Verdane sijoittaa 3 miljardia kruunua pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin

Pääomasijoittaja Verdane on kerännyt uuteen Verdane Edda -rahastoonsa 3 miljardia Ruotsin kruunua sijoitussitoumuksia. Rahasto auttaa kehittämään nopeasti kasvavia ohjelmisto- ja internetyhtiöitä sekä perinteisten toimialojen yrityksiä, joille digitalisaatio voi olla menestystekijä.

“Verdanella on runsaasti kokemusta yritysten ja niiden johtoryhmien auttamisesta kasvun kiihdyttämisessä ja ylläpitämisessä erityisesti yrityksissä, joille digitalisaatio on keskeisessä asemassa. Verdane-rahastot on sijoittanut yli 170 ohjelmisto- ja internetyritykseen viimeisen viidentoista vuoden aikana. Nyt valjastamme laajan asiantuntemuksemme Verdane Edda -rahaston käyttöön. Uusi rahasto vahvistaa asemaamme johtavana pohjoismaisena sijoittajana kohdesegmenteissämme”, sanoo Verdanen partneri Henrik Aspén.

Verdane Edda sijoittaa tyypillisesti pohjoismaisiin nopeasti kasvaviin ohjelmisto- ja internetyrityksiin sekä perinteisiin yrityksiin, joiden kasvua digitalisaatio voi kiihdyttää tulevaisuudessa. Rahasto aikoo tehdä pääasiassa enemmistösijoituksia yksittäisiin yhtiöihin, mutta myös vähemmistösijoitukset voivat tulla kysymykseen. Yksittäiset sijoitukset voivat nousta 500 miljoonaan kruunuun.

“Verdane-rahastot toimii tavoitehakuisena ja aktiivisena omistajana esimerkiksi auttamalla paikallisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa Pohjoismaissa tai pohjoismaisia yrityksiä kansainvälistymään”, Verdanen sijoitusjohtaja Janne Holmia sanoo. ”Olemme vahvistaneet asiantuntijatiimiämme rekrytoimalla verkkokaupan erikoistuntijan Jakob Tollerydin ja ohjelmistoasiantuntijan Johnny Rindahlin, jotka tuovat pohjoismaiseen tiimiimme ainutlaatuista teknistä osaamista. Heillä on vankat näytöt arvon luomisesta yrityksissä.”

Verdane on auttanut Verdane Capitalin rahastojen tärkeimpiä kohdeyrityksiä saavuttamaan keskimäärin yli 90 prosentin liikevaihdon kasvun sijoitusaikanaan. Verdane edistää aktiivisesti verkostojen rakentamista ja tiedon jakamista Verdane-rahastojen salkkuyhtiöiden välillä, esimerkiksi vertaismentoroinnilla, järjestämällä tärkeiden aiheiden tiimoilta toimitusjohtajapäiviä ja säännöllisiä lounastilaisuuksia, joissa keskustellaan toimialan haasteista ja parhaista käytännöistä.

”Olen työskennellyt kohdeyrityksen perustajana ja toimitusjohtajana ennen liittymistäni Verdane Eddan tiimiin ja olen henkilökohtaisesti nähnyt, kuinka he työskentelevät Verdanen rahastojen, omistajien ja johdon vahvana kumppanina. Verdanen tiimin asiantuntemuksen ja kokemuksen taso tekee siitä korvaamattoman kumppanin kehityshakuisille ja laajentuville kasvuyrityksille”, sanoo Verdane Eddan partneri Jakob Tolleryd.

Kiinnostus Verdane Edda -rahastoa kohtaan oli voimakasta ja se ylimerkittiin selvästi. Sijoittajista 60 prosenttia tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Rahastoon ovat sijoittaneet maailman johtavien yliopistojen rahastot, säätiöt, vakuutusyhtiöt, yksityiset sijoittajat (family office), erityisrahoituslaitokset sekä yksityiset ja julkiset eläkerahastot. Yli puolet varoista tulee ei-kaupallisilta sijoittajilta.

”Olemme kiitollisia sijoittajien meille osoittamasta tuesta. Sijoittajat tukevat missiotamme merkittävän kasvupotentiaalin hyödyntämisestä nopeasti kasvavassa teknologiayritysten ekosysteemissä Pohjoismaissa”, Bjarne Lie sanoo.

Verdane Eddan neuvonantajana toimi pääomasijoittamiseen erikoistunut riippumaton varainkeruun ja neuvonannon asiantuntija Rede Partners Lontoosta sekä Tukholmassa sijaitseva pääomasijoittamiseen erikoistunut boutique-lakiasiaintoimisto Andulf Advokat.

Lisätietoja:

Janne Holmia
+46 73 370 6956
janne.holmia@verdanecapital.com

Verdanen rahastot tarjoavat joustavaa kasvupääomaa nopeasti kasvaville ohjelmisto-, internet- , energia- ja korkean teknologian yrityksille tekemällä sekä vähemmistö- että enemmistösijoituksia yrityksiin ja salkkuihin. Verdane-rahastot on tavoitehakuinen, aktiivinen ja pitkäaikainen omistaja, joka auttaa yrityksiä ja niiden johtoryhmiä kiihdyttämään ja ylläpitämään kasvua hyödyntämällä Verdanen asiantuntijatiimin ainutlaatuista teknologiaosaamista ja käytännön osoittamaa osaamista yritysten arvonluomisessa. Verdane-rahastojen ja SPV:n ydinsalkussa on 42 yritystä, kuten Boozt, EasyPark, Mustad, inRiver ja Polytech. Sijoittajat ovat sijoittaneet Verdanen rahastoihin yhteensä 12 miljardia Ruotsin kruunua.

Verdane Advisory Groupin palveluksessa työskentelee 30 henkilöä Helsingissä, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Oslossa ja Tukholmassa.

Lisätietoja: www.verdanecapital.com

Bjarne Lie, toimitusjohtaja
Työskenneltyään perustamansa PaperX:n liiketoimintajohtajana Bjarne aloitti Verdane Capital Advisorsin edeltäjässä Four Seasons Venturessa Oslossa vuonna 2001. Yhtiöstä eriytettiin vuonna 2003 nykyisin Verdane Capitalina tunnettu yritys. Bjarne kasvatti PaperX:n tyhjästä 60 työntekijän yritykseksi, joka sai pääomarahoitusta pohjoismaisilta, eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta sijoittajilta. Hän lopetti yrityksen, koska ei onnistunut laajentamaan sitä menestyksellisesti. Bjarnella on aiempaa yrittäjäkokemusta kaasu- ja öljytoimialalta Fountain Oilissa Lontoossa ja Ukrainassa. Hän on aiemmin toiminut myös konsulttina McKinsey & Companyssa Lontoossa sekä tutkimusassistenttina European University Institutessa Firenzessä. Verdanessa Bjarne on vaikuttanut vahvasti Banqsoftin, Chipconin, ResLabin, Resmanin, Reslinkin, Smartmotorin ja Wireless Maingaten kaltaisten yhtiöiden menestymiseen. Bjarne toimii Verdane Advisory Groupin sijoitusjohtajana (CIO) ja toimitusjohtajana.

Henrik Aspén, partneri
Henrik aloitti Verdane Capital Advisorsin Tukholman-toimistossa Skandia Livin sijoitussalkun oston jälkeen vuonna 2005. Henrik oli Prosper Capitalin/Skandia Livin sijoitusjohtaja, ja hänellä on aiempaa kokemusta rahoituksesta ja liikkeenjohdon konsultoinnista Ernst & Youngista. Verdanessa Henrik on ollut keskeisessä asemassa useissa yritysostoissa. Hän työskentelee läheisessä yhteistyössä erityisesti ohjelmisto- ja verkkokauppayristen kanssa. Hän on auttanut esimerkiksi Codenomiconin, Dibsin, EasyParkin, Prenaxin ja WhiteAwayn kehittämisessä. Hän kuuluu seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Babyshop, Cool Company, Desenio, EasyPark, Hornetsecurity, Royal Design ja Smava. Henrik on Verdane Eddan partneri ja toimii Verdane Eddan liiketoimintajohtajana.

