun varaa on vielä paljon. Euroopan keskitaso growth-sijoituksissa oli viime vuonna 0,070 % bruttokansantuotteesta. Pidemmän aikavälin keskiarvoilla mitattuna kärkisijoja pitävät Luxemburg, Ranska ja Iso-Britannia.

“Suomen yrityskentässä vähemmistösijoituksille on selvästi kasvava kysyntä. Etenkin sukupolvenvaihtotilanteissa vähemmistösijoittajan mukaantulo mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja tuo uutta virtaa kasvun vauhdittamisen. Growth-markkinoilla olisi tilaa myös uusille pääomasijoitusrahastoille”, kommentoi Santavirta.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
040 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Annemari Kirppu
Analytiikka, Pääomasijoittajat ry
050 361 6602
annemari.kirppu@paaomasijoittajat.fi

Pääomasijoittajat ry – FVCA

Pääomasijoittajat ry ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. www.paaomasijoittajat.fi, @FVCAfi.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat