Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

Vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä liiketoimintaa pääomasijoitusrahastoissa ja niiden kohdeyrityksissä. Vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuuasioiden tuomien mahdollisuuksien ja riskien arviointi mahdollistaa uusien – ESG-asioihin perustuvien – liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen sekä kohdeyhtiöiden arvon niihin perustuvan kasvattamisen.

 

Pääomasijoittajat ry pitää vastuullisen sijoittamisen periaatteita tärkeinä pääomasijoitusalan toiminnassa. Sen vuoksi:

 

1. Olemme sisällyttäneet vastuullisen sijoittamisen periaatteet osaksi yhdistyksen Code of conduct –sääntöjä, joita yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnassaan. Vastaavat muutokset on tehty myös yhdistyksen Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukseen.

2. Olemme antaneet yhdistyksen varsinaisille jäsenille (ei-sitovan) suosituksen siitä, miten vastuullista sijoittamista ja kohdeyhtiöiden yritysvastuuta voidaan toteuttaa käytännössä.

3. Tarjoamme jäsenillemme myös tietoa ja koulutusta vastuullisesta sijoittamisesta ja yritysvastuuasioista sekä teemme tutkimuksia vastuullisen sijoittamisen ja vaikuttavuussijoittamisen kehityksestä toimialalla.

 

Lue lisää Pääomasijoittajat ry:n ESG-säännöistä ja suosituksista:

Pääomasijoittajat ry:n säännöt ja Code of Conduct – kohta 11

Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset – kohta j

ESG-suositukset

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta Invest Europen nettisivuilta

Responsible investment

 


Vaikuttavuussijoittaminen

 

Vaikuttavuussijoittaminen (eng. impact investing) on sijoittamisen muoto, jossa yhdistyvät taloudellinen tuotto ja yhteiskunnallinen hyöty. Vaikuttavuussijoittamisessa sijoitukset voivat kohdistua yrityksiin ja/tai toimintaan, joiden tuotteet ja palvelut ratkovat yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Vaikuttavuussijoittaminen voidaankin nähdä työkaluna sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkomisessa. Vaikuttavuussijoittamisessa pyritään tunnistamaan ratkaisuja, jotka ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita.

 

Pääomasijoittajat ry, Sitra ja Deloitte toteuttivat vaikuttavuussijoittamisen tutkimuksen keväällä 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa käsitys vaikuttavuuden nykytilasta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista suomalaisessa pääomasijoittajakentässä.

 

Lue lisää tutkimuksesta: Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet pääomasijoitusalalla