VMP Oyj listautuu Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle

VMP Oyj:n (“VMP” tai “Yhtiö”) listautumisanti (“Listautumisanti”) on toteutettu, ja Yhtiö listautuu Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle (”First North”). Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi 19.6.2018. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta (“Lopullinen Merkintähinta”) Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 69,5 miljoonan euron markkina-arvoa (noin 74,0 miljoonan euron markkina-arvoa olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti). Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin selvästi.

VMP on viimeisen 30 vuoden aikana kasvanut turkulaisesta perheyhtiöstä yhdeksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Yhtiön visiona on auttaa sekä työntekijöitä että työnantajia menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP tarjoaa kattavan valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Vuonna 2017 VMP:n liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja Yhtiön käyttökate [1] oli 9,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta. VMP:n liikevaihto kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 21,1 prosenttia edellisvuoteen nähden 28,0 miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate [2] kasvoi 54,1 prosenttia vuoden 2017 vastaavasta ajasta ollen 2,4 miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia liikevaihdosta.

Listautumisanti edistää Yhtiön kasvustrategian toteuttamista ja lisää strategista joustavuutta vahvistamalla VMP:n tasetta. Listautumisanti parantaa VMP:n bränditietoisuutta ja tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä henkilöstöpalvelualalla yleensä, ja siten vahvistaa VMP:n kilpailukykyä. Listautumisanti myös mahdollistaa Yhtiön omistuspohjan laajentamisen, osakkeiden paremman likviditeetin sekä osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisen välineenä.

Listautumisannissa VMP laski liikkeeseen 6.038.819 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”), mikä vastaa noin 43,5 prosenttia Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Tarjottavista osakkeista yhteensä 550.000 osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 6.006.456 osaketta allokoitiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi VMP laski liikkeeseen 388.185 Tarjottavaa Osaketta Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa oleville toimihenkilöille Suomessa, Yhtiön ketjuyrittäjille Suomessa, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle. Yhtiö sai osakeannista noin 30,0 miljoonan euron bruttovarat (noin 34,5 miljoonaa euroa olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti). Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 13.893.376 osakkeeseen osakeannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Sentican rahastot ja VMP:n perustajaperheen yhtiö Meissa-Capital Oy eivät myyneet osakkeita, vaan toimivat listautumisannissa Ankkurisijoittajina ja merkitsivät osakkeita listautumisannissa yhteensä 7.479.339 eurolla. Sentican rahastot säilyvät VMP:n suurimpana omistajana noin 39 prosentin osuudella.

VMP:n hallituksen puheenjohtaja ja Sentican sijoitusjohtaja Liisa Harjula: 

”Koemme Senticalla, että Yhtiön strategian toteuttamisen edistämiseksi nyt oli hyvä hetki VMP:lle listautua. VMP:n tavoitteena on konsolidoida fragmentoitunutta henkilöstöpalvelualaa. Listautuminen vahvistaa Yhtiön tasetta, minkä uskomme lisäävän joustavuutta kun teemme palveluvalikoimaa ja markkina-asemaa vahvistavia yritysostoja. Me Senticalla uskomme VMP:n tulevaisuuteen ja aiomme pysyä merkittävänä osakkeenomistajana myös listautumisen jälkeen.”

Lisätietoja:

Liisa Harjula, Sentican sijoitusjohtaja ja VMP Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 (0)40 506 2295, liisa.harjula@sentica.fi

[1] = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
[2]  = Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät


VMP lyhyesti

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. VMP pyrkii kattavalla palveluvalikoimallaan vastaamaan työnantajien ja työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin ja on kokonaisvaltainen HR-kumppani asiakkailleen.

Vuonna 2017 VMP:n liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja Yhtiön käyttökate oli 9,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.