Jakob Tolleryd, partneri
Jakob aloitti Verdane Capital Advisorsin Tukholman-toimistossa Verdane Eddan partnerina vuonna 2017. Hänellä on mittavasti kokemusta teknologia-alan yrittäjänä: hän on perustanut muun muassa Domain Network-, Carambole-, Klikki-, Compricer- ja Easyart-yritykset (kaksi viimeisintä ovat Verdanen salkkuyrityksiä). Jakob aloitti uransa yrittäjänä vuonna 1996. Hän on myös toiminut aktiivisesti teknologiasijoittajana viimeiset 8 vuotta. Lisäksi on toimii neuvonantajana Schibsted Growthissa että Bonnier Growth Mediassa. Verdane ja Jakob ovat työskennelleet yhdessä myös mm. MatHem-, EasyArt- ja Desenio-yritysten parissa.

Johnny Rindahl, partneri
Johnny aloitti Verdane Capital Advisorsin Oslon-toimistossa Verdane Eddan partnerina vuonna 2018 työskenneltyään yhdessä Verdanen kanssa useiden Verdane-rahastojen aiempien ja nykyisen salkkuyritysten parissa viimeisen 15 vuoden aikana. Hänellä on yli 30 vuoden liikkeenjohto- ja yrittäjäkokemus johtavien teknologiayritysten kehittämisestä Pohjoismaissa. Johnny perusti Spring Consulting -yhtiön, joka kuului aiemmin Verdanen sijoitussalkkuun ja joka kasvoi kuudessa vuodessa yli 150 työntekijän yhtiöksi. Hän toimi niin ikään Verdane-rahaston sijoituksiin kuuluneen Banqsoftin toimitusjohtajana vuoteen 2017 saakka. Banqsoft on johtava finanssitoimialan yritysten ja pankkien ohjelmistotoimittaja, joka myytiin KMD:lle vuonna 2015. Verdane ja Johnny ovat aiemmin kehittäneet yhdessä muun muassa seuraavia yhtiöitä: Exie, Lingit ja Mantacore. Johnnylla on kokemusta hallitustyöskentelystä muun muassa eAccountista ja SPN:stä.

Janne Holmia, sijoitusjohtaja
Janne aloitti Verdane Capital Advisorsin Tukholman-toimistossa vuonna 2008. Tätä ennen hän työskenteli Standard & Poor’sissa kuluttajatuote- ja mediatoimialojen osakeanalyytikkona. Aiemmin Janne on työskennellyt Synovus Investment Advisorsissa Yhdysvalloissa. Janne vastaa nyt Verdane Advisory Groupin Suomen-toimistosta. Hän on ollut keskeisessä asemassa useissa yritysostoissa, kuten suomalaisen pörssiyrityksen Baswaren kahden liiketoimintayksikön – Financial Performance Servicen (Clausion) ja Basware Bankingin (Analyste) – ostamisessa aiemmin tänä vuonna. Janne on myös ollut sijoittamassa ja osallistunut Verdane-rahastojen suomalaisten sijoistuskohteiden, kuten CRF Healthin ja Codenomiconin kehittämiseen. Hän on hallituksen jäsen muun muassa Vaadinissa, joka tarjoaa verkkosovellusten kehitystyökaluja avoimen lähdekoodin mallilla.

Martin Welna, sijoitusjohtaja
Martin tuli Verdane Advisory Groupiin kesäkuussa 2017 DONG Wind Powerista jossa hän työskenteli useissa kaupallisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Ennen DONG Wind Poweria hän oli neljä vuotta Polaris Private Equityn sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Martin on työskennellyt myös Handelsbanken Capital Markets Corporate Financessa apulaisjohtajana. Martin johtaa Verdane Advisory Groupin Tanskan-toimintoja. Hän keskittyy ensisijaisesti Verdane-rahastojen nykyisiin omistuksiin ja uusiin sijoituksiin ohjelmisto-, energia- tai kehittyneiden teollisten toimialojen yrityksissä digitalisaation ja liiketoimintamallien näkökulmasta.