Tomi Alén, Investment Director, CapMan Buyout – “Mun gradun ansiostahan mä täällä olen”

“Mä olin kaupassa matkalla kotiin, kun Tolppasen Ari soitti mulle. Ari pyysi mukaan Kämp Collectioniin, jonka CapMan Buyout osti vuonna 2014 itselleen perheen sijoitusyhtiöltä. Kämpillä ei ollut siinä vaiheessa omaa toimitus- ja talousjohtajaa ja CapMan etsi konsulttitaustaista nuorta ja innokasta tyyppiä auttamaan haltuunotossa”, kertoo Tomi Alén, nykyiseltä titteliltään Investment Director CapManilla urapolustaan.

Alénin tutustuminen pääomasijoitusalaan ja liittyminen osaksi CapManin buyout-tiimiä ei kuitenkaan alkanut vasta kaupan kassalla tai Kämp Collectionin parissa työskennellessään, vaan jo aikaisemmin Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella opiskellessaan. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana “vähän kaikesta kiinnostuneeksi” tunnustautuva Alén kiinnostui pääomasijoitusalasta ja päätyi Aallon pääomasijoitusalan professori Markku Maulan tutkimusassistentiksi opintojen ohessa.

“Mä tein kesällä Venäjän pääomasijoitusmarkkinasta kirjallisuuskatsausta, jonka pääsin esittelemään tutkimusprojektin ohjausryhmälle, jossa istui muun muassa myös CapManin edustaja. Assarin työ oli hyvä keino saada kosketuspintaa pääomasijoitusalaan, joka vaikutti kesän jälkeen entistä kiinnostavammalta”, muistelee Alén.

Pääomasijoitusalasta innostunut Alén laittoi valmistumisensa lähestyessä Maulalle uudestaankin viestiä.

“Olin palaamassa vaihdosta keväällä 2011, jolloin laitoin Markulle viestiä gradun tekemisestä. Markku yhdisti mut Pääomasijoittajien kanssa, jotka halusi tehdä vaikuttavuustutkimuksen. Mulle se oli täydellinen juttu. Tosi kiinnostava ja konkreettinen aihe, jolle oli aidosti käyttöä.”

Alénin gradu oli tilastollinen analyysi pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa mitattiin vertailujoukon sekä vertailuparien kautta sitä, miten pääomasijoituksen saaneet yhtiöt kehittyivät muun muassa kasvun, henkilöstön määrän, innovatiivisuuden ja kansantaloudellisen vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi gradussa tutkittiin kohdeyritysten kansainvälistymistä, joka on suomalaisille yrityksille yksi suurimmista haasteista.

“Gradun kirjoittaminen oli myös hyvä väylä tutustua alaan ja sen ihmisiin lähemmin. Raportoin gradusta suoraan Pääomasijoittajien tutkimustyöryhmälle, jossa on mukana pääomasijoittamisen ammattilaisia. Gradu vastasi tosi hyvin sitä, mitä olin tuotantotaloudessa opiskellut ja mikä kiinnosti – erittäin hyvä juttu siihen kohtaan”, sanoo Alén.

“Graduni myös auttoi CapMania bongaamaan minut – siinä mielessä sillä oli siis iso vaikutus siihen, miksi mä oon täällä nyt.”

“Se ei enää riitä, että vaan löydetään hyviä yhtiöitä, vaan se että oikeesti pystytään saamaan aikaan muutoksia yhtiössä ja tukemaan yhtiön kehittämistä.”

 

Pääomasijoittajan ja kohdeyhtiön pitää soutaa samaan suuntaan

Pääomasijoitusala vaatii työkokemusta, jotta pystyy antamaan oman osansa kohdeyhtiöiden kehitystyöhön.

“Opiskeluaikana tein tyypillisiä pääomasijottajauran taustana olevia harkkoja investointipankissa sekä strategiakonsulttina. Olin monipuolisesti kiinnostunut eri asioista, joten hakeuduin hommiin, joista sai kokemusta, mistä on hyötyä monissa erilaisissa tehtävissä. Sijoituskaaren aikana tehtävä kehitystyö on isoin osa työtä, tänä päivänä jopa ratkaiseva osa. Se ei enää riitä, että vaan löydetään hyviä yhtiöitä, vaan se että oikeasti pystytään saamaan aikaan muutoksia yhtiössä ja tukemaan yhtiön kehittämistä.”

Sijoituskausi on yksinkertaistettuna se aika, kun pääomasijoittaja on aktiivisesti mukana yhtiön kehityksessä. Sijoituskauden ensimmäisenä askeleena on entry, jolloin yhtiö, markkina ja johto analysoidaan ulkopuolelta todella tarkasti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Suurin osa caseista kaatuu tässä vaiheessa. Kehitysvaihe alkaa tämän jälkeen. Kämp Collectionin kautta Alén on päässyt näkemään koko kaaren alusta loppuun.

“Kämp on ollut minun korkeakouluni, mukana olo vuodesta 2014, eli alusta asti on opettanut paljon”, muistelee Alén.

Kämpin suhteen Alén teki yhdessä muun CapManin case-tiimin kanssa tarkan suunnitelman, miten edetä ja peilasi niitä yhtiön resursseihin. Kämpissä kehitettiin erityisesti muun muassa yläsegmentin hotellitoimijoille tärkeää markkinointikeskeisyyttä sekä dynaamista hinnoittelua. Parin vuoden jälkeen suunnitelmaan palattiin, arvioitiin sen edistymistä ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Exitiä, eli irtautumista kohdeyhtiöstä alettiin pohtia jo sitäkin aikaisemmin – jo sijoitusta tehdessä.

“Tärkeintä on soutaa samaan suuntaan.”

 

“Alussa on tärkeää varmistaa, että yhtiössä on olemassa tarvittavat resurssit ja insentiivit tekijöillä – tärkeintä on soutaa samaan suuntaan ja löytää yritykselle hyviä tekijöitä täydentämään sen aiempaa osaamista. Päivittäisessä työssä toimiva yhteistyö- ja sparraussuhde merkitsee paljon ja juttelemme jatkuvasti kohdeyhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Annamme ideoita ja haastamme, sekä tuemme tilanteesta riippuen vaikkapa yrityskaupoissa ja rahoituksen järjestämistä. Riippuu todella paljon yrityksestä ja sijoituskaaren vaiheesta, mutta yhteinen tahtotila on kaikki kaikessa”, jatkaa Alén.

“Meidänkin Raasion Tumppi on juristi” – monipuolisesta tausta on hyötyä

Alénin mukaan pääomasijoitusala antaa paljon.

“Siitä oppii tosi paljon, kun pääsee työskentelemään erilaisten ihmisten ja eri toimialojen firmojen kanssa. Buyout-puolella korostuu erityisesti sen näkeminen, miten jo menestyvän yhtiön liiketoiminta nousee yhteisen työmme kautta uudelle tasolle.”

Rahoitusalalle perinteinen väylä kulkee kaupallisen koulutuksen kautta. Se ei kuitenkaan monipuolisella pääomasijoitusalalla ole läheskään ainoa tapa päästä kiinni töihin – Alénin mukaan CapManiin Buyout-tiimistä löytyy puhtaan kaupallisen taustan lisäksi niin Tuotantotalouden laitokselta valmistuneita diplomi-insinöörejä, kuin myös oikeustieteellisen käyneitä juristeja. Mikään tausta ei kuitenkaan yksinään täydellisesti kata pääomasijoitusalaa, joka Alénin mukaan vaatii monipuolista ymmärrystä bisneksestä, rahoitusalalta, juridiikasta – sekä tietysti neuvottelutaidoista.

“Pääomasijoitusala sopii hyvin niille, joita kiinnostaa moni asia. Mulla on esimerkiksi ollut sekä tekninen että taloudellinen kiinnostus ja analyyttinen ajattelutapa, ja halusin tehdä töitä liiketoiminnan parissa. Mutta alalla on paljon myös esimerkiksi juristeja – meidänkin Raasion Tumppi on juristi.”

Kysyttäessä miksi pääomasijoitusalasta kannattaa kiinnostua, taustasta riippumatta, ensimmäisenä Alén nostaa esiin alan vapauden ja luovuuden.

“Alalla on tietty vapaus, joka syntyy siitä, että voidaan oikeasti luoda uusia asioita, yhdistellä eri palasia ja pohtia mitä siitä syntyy. Mielenkiintoista on myös ymmärtää ne megatrendit ja draiverit eri muutosten taustalla. Vastuu ja vapaus pääomasijoitusalalla kulkee käsi kädessä – on mahdollisuus tehdä lähes mitä vaan järkevää, mutta loppukädessä pääomasijoittaja kantaa myös vastuun siitä, jos asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Pääomasijoitusala on todella kiva paikka tehdä työtä ja luoda samalla aitoa arvoa kansantalouteen.”

Kysyttäessä Alén jakaa myös oman tärkeimmän vinkkinsä kaikille graduntekijöille. Ensimmäisenä kannattaa gradun aihe miettiä tarkasti läpi ja puristaa sen jälkeen vielä kasaan.

“Mieti mikä on oikeasti uutta ja kiinnostavaa – ja kysy monta kertaa miksi ja mitä. Usein se parantaa laatua, kun tekee tosi hyvän tosi kapeasta aiheesta.  Tulee usein parempi lopputulos ja pääsee itsekin helpommalla. Tämä on ehdottomasti vinkki numero ykkönen”, päättää Alén.


Onko vuoden 2019 aikana valmistuvalla gradullasi tuoretta ja vaikuttavaa sanottavaa pääomasijoitusalalle?

Hyviä uutisia! Julkaisimme Pääomasijoittajat ry:n gradukilpailun tammikuun alussa! Huippugradua etsitään miltä tieteenalalta tahansa, joten olit sitten kauppatieteiden, tuotantotalouden tai vaikka oikeustieteiden opiskelija, haluamme kuulla löydöksistä ja ideoista, joita gradullasi on antaa pääomasijoitusalalle.

Voittaja palkitaan marras-joulukuun vaihteessa Pääomasijoittajat ry:n pikkujouluseminaarissa, jossa gradun tekijä pääsee jakamaan ajatuksiaan yli sadasta toimialan vaikuttajasta koostuvan yleisön edessä. Palkintona hyvästä työstä yhdistys lahjoittaa voittajalle 2500 euroa.

Lue lisää Pääomasijoittajien Gradukilpailusta täältä.