Yli 135 miljoonaa euroa pääomasijoituksia puolessa vuodessa – suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset houkuttelevat pääomaa ennätystahdissa

Suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset keräsivät vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana yli 135 miljoonan euron pääomasijoituspotin kotimaisilta ja ulkomaisilta venture capital (VC) -sijoittajilta. Kokonaissumma ylitti jo puolivälissä vuotta selkeästi koko edellisen vuoden sijoitusmäärän. Ulkomaisten pääomasijoittajien osuus tehdyistä sijoituksista nousi ensimmäistä kertaa yli kotimaisten toimijoiden.

Vuoden 2018 alku ennakoi ennätysmäistä vuotta suomalaisille startupeille ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksille. Vuoden ensimmäisen puolikkaan kuluessa yhteensä 90 suomalaisyritystä sai sijoituksen suomalaiselta tai ulkomaiselta VC-rahastolta. Kotimaisten yhtiöiden saamien VC-sijoitusten kokonaissumma, yli 135 miljoonaa euroa, ylitti jo vuoden puolessa välissä koko edeltävänä vuonna tehtyjen sijoitusten summan.

– Sijoitusten volyymin nousu kertoo yhtäältä aikaisen vaiheen yritysten potentiaalista, ja toisaalta myös yrittäjien halusta kasvaa yhdessä juuri pääomasijoittajan kanssa. Pääomasijoittaja jakaa riskiä yrittäjän kanssa ja tuo startupeille ja kasvuyrityksille paitsi rahaa myös osaamista ja aktiivista tukea kasvuun. Myös pääomasijoittajan verkostot esimerkiksi potentiaalisiin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja jatkosijoittajiin ovat avainasemassa yhteistyössä, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Pääomasijoituspotin voimakkaan kasvun taustalla näkyy lisäksi positiivinen kehitys, jossa suomalaisten startupien kärki hiljalleen levenee, ja useampi yritys onnistuu keräämään seuraavan kasvuvaiheen suurempia rahoituskierroksia toimintansa kansainväliseen skaalaamiseen.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla erityisesti muutama aikaisen vaiheen kasvuyritys – HMD Global, ICEYE ja Small Giant Games – nostivat merkittävän suuria VC-sijoituksia uusilla rahoituskierroksillaan.

– Mitä leveämpi potentiaalisten huippuyritysten kärki on, sitä todennäköisemmin Suomeen syntyy uusia Supercellin kaltaisia menestystarinoita. Näiden menestystarinoiden positiivinen vaikutus Suomelle ei ole pistemäistä, vaan leviää laajasti esimerkiksi talouskasvua kiihdyttäen ja osaamista jälleen uudelle yrittäjäsukupolvelle levittäen, kuvailee Santavirta.

Kansainvälistyminen kiihtyy – ulkomaiset VC-sijoittajat mukana erityisesti suurilla rahoituskierroksilla

Suomalaiset VC-rahastot tekivät alkuvuonna sijoituksia yhteensä 72 miljoonan euron edestä. Tästä 53 miljoonaa euroa kohdistui yhteensä 81 kotimaiseen startupiin tai aikaisen vaiheen kasvuyritykseen. Lähes 30 % sijoituksista tehtiin ulkomaisiin huippuyrityksiin.

Suomalaisten yritysten ulkomaisilta VC-sijoittajilta nostaman rahoituksen määrä ylitti ensimmäistä kertaa suomalaisten toimijoiden sijoitusten yhteenlasketun summan. Ulkomainen rahoitus kohdistui kuitenkin vain 15 % pääomasijoituksen saaneista suomalaisyrityksistä, kun yhteensä 14 kotimaista yhtiötä sai sijoituksen kansainväliseltä VC-rahastolta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkomaiset VC-rahastot sijoittavat suomalaisiin yrityksiin pääosin suurempien, myöhäisemmän kasvuvaiheen rahoituskierrosten yhteydessä. Ulkomaiset sijoittajat paikkaavatkin osaltaan suomalaisten yritysten rahoituksen tarvetta ja markkinakapeikkoa, jossa kansainvälisesti verrattain pienet suomalaiset VC-rahastot eivät pysty rahoittamaan kotimaisten yritysten kasvua enää isommilla rahoituskierroksilla.

– Kotimaisiin VC-rahastoihin on kerätty viimeisen 10 vuoden aikana lähes miljardi euroa pääomia, minkä myötä startupien ja aikaisen vaiheen kasvuyritysten rahoitusmahdollisuudet Suomessa ovat kehittyneet nykytilaan. Seuraavan 10 vuoden aikana pääomasijoitusrahastojen muskeleita on kuitenkin kasvatettava tuplasti isompaan kokoluokkaan, jotta pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa ja hyvä kehitys voi jatkua myös tulevina vuosina, Santavirta toteaa.

Ulkomaisten sijoitusten kasvun lisäksi julkisen sektorin osuus kokonaissijoitusmäärästä on jo lähes yhtä suuri kuin yksityisen sektorin. Julkinen sektori on vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla sijoittanut erityisesti käynnistys- ja myöhempi venture -vaiheen yrityksiin.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Pauliina Martikainen
Pääomasijoittajat ry, viestintäpäällikkö
+358 45 138 5002
pauliina.martikainen@paaomasijoittajat.fi

Kuvat:

Pääomasijoittajien kuvapankki

Tilastot (PDF):

Venture Capital Suomessa H1/2018

Päivitetty versio 30.11. Ulkomaisten ja suomalaisten sijoittajien jaottelu korjattu vuoden 2017 osalta.


Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. www.paaomasijoittajat.fi,@FVCAfi.