“Vastuullinen sijoittaminen tulisi nähdä myös liiketoimintamahdollisuutena” – Juuri Partnersin portfolioyhtiö KAS-Telineet Oy edistää rakennusalan vastuullisuutta

Vastuullisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vauhdittaa kasvua. Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään vaikuta odotettuihin tuottoihin negatiivisesti, kun asiaa tarkastellaan pitkällä aikavälillä, kertoo Tapani Varjas Juuri Partnerseilta. Näin on tapahtunut Juuri Partnersin kotimaisessa salkkuyhtiössä KAS-Telineet Oy:ssa. 

KAS-Telineet on suomalainen perheyhtiö, joka tarjoaa rakennustelineisiin ja sääsuojauksiin liittyviä palveluita: esimerkiksi niitä rakennustelineitä, joita näet liikkuessasi kaupungilla rakennustyömaiden vierellä. Yhteistyö alkoi, kun Juuri Partners sijoitti ensimmäisen sijoituksensa KAS-Telineisiin vuonna 2015. “KAS-Telineet on ollut Juuri Partnersille luonteva sijoituskohde, sillä rakennustoimialalla  on meille tuttu ja yritys on hyvin kasvuhakuinen. Vastuullisuus on Juuri Partnerseille olennainen osa kaikkea sijoitustoimintaa, ja Kas-Telineiden kanssa suhtaudumme siihen samalla asenteella: pyrimme kasvattamaan liiketoimintaa pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja fiksulla otteella”, tiivistää Varjas. 

Varjaksen mukaan erityisesti KAS-Telineiden tapauksessa vastuullisuus kulkee käsi kädessä yrityksen onnistuneen liiketoiminnan kanssa. Esimerkiksi 3D-mallinnuksiin perustuva pilvipohjainen suunnittelu- ja laskentapalvelu sekä tehostaa KAS-Telineiden asiakasprosesseja että vähentää huomattavasti ylimääräistä työtä ja rakennustelineiden turhakäyttöä. Palvelun avulla asiakas saa juuri sen määrän rakennustelineitä kuin tarvitsee, eikä synny turhia kuluja pääse syntymään. Palvelun kautta asiakas pääsee optimoimaan telinetarpeensa rakennusalalle uudella, digitaalisella tavalla.

Palvelu parantaa myös alan turvallisuutta. Suomen oloissa rakennustelineet ovat kovalla koetuksella esimerkiksi lumen ja sateiden takia. Suunnittelu- ja laskentapalvelu mahdollistaa varautumisen”, kertoo Varjas.

Sääolosuhteita varten KAS-Telineet vuokraa myös erityisiä sääsuojia, joiden avulla varmistetaan, että rakennettujen talojen rakennusaikainen kosteus vähenee ja ne pysyvät kuivana. Sääsuojien vaatimustasot ovat nousseet niin lainsäädännön kuin asiakkaidenkin vaatimuksista. “Sääsuojaus parantaa rakentamisen laatua, mutta tuo myös kustannussäästöjä rakennuttajille, kun kosteusvaurioita ei pääse syntymään”, tiivistää Varjas.

Juuri Partners ja KAS-Telineet ovat myös halunneet parantaa alan työturvallisuutta. Nykyään jokainen KAS-telineiden kanssa työskentelevä käy läpi turvallisuuskoulutuksen ja tutustuu turvallisuusohjeisiin. Vasta sen jälkeen varsinainen työskentely voi alkaa. “Sekin on osa yhteistä vastuullisuusstrategiaamme KAS-Telineiden kanssa – työntekijöiden turvallisuus on ykkösprioriteettimme”, päättää Varjas.

KAS-Telineet Oy

Vuonna 1983 toimintansa aloittanut KAS-Telineet Oy on suomalainen perheyhtiö, joka asentaa ja vuokraa rakennustelineitä ja sääsuojia sekä valaistusratkaisuja talojen rakennuksessa ja korjauksessa sekä teollisuudessa käytettäväksi. Toiminta ulottuu läpi Suomen, mutta erityisesti myynti keskittyy pääkaupunkiseutuun ja Länsi-Suomeen. Pääkonttori sijaitsee Kaskisissa, Pohjanmaalla. Yhtiön liikevaihto on noin 3,4 miljoonaa euroa ja sillä on noin 35 työntekijää

Juuri Partners

Juuri Partners suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa vakiintuneisiin ja kannattaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Juuri Partnersin Juuri Rahasto I Ky:n koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Lue lisää:

https://paaomasijoittajat.fi/kas-telineet-vie-rakennustelineiden-turvallisuuden-digiaikaan/