Tiivistelmä yhdistyksen säädöskatsauksesta

Yhdistyksemme on laatinut pääomasijoitustoimialaan vaikuttavasta sääntelystä säädöskatsauksen, jonka tiivistelmään voit tutustua täällä. Laaja, hankekohtaisesti esitelty säädöskatsaus on jaettu jäsenistön käyttöön 14.11.2020 jäsenkirjeessä. Se on jäsentemme luettavissa, ja löytyy yhdistyksen materiaalipankista extranet-tunnusten takaa.