Suomi jää jälkeen kansainvälisten pääomien houkuttelussa

– säädösmuutoksella jopa satoja miljoonia euroja lisää kotimaisten startupien ja kasvuyritysten kasvuun, ratkaisun hetket käsillä

  • Euroopan komissio ja Euroopan Investointirahasto (EIF) julkistivat tällä viikolla mittavan Pan-European Venture Capital Funds-of-Funds -ohjelman (VentureEU), jonka avulla 2,1 miljardia euroa ohjataan jäsenvaltioiden pääomasijoitusrahastoihin ja 6,5 miljardia edelleen startupeihin ja kasvuyrityksiin.

  • Suomen lainsäädännön teknisen virheen myötä tämän komission ja EIF:n uusimman rahastojen rahasto -hankkeen ja muiden vastaavien ulkomaisten rahastojen rahastojen sijoitukset ohjautuvat muihin kuin suomalaisiin kasvuyrityksiä tukeviin pääomasijoitusrahastoihin.

  • Muutosehdotus on parhaillaan esillä valtiovarainministeriön nimeämässä eri sijoitusmuotojen verokohtelua Suomessa selvittävässä työryhmässä. Työryhmän piti päättää työskentelynsä maaliskuun lopussa, mutta sai kuukauden lisäaikaa.

Suomella on Euroopan tasoon nähden kirittävää ulkomaisten pääomien houkuttelussa. Ulkomaisten sijoittajien osuus startupien ja kasvuyritysten kasvua tukevien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen varainkeruusta on tällä hetkellä noin 30 %, kun Euroopan tasolla keskimäärin 40 % pääomasijoitusrahastojen varainkeruun lähteistä on ulkomaisia. Ruotsissa vastaava luku on huimat 80 %. Pääomasijoitusrahastojen kansainvälisessä varainhankinnassa korostuneen roolin ovat saaneet jatkuvasti lisääntyvät rahastojen rahastot, joiden kautta sijoitettavien varojen lipuminen Suomen ohi pyritään nyt työskentelevässä työryhmässä korjaamaan.

Suomenkin rahoittama 2,1 miljardin jättihanke kotimaisten startupien ja kasvuyritysten ulottumattomissa

Eurooppalaisten startupien ja kasvuyritysten rahoituksen kulmakivi on Euroopan Investointi Rahasto (EIF) sen tekemien venture capital (VC) -rahastosijoitusten kautta, jotka muodostavat lähes 10 % kaikista eurooppalaisiin VC-rahastoihin kerätyistä varoista.

Euroopan Komission ja EIF:n uusin rahoitusohjelma, VentureEU, pyrkii kanavoimaan yksityisiä ja julkisia pääomia eri jäsenvaltioiden VC-rahastoihin, ja näin saamaan yksityisen rahan yhä vahvemmin mukaan yritysten kasvun rahoittamiseen. Tämän ohjelma toteuttaa ohjaamalla 410M€ kuuteen yksityiseen eurooppalaiseen rahastojen rahastoon, jotka keräävät pääosan varoistaan yksityisen sektorin toimijoilta. Näiden ohjelmaan kuuluvien rahastojen rahastojen keräämät kokonaisvarat nousevat yhteensä 2,1 miljardiin, ja ne sijoitetaan edelleen startupien ja kasvuyritysten kasvua kiihdyttäviin eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Ohjelman odotetaan tuottavan yhteensä 6,5 miljardin euron edestä uusia sijoituksia eurooppalaisiin kasvuyrityksiin, tuplaten VC-rahoituksen saatavuuden Euroopassa.

Suomeen hankkeen varat eivät nykyisellään tulisi suuntautumaan, sillä vaikka lainsäädäntö periaatteessa mahdollistaa ulkomaisten rahastosijoittajien sijoitukset Suomeen, ei se tunnista ulkomaisia rahastojen rahastoja sijoittajina. Suomen nykyisen oikeuskäytännön mukaan ulkomaiselle rahastojen rahastolle syntyy kiinteä kotipaikka Suomeen, jos rahasto sijoittaa kotimaiseen pääomasijoitusyhtiöön. Tämä aiheuttaa ulkomaiselle sijoittajalle tuplaverotuksen riskin, pudottaen radikaalisti Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Sekä VentureEU ohjelmaan kuuluvien, että muiden ulkomaisten rahastojen rahastojen sijoituksia Suomeen monimutkaistaa lainsäädäntö, joka tuottaa rahastojen rahastoille mahdollisen tuplaverotuksen. VC-rahastot kilpailevat tuotoillaan ja poikkeuksellinen verokohtelu rajaa Suomen sijoituskohteena ulos riippumatta Suomen vahvuuksista. Ongelma olisi ratkaistava pikimmiten,” tarkentaa Pia Santavirta, Pääomasijoittajien toimitusjohtaja.

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön ongelmia on voitu yksittäisessä tapauksissa ratkoa rakentamalla väli-instrumentteja sijoituksen tekemiseksi Suomeen. Säädösmuutoksella sijoittaminen pääomasijoitusrahastoihin olisi mahdollista suoraan, avoimesti ja läpinäkyvästi, ja siten myös kilpailukykyisesti.

Kehityksen kärkimaaksi nousu vaatii rahoituskanavien toimivuuden

Työryhmässä esillä oleva korjaustoimi yksinkertaistaisi ulkomaisten rahastojen rahastojen sijoituksia ja läpi mennessään toisi arviolta 400 miljoonasta eurosta aina miljardiin euroon asti lisää pääomia kotimaisten kasvuyritysten tueksi.

Poikkeuksellisen käsillä olevasta ehdotuksesta tekee se, että nykyisellään kansainvälisen kasvurahan ohittaessa kotimarkkinat ei verotuloja pääse syntymään, mutta tuloverolain 9.5 §:n teknisen säädöskorjauksen tuoman lisävarallisuuden myötä välillisiä verotuloja työpaikkojen ja kasvun muodossa olisi mahdollista saada jo lyhyelläkin aikavälillä.

Muutos on suomalaisen elinkeinoelämän laajasti tukema, sillä voimassa olevan sääntelyn nähdään aiheuttavan suomalaiselle pääomasijoitusalalle ja kasvuyrittäjyyskentälle sekä siten Suomen talouskasvun rakentamiselle ja työllisyyden edistämiselle merkittävän kilpailuhaitan.

Kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyäksemme kotimaisen pääomasijoitustoimialan koko täytyy pystyä kasvattamaan viisinkertaiseksi. Seuraavalle vuosikymmennelle tarvitaan yksi uusi miljardi rahaa uusista kansainvälisistä lähteistä,” avaa Sami Lampinen, Pääomasijoittajien hallituksen jäsen ja pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja.

Samalla kun isoja yli 10M€ rahoituskierroksia nostetaan Suomessa yhä tasaisemmalla tahdilla, on pullonkaula edelleen jatkumon rakentamisessa myöhäisemmillä rahoituskierroksilla. Tarvitsemme lisää tarpeeksi suuria kotimaisia VC -rahastoja, jotka kykenevät vetämään isoja, kansainvälisiä rahoituskierroksia ja viemään suomalaisia yrityksiä eteenpäin. Niiden syntymiseksi Suomen tulisi varmistaa, että kaikki saatavilla olevat yksityiset pääomat saadaan hyödynnettyä kilpailukykyisesti,” jatkaa Santavirta.

Tämä on myös VentureEU ohjelman tavoite. Esimerkiksi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tähdensi komission tiistaina julkaisemassa tiedotteessa koon ratkaisevan VC -toimialalla, ja ohjelman nostavan eurooppalaisten yrittäjien menestysmahdollisuuksia, sekä luovan Eurooppaan uutta kasvua ja työllisyyttä.

Eurooppa kokonaisuutena on jäänyt jälkeen esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa VC-rahaston keskikoko on 156M€ verrattuna Euroopan 56M€ lukemaan. Myös yli miljardin arvostustasolla olevia yrityksiä löytyy Yhdysvalloissa 109 kappaletta Euroopan jäädessä 25 kappaleeseen.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat, toimitusjohtaja
040 5467 749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Pauliina Martikainen
Pääomasijoittajat, viestintäpäällikkö, edunvalvonta
045 1385 002
pauliina.martikainen@paaomasijoittajat.fi

Lisää aiheesta:

Pääomasijoittajat: 10 asiantuntijaa: Suomi tarvitsee yksityiset pääomat startupien ja kasvuyritysten käyttöön

Helsingin Sanomat: EU-komissio jakaa yli kaksi miljardia euroa riski­rahaa startup-yhtiöihin, Suomessa verotus vaikeuttaa varojen saantia

Talouselämä: Suomi teki lainsäädännössä ”teknisen virheen” – säädösmuutoksella saataisiin jopa satoja miljoonia euroja lisää kotimaisten startupien ja kasvuyritysten kehittämiseen

Yle: Hallitus kaavailee veroetua miljardiomaisuutta hallinnoiville säätiöille – ”Veroporkkana toisi satoja miljoonia kasvuyrityksiin”