Suomeen virtaa ennätysmäärä Venture Capital -sijoituksia – mitä tapahtuu tilastojen takana?

Suomalaisten Venture Capital (VC) -sijoittajien sijoitusten summa on kasvanut lähes takaisin kymmenen vuoden takaiseen huipputasoon – nousuun on vaikuttanut erityisesti käynnistysvaiheen sijoitusmäärien kasvu. Toisaalta siemenvaiheeseen tai myöhemmän vaiheen venture-sijoituksiin ei juurikaan ole tullut lisää rahoitusta. Vaikka kehitys on ollut positiivista, suomalaisten rahastojen keskikoko sekä niiden keskimääräiset sijoituskoot ovat merkittävästi Euroopan keskitasoa pienempiä.

Vuosi 2018 on kuitenkin kokonaisuudessaan ollut huippuvuosi suomaisille startupeille ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksille, kuin myös kotimaisille VC -sijoittajille – lue alta syvempi analyysimme toimialan ja markkinoiden tilanteesta.

Varainkeruu

Suomalaisten VC-rahastojen varainkeruu oli vuonna 2018 selvästi aiempia vuosia vähäisempää. Toimiala kuitenkin monipuolistui ja kolme uutta toimijaa keräsi ensimmäiset rahastonsa. Esimerkiksi Maki.vc keräsi 80 M€, joka on ensimmäisen rahaston kooksi huomattava. Lisäksi Evli Growth Partners ja Nordic Ninja julkaisivat uudet rahastonsa vuoden 2018 lopussa. Toimialalla on kuitenkin tilaa uusille toimijoille, niin aikaisemman vaiheen pienemmille rahastoille, kuin myös suuremmille, Euroopan keskitasoa läheneville.

Venture Capital -toimialatilastot

Kotimaiset VC-sijoittajat sijoittivat yhteensä 137 M€ kotimaisiin ja ulkomaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Sijoitusaktiivisuus läheni siis kokonaissummaltaan 10 vuoden takaista ennätystasoa. Erityisen paljon varoja suunnattiin käynnistysvaiheen yrityksiin – huima 91 M€ sijoituspotti – siemenvaiheen ja myöhemmän vaiheen venture-sijoitusten pysyessä lähestulkoon ennallaan.

137 M€ sijoituspotti suuntautui yhteensä 183 startupiin tai aikaisen vaiheen kasvuyritykseen. Kokonaissummasta 36 M€, eli 26 % prosenttia, suuntautui ulkomaisiin yrityksiin. Loput 101 M€ sijoitettiin kotimaisiin startupeihin tai aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin.

Keskimääräinen sijoituskoko jäi kuitenkin pieneksi – alle miljoona euroa per yritys. Eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna suomalaisten VC-sijoittajien sijoitukset ovat merkittävästi pienempiä, etenkin siemenvaiheessa sekä myöhemmässä venture-vaiheessa, mikä rajoittaa osaltaan myös suomalaisten startupien ja kasvuyritysten kasvumahdollisuuksia. Vuonna 2018 sijoituskoot kasvoivat jo lähemmäksi pohjoismaista vuosina 2015-2017 tilastoitua tasoa, pois lukien siemenvaihe, mutta eurooppalaistenkin sijoituskokojen jatkuvasti kasvaessa kirittävää on vielä paljon. Vuonna 2018 keskimääräiset sijoituskoot kehitysvaiheittain olivat siemenvaiheessa 0,2 M euroa, käynnistysvaiheessa 0,9 M euroa ja myöhemmässä venture -vaiheessa 1,4 M euroa.

 

Markkinatilastot

Suomalaiset startupit ja kasvuyritykset keräsivät ennätyssumman rahoitusta kotimaisilta ja ulkomaisilta VC-sijoittajilta vuonna 2018: yhteensä 203 M€. Yli puolet tästä summasta – ennätysmäinen 103 M€ – tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Suomalaisten yksityisen sektorin sijoittajien osuus puolestaan oli 76 M€, joka jää hieman jälkeen 10 vuoden takaisesta ennätystasosta. Julkinen sektori teki yhä suoria sijoituksia 25 M€ edestä tukeakseen yksityisen sektorin kasvua.

Vuosittain yhteensä noin 100-200 startup-yritystä saa VC-sijoituksen. Vuoden 2018 ennätyspotti jakautui yhteensä 154 kotimaisen aikaisen vaiheen yrityksen kesken. Euromääräisesti mitattuna suurin osa rahoituksesta kohdistui myöhemmän venture-vaiheen yrityksille, joista suurimpia rahoituskierroksia keräsivät puhelinvalmistaja HMD Global (86 M€), peliyhtiö Small Giant Games (33 M€) ja satelliittiteknologiaa kehittävä ICEYE (29 M€). Suurimmissa rahoituskierroksissa on usein mukana ulkomainen sijoittaja. Lukumäärissä mitattuna ulkomaiset sijoittajat sijoittivat kaikkiaan 28 yritykseen, mikä on 18 % kaikista kohdeyhtiöistä.

Vaikka käynnistysvaiheen ja myöhemmän venture-vaiheen sijoitussummat olivat ennätyssuuria vuonna 2018, siemenvaiheen sijoitukset jäivät 14 miljoonan euron tasoon. Siemenvaiheessa sijoituksia sai 49 startup-yritystä.

 

Startup-yritysten saamat sijoitukset kokonaisuudessaan

Kun sijoituspottiin lasketaan mukaan suomalaisten ja ulkomaisten VC-sijoittajien lisäksi suomalaiset bisnesenkelit, muut ulkomaiset sijoittajat sekä esim. joukkorahoitus ja kiihdyttämöt, kokonaisuudessaan suomalaisiin startup- ja aikaisen vaiheen yrityksiin sijoitettiin vuonna 2018 lähes puoli miljardia euroa. Viime vuosien kehitys kertoo suomalaisten startup-yritysten laadun kasvamisesta tasolle, joka houkuttelee merkittäviä sijoituksia ulkomaisilta sijoittajilta. Tämä on edellyttänyt startup-ekosysteemiltä paljon työtä ja onnistunutta yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kesken.

Lue lisää

Lisätietoja viime vuoden tilastoista sekä enkelisijoittajien näkökulmaa sijoitustoimintaan löydät maaliskuussa julkaistusta Pääomasijoittajat ry:n VC-tiedotteesta. Käy kurkkaamassa myös uudet Nordics.vc-sivut sekä meidän koosteemme sivujen sisällöstä, jos haluat ymmärtää, miltä koko pohjoismainen VC-markkina näyttää.