Venture Capital-markkina kukoistaa Pohjoismaissa – kasvupotentiaalia on kuitenkin huomattavasti enemmän

Pohjoismaiden kiinnostavuus kasvaa kiihtyen. Uusi Nordics.vc-sivusto kerää yhteen uusimmat tiedot ja tilastot Venture Capital-sijoitustoiminnasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Sivustolta löytyy myös uusi päättäjille suunnattu raportti “The Role of Venture Capital for Economic Growth in the Nordics 2018”, joka antaa konkreettisia toimintaehdotuksia Venture Capital -markkinoiden kehittämiseksi, startup-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi Pohjoismaissa.

Pääomasijoittajat ry:n sekä Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääomasijoitusyhdistysten toteuttama sivusto esittelee startup-yrityksiin sijoituksia tekevät pohjoismaiset Venture Capital (VC) -sijoittajat. Sivusto sisältää tietoa myös VC-markkinoiden kehityksestä ja mahdollisuuksista niin pohjoismaisista VC-rahastoista kiinnostuneille rahastosijoittajille kuin myös muille toimialasta kiinnostuneille. Sivusto on jaettu kahteen osaan, päättäjille suunnattuun Copenhagen Economicsin -tutkimuslaitoksen tekemään raporttiin sekä Pohjoismaiden VC-markkinoita kuvaavaan osioon.

Copenhagen Economicsin raportin mukaan pohjoismaiset VC-sijoitukset ovat olleet avainasemassa 15 yli miljardin euron arvoisen startup-yrityksen rakentamissa. Näiden 15 “unicorn” yhtiöiden arvo vastaa suuruudeltaan 6 % koko Pohjoismaiden alueen bruttokansantuotteesta – samalla ne myös työllistävät noin 20.000 ihmistä. Suomalainen Supercell on näistä yrityksistä Spotifyn jälkeen arvokkain yhtiö.

Pohjoismaat lukeutuvat maailman kärkiluokkaan taloudellista vakautta, innovaatiokykyä ja osaamista mitattaessa. Pohjoismaissa on tutkimuksen havaintojen mukaan myös Eurooppaa selvästi suurempi määrä huippulaadukkaita startup-yrityksiä. Tutkimuksen mukaan 56 % VC-sijoittajista suhtautuu nimenomaisesti korkeatasoisten sijoitusmahdollisuuksien johdosta aikaisempaa myönteisemmin toimialan kehitysmahdollisuuksiin. Sijoittajien mukaan kiinnostavimmat startupit löytyvät Deep Tech ja Life Science -sektoreilta.

– “Pohjoismailla on monessa suhteen etulyöntiasema teknologiapohjaisen kasvun tekemisessä. Tätä kasvupontentiaalia tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pohjoismaiset VC-rahastot ovat keränneet rahastosijoittajilta yli 3 miljardia euroa varoja viimeisen viiden vuoden aikana eteenpäin sijoitettavaksi voimakasta kasvua hakeviin startup-yrityksiin. Pohjoismaiset startup-yritykset ovat saaneet samassa ajassa yli 2,7 miljardia euroa rahoitusta VC-sijoittajilta. Suomen, Ruotsin sekä Tanskan startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset ovatkin keränneet bruttokansantuotteeseen suhteutettuna selvästi enemmän pääomasijoituksia muihin Euroopan maihin verrattuna. Silti Pohjoismaat jäävät kauaksi esimerkiksi USA:n sijoitustasoista.

– ”Erinomaisesta kehityksestä huolimatta paljon on kuitenkin vielä tehtävänä, jos haluamme hyödyntää pohjoismaisen innovaatioympäristön täyden potentiaalin. Pohjoismailla on mahdollisuus kasvaa kasvurahoituksen, huippuosaajien ja menestyvien startup-yritysten keskittymäksi”, sanoo Santavirta.

Pohjoismaisten pääomasijoitusyhdistysten toimitusjohtajat sekä Pääomasijoittajat ry:n viestintäpäällikkö Pauliina Martikainen (keskellä)

Pohjoismaiset VC-rahastot jäävät merkittävästi jälkeen Euroopan keskitasosta kerättyjen rahastojen sekä tehtyjen sijoitusten keskitasoa tarkasteltaessa

Vahvasta varainkeruusta ja lievästä VC-rahastojen keskimääräisen koon kasvusta huolimatta pohjoismaiset VC-rahastot jäävät merkittävästi jälkeen Euroopan keskitasosta kerättyjen rahastojen sekä tehtyjen sijoitusten keskitasoa tarkasteltaessa. Tilastojen mukaan pohjoismaiset startup-sijoitukset ovat keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa, kun Euroopan keskimääräinen sijoitus saavuttaa jo 1,7 miljoonan tason.

Sijoitusten keskimääräiset koot ovat Pohjoismaissa pienempiä siitä syystä, että myös rahastojen koot ovat Pohjoismaissa eurooppalaisia rahastoja pienempiä. VC-rahastojen keskikoko on Suomessa noin 40 miljoonaa, kun Euroopassa se on jo yli 100 miljoonaa.

– “Pohjoismaisten VC-rahastojen pienempi kokoluokka johtaa siihen, että sekä alkuvaiheen startup-yritykset että globaaleille markkinoille tähtäävät myöhemmän vaiheen startup-yritykset lähtevät euromäärissä mitattuna pienemmillä summilla hakemaan kasvua verrattuna muihin eurooppalaisiin kilpailijoihin nähden. Esimerkiksi Suomessa suuremmat 10-30 miljoonan euron rahoituskierrokset on väistämättä haettava Pohjoismaiden ulkopuolelta”, toteaa Santavirta.

– “Seuraavan 10 vuoden aikana suomalaisia ja muita pohjoismaisia pääomasijoitusrahastoja on pystyttävä kasvattamaan huomattavasti, jotta pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa. Tämän kehityksen eteen on parannettava pääomasijoitusalan toimintaedellytyksiä kaikissa Pohjoismaissa. Olennaista on pitää huoli myös startup-yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, jotta pohjoismaat houkuttelevat jatkossakin osaajia ja laadukkaita yrityksiä alueelle”, jatkaa Santavirta.

Copenhagen Economicsin tekemä raportti ehdottaa useita toimia päättäjille Pohjoismaiden pääomamarkkinan ja VC-kentän vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tutkimuksen mukaan pohjoismaisten päättäjien tulee (1) varmistaa verotuksen ennakoitavuus, kilpailukykyisyys ja johdonmukaisuus. Myös (2) VC-rahastojen sääntely tulisi suhteuttaa oikealle tasolle rahastojen kokoluokka huomioiden. Lisäksi (3) institutionaaliset rahastosijoittajat, erityisesti työeläkerahastot, olisi saatava sijoittamaan yhä laajemmin VC-rahastoihin. Tutkimus mainitsee myös osaajapulan erityisenä pullonkaulana pohjoismaisten startup-yritysten kasvulle. Tämän takia kaikissa Pohjoismaissa tulisi (4) aktiivisesti luoda uutta osaamista uudistamalla koulutusohjelmia luonnontieteitä painottamaan sekä helpottamalla kansainvälistä rekrytointia.

– “Yritykset valitsevat kotipaikakseen sen maan, joka parhaiten tukee yrityksen kasvutavoitteita. Tämän vuoksi me kaikki pohjoismaiset yhdistykset viemme eteenpäin viestiä siitä, että Pohjoismaiden on oltava houkutteleva paikka sijoittajille, osaajille ja yrityksille. Parantamalla pohjoismaisten pääomasijoittajien ja startup-yritysten toimintaympäristöä saavutetaan vielä leveämpi huippuyritysten kärki, mikä tuo lisää kasvua, työtä ja verotuloja Suomeen ja Pohjoismaihin”, päättää Santavirta.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

Lisää tietoa Pohjoismaiden VC-markkinoista:

Nordics.vc

The Role of Venture Capital for Economic Growth in the Nordics-raportti