Suomen pääomasijoitusyhdistys tunnetaan jatkossa nimellä Pääomasijoittajat – Julkaisee yrittäjille oppaan pääomasijoittamisesta

Uudistuneella Pääomasijoittajat nimellä toimiva yhdistys panostaa jatkossa yhä vahvemmin pääomasijoitustoimialasta laajasti ja ymmärrettävästi viestimiseen sekä yhteyksien luomiseen sijoittajien ja yrittäjien välillä. Yhdistys julkaisee keskiviikkona 07.02.2018 startupeille ja kasvuyrityksille suunnatun Näin haet pääomasijoitusta -oppaan, joka tarjoaa yrittäjälle tietoa eri kasvuvaiheisiin sopivista pääomasijoittamisen keinoista. Myös Pääomasijoittajien visuaalinen identiteetti ja kotisivut uudistuvat osana laajempaa muutosprosessia.

Kotimainen pääomasijoitustoimialan edunvalvontaorganisaatio Suomen pääomasijoitusyhdistys ry edustaa jatkossa jäsenistöään nimellä Pääomasijoittajat. Yhdistyksen ydintehtäviin kuuluu edunvalvonnan ohella toimialan viestintä, tilastointi ja tutkimus sekä koulutus ja pääomasijoitusalan ammatillisten standardien kehittäminen.

Pääomasijoittajien jäsenistö on tällä hetkellä ennätysmäisen suuri, sisältäen yhteensä 117 pääomasijoitusalaa toiminnallaan eteenpäin vievää yritystä. Pääomasijoittaminen on keskeinen osa alati moninaistuvaa yritysrahoituksen kenttää, sillä pääomasijoittajat ovat mukana rahoittamassa niin aikaisen vaiheen startupien liikkeelle lähtöä kuin kasvuhaluisten, jo vakiintuneempien yritysten kasvua.

Pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2016 11,7 % ja henkilöstömäärä 13,0 %. Pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä työskentelee 91 000 henkeä Suomessa. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittajat tuovat kohdeyritystensä avuksi osaamisensa ja verkostonsa.

  • Kukin pääomasijoitusyhtiö näkee satoja yrityksiä vuosittain ja on ollut rakentamassa kymmeniä menestystarinoita yhdessä yrittäjien kanssa. Näin kattavaa kokemusta kasvun rakentamisesta tulisi yritysten hyödyntää entistä paremmin, sanoo Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta. Samalla kasvava ja kehittyvä pääomasijoitustoimiala vaatii myös yhdistykseltä uusiutumiskykyä ja vastaamista sekä pääomasijoittajien että yrittäjien puolelta kumpuaviin uusiin tarpeisiin, jatkaa Santavirta.
Uusi opas helpottamaan yrittäjän ja pääomasijoittajan kohtaamista

Eräs tunnistettava haaste on, että rahoituskanavien monimuotoistuminen tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta paitsi uusia mahdollisuuksia myös kokonaiskuvan entistä vaikeampaa hallintaa. Erityisesti kasvuhaluisten pk-yritysten kohdalla tietoa saatavilla olevista rahoitusratkaisuista ei aina ole helposti saatavilla. Samanaikaisesti yrittäjän tulisi voida keskittyä itse liiketoiminnan kehittämiseen.

  • Startupeille uuden rahoituskierroksen nostaminen on usein korostuneemmin elinehto kuin jo tulorahoituksella toimiville vakiintuneemmille pk-yrityksille, jotka kuitenkin voivat omata valtavaa kasvupotentiaalia. Molempien tapauksessa tietoutta eri vaihtoehdoista voidaan kuitenkin parantaa, ja haluammekin tarjota eri kasvuvaiheen yrittäjille helpon ja nopealukuisen oppaan, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoittaminen olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto kasvun tukemiseksi, avaa Santavirta.

Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle julkaistaan Pääomasijoittajien uusilla kotisivuilla, jossa se on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.

  • Pääomasijoittamista mystifioidaan turhaan. Yksi tapa alentaa kynnystä yhteistyölle on tiedon lisääminen, mikä on nyt julkaistavan oppaan keskeinen tarkoitus, kommentoi Juha Tukiainen, Pääomasijoittajien hallituksen puheenjohtaja sekä MB Rahastojen toimitusjohtaja. Rohkeasti vain puhelin käteen. Sijoittajien kanssa keskusteluista saa vähintään sparrausta yrityksen kehittämiseen – myös niissä tapauksissa, joissa sijoituksesta ei päästä yhteisymmärrykseen.

Lähde: Näin haet pääomasijoitusta – Opas yrittäjälle

Kasvun rakentamisen teema on kantava myös yhdistyksen uudessa visuaalisessa identiteetissä. Esimerkiksi uuden tunnuksen merkkiosa kuvaa kasvua ja verkostoja. Pääomasijoittajien uusi visuaalinen identiteetti, kotisivut ja opas on toteutettu yhteistyössä Marker Creativen sekä Pohjoismaiden johtaviin design-toimistoihin kuuluva Pentagon Designin kanssa.

Lähde: Näin haet pääomasijoitusta – Opas yrittäjälle

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja
040 5467 749
pia.santavirta@fvca.fi

Pauliina Martikainen
Head of Communications, Policy Advisor
045 1385 002
pauliina.martikainen@fvca.fi

www.paaomasijoittajat.fi

Näin haet pääomasijoitusta -opas

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

Pääomasijoittajat – Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.