Turvallisempaa kirurgian teknologiaa kehittävä startup Surgify Medical Oy keräsi 1,4 miljoonan sijoituspotin ja tavoittelee kansainvälistä läpimurtoa

Kirurgian teknologiaa kehittävä Surgify Medical Oy on nostanut 1,4 miljoonan euron rahoituskierroksen, johon osallistuivat sekä kotimaiset että ulkomaiset sijoittajat.

Suomalaisen startupin kolmanteen rahoituskierrokseen osallistuivat entisten sijoittajien lisäksi suomalainen pääomasijoittaja Innovestor Ventures, ruotsalainen sijoittaja Peter Lindell, sekä tunnettu enkelisijoittaja ja terveysalan yrittäjä Leena Niemistö. Rahoitus on tarkoitus käyttää Surgify:n kehittämän turvallisemman kirurgisen poran markkinoille vientiin.

Kansainvälistä kiinnostusta herättäneen Surgify:n kehittämän teknologian tarkoituksena on ehkäistä kirurgisten porien aiheuttamia hermo- ja verisuonivaurioita leikkausten aikana. Yritys uskoo, että teknologian avulla on mahdollista säästää ihmishenkiä ja tehdä luukirurgiasta turvallisempaa. Leikkausaikoja ja -kustannuksia on myös mahdollista pienentää merkittävästi. Pään, niskan, ja selän alueen toimenpiteiden lisäksi teknologiaa on mahdollista käyttää esimerkiksi hammastoimenpiteissä sekä kirurgian robotiikassa.

”Kehittämämme ja patentoimamme teknologia on toiminut prekliinisissä kokeissa erinomaisesti, ja se on kyennyt estämään käytännössä kaikki relevantit komplikaatiot. Olemme herättäneet johtavien sairaaloiden kiinnostuksen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, ja myös alan suurimmat teolliset toimijat ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä”, kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Visa Sippola.

Surgify kurkottaa korkealle – tavoitteena uudistaa kirurgia

Surgify on saanut myyntiluvan ensimmäiselle tuotteelleen toukokuussa ja on sen jälkeen keskittynyt tuotannon kehittämiseen. Tuotteen helpon käyttöönoton lisäksi tärkeitä kysyntään positiivisesti vaikuttavia tekijöitä odotetaan olevan vähennykset niin leikkauksiin liittyvissä kuluissa kuin komplikaatioiden määrissä.

Yrityksen sijoittajat näkevät huomattavia ongelmia ratkaistavaksi ikääntyvässä väestössä ja kasvavassa kirurgisten potilaiden määrässä. Jo nyt kirurgisten porien aiheuttamista komplikaatioista syntyy joka vuosi maailmanlaajuisesti yli neljän miljardin euron kustannus.

”Surgify:n teknologia ratkaisee kasvavaa terveydellistä ongelmaa ja mahdollistaa perustavanlaatuisia muutoksia kirurgian alalla. Innovestor sijoitti Surgify:hin, koska sen patentoidussa teknologiassa on korkea potentiaali, perustajatiimi on lupaava ja yrityksen missio tuottaa yhteiskunnalle aidosti lisäarvoa”, kommentoi Innovestor-konsernin osakas ja sijoituksista vastaava johtaja Wilhelm Lindholm.

Takana on huomattava määrä tuotekehitystä ja testausta kymmenien kirurgien kanssa, ja yhtiö on nyt viemässä teknologiaansa markkinoille. Vauhdilla kehittyvä startup-yritys tavoittelee ensimmäisiä sairaala-asiakkaita ensi vuonna Suomessa ja Pohjoismaissa, minkä jälkeen liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa kansainvälisille markkinoille.

”Nostamamme kolmas rahoituskierros on Surgify:lle tärkeä etappi, joka yhdessä myyntiluvan ja patenttien kanssa asemoi yrityksen loistavasti markkinoille menoa varten. Lääketieteen alalla aikajänteet ovat pitkiä, mutta uskomme, että tekemämme työ palkitaan ja että meillä on hyvät edellytykset rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa”, Sippola iloitsee.

Lisätiedot

Visa Sippola
Toimitusjohtaja, Surgify Medical
visa.sippola@surgifymedical.com
+358 50 353 1232

Surgify Medical on vuonna 2017 perustettu suomalainen terveysteknologia-alan startup-yritys, jonka tavoitteena on tehdä luukirurgiasta turvallisempaa. Yritys kehittää seuraavan sukupolven kirurgista poraa kansainvälisille markkinoille.

Teknologia on kehitetty alun perin Aalto-yliopiston ja HUS:n neurokirurgian klinikan välisenä yhteistyönä. Varsinainen tuote on turvaporanterä, joka liitetään olemassa oleviin kirurgisiin poriin. Patentoitu turvamekanismi estää poraa vaurioittamasta elintärkeitä kudoksia, kuten hermoja tai verisuonia.