Tutkimusraportti: Kasvuomistajuuden avulla erinomaisia tuloksia – pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat Suomen nopeimpia kasvajia

Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omistamien yritysten kolmen ensimmäisen omistusvuoden aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin yli 50 % joka vuosi. Liikevaihdon kasvu on yhdeksän kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Samalla aikavälillä näiden yritysten henkilöstömäärä on kasvanut keskimäärin 23 % vuodessa, mikä on viisinkertainen verrokkiryhmään nähden. Tutkimuksen tekivät Pääomasijoittajat ry ja KPMG Oy Ab.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosien 2010–2016 välisenä aikana ensimmäisen pääomasijoituksensa saaneita yrityksiä ja niiden kolmen vuoden kasvulukuja aina vuoteen 2019 asti. Tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihto kasvoi kolmen ensimmäisen omistusvuoden ajanjaksolla yhteensä lähes neljä miljardia euroa.

Muiden saman toimialan ja kokoluokan yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin vuosittain 5,6 % kun pääomasijoittajien kohdeyrityksissä kasvu oli keskimäärin 51,2 %.

Iso osa kasvusta on yritysten orgaanista kasvua, mutta vakiintuneemmat yritykset kasvavat myös yrityskauppojen myötä.

Pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa

Pääomasijoittajalta ensisijoituksen saaneiden yritysten henkilöstömäärä kasvoi ensimmäisen kolmen vuoden aikana 13 000 henkilöllä, keskimäärin 23 % vuodessa. Henkilöstön kasvuvauhti on ollut 5 kertaa verrokkiryhmää nopeampaa.

Jos haluamme Suomen pysyvän kestävän kasvun uralla, meidän on myös houkuteltava tänne uusia huippuosaajia. Lupaprosessien täytyy olla sujuvia ja nopeita, jotta saamme kansainvälisiä kykyjä vahvistamaan yritysten kasvua”, kommentoi Sami Lampinen, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Pääomasijoittajan kanssa uskalletaan kasvaa

Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia, jotka tuovat yrityksen tueksi laajan osaamisensa ja kontaktiverkostonsa. Pääomasijoittajat tekevät yrityksen kanssa yhdessä kasvusuunnitelman, jota lähdetään toteuttamaan määrätietoisesti. Nyt julkistetut tulokset kertovat onnistuneesta yhteistyöstä ja yritysten vahvistuneesta uskalluksesta kasvaa osaavien omistajien kanssa”, toteaa Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoittaja osallistuu aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja tuo mukanaan hallittua riskinottoa ja kasvuosaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa strategista asiantuntemusta, parempaa hallintoa, nykyaikaisten palkitsemis- ja sitouttamismallien luomista, digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä ja vastuullisuuden nivomista osaksi yrityksen liiketoimintastrategiaa. Lisäksi pääomasijoittajan laajat kotimaiset ja kansainväliset kontaktiverkostot auttavat yrityksiä esimerkiksi rekrytoinneissa.

“Yritysten tyypillisimpien kasvuhaasteiden taklaaminen on pääomasijoittajien erityisosaamisaluetta. Sitä juuri on aktiivinen kasvuomistajuus: yritysten auttamista monin tavoin uusissa ja kenties haastavissakin tilanteissa. Tätä osaamista tulisi hyödyntää laajemminkin, sillä mielenkiintoiset kasvavat yritykset houkuttelevat sekä osaajia että investointeja”, jatkaa Santavirta.

”Pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyön lopputuloksena syntyy globaaleilla markkinoilla menestyviä startup-yrityksiä sekä vahvoja kotimaisia ja kansainvälisiä pk-yrityksiä. Näin edistetään Suomen kasvua ja työllisyyttä”, kertoo KPMG:n Head of Private Equity Kenneth Blomquist.

Raportin pääomasijoittajien vaikutuksesta suomalaiseen yritystoimintaan on toteuttanut KPMG Oy Ab yhteistyössä Pääomasijoittajat ry:n kanssa. Aineisto koostuu suomalaiselta pääomasijoittajalta ensisijoituksen vuosien 2010–2019 aikana saaneista yrityksistä. Otoksen koko oli 712 yritystä. Verrokkitietokanta sisältää 79 000 yritystä.

Lisätietoja:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

KPMG Oy Ab
Head of Private Equity Kenneth Blomquist
kenneth.blomquist@kpmg.fi
+ 358 40 752 0000

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.
Twitter | Facebook | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluita. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen (“KPMG International”) jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 219 000 henkilön voimin 147 maassa ympäri maailmaa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme on yhteensä noin 1500 henkilöä. Toimimme lähellä asiakastamme 22 paikkakunnalla Suomessa ja kahdella Virossa.

 

Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia. He sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin, joiden tähtäimessä on voimakas kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen. Pääomasijoittajat tuovat aktiivisina omistajina yrityksille pääoman lisäksi riskinottokykyä sekä osaamisensa ja laajat verkostonsa. Kohdeyritykset ovat sijoittajien omistuksessa keskimäärin 3–7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä eli myy omistusosuutensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yrityksen listautuminen pörssiin on yksi irtautumisvaihtoehdoista, muita ovat muun muassa yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle tai teollinen yrityskauppa.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään.

1) Venture capital -sijoittajat tekevät sijoituksia venture capital -rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, ja samalla heistä tulee yrityksen vähemmistöomistaja.

  • Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2) Buyout-sijoittajat tekevät pääomasijoitusrahastoista sijoituksia vakiintuneempiin kasvuyrityksiin. Valtaosin pääomasijoittajat ovat enemmistöomistajia, mutta markkinoilla toimii myös muutamia vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia.

  • Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin.