Kasvunrakentaja 2018 -kilpailu: ”Pääomasijoittaja voisi oikeastaan tässä kohtaa laittaa korvat kiinni”

Pääomasijoituksen yhteydessä pääomasijoittaja lähtee rakentamaan uudelle kohdeyritykselleen kasvustrategiaa yrityksen arvon nostamiseksi. Kaikki sijoituksen jälkeiset toimenpiteet tähtäävät tämän arvonnousun saavuttamiseen, ja pääomasijoittaja tekee kasvun eteen töitä tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiön toimitusjohtajan kanssa. Mutta miten sijoittajat ja toimitusjohtajat kasvutarinoiden takana todella kuvailevat yhteistyötään?

Postaus on osa Pääomasijoittajien ja PwC:n Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun blogisarjaa. Kirjoittaja on Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajien operatiivinen päällikkö.

Pääomasijoittaja ottaa usein sijoituksen yhteydessä paikan yhtiön hallituksesta, tai saattaa toimia myös hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön strategia päivitetään tyypillisesti välittömästi sijoituspäätöksen jälkeen yhdessä yhtiön johdon ja muiden omistajien kanssa, ja sitä saatetaan muokata useita kertoja myös sijoituksen elinkaaren aikana. Kokonaisuudessaan kasvustrategiaa rakennetaan yhdessä tyypillisesti 3-7 vuotta eli yhden strategisen kasvuvaiheen ajan.

Perinteisesti jaoteltuna hallitus puheenjohtajansa johdolla hioo yrityksen strategiaa, kun taas toimitusjohtaja huolehtii yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Pääomasijoittajan yhteistyö toimitusjohtajan kanssa ei kuitenkaan rajoitu vain hallitustyöskentelyyn – ja tätä tarkoitetaan pääomasijoittajien yhteydessä puhuttavalla aktiivisella omistajuudella.

”Jos minä ja pääomasijoittaja ollaan samaa mieltä, niin muuta ei tarvita”

Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun finalistiehdokkaiden joukosta mieleen on jäänyt erityisesti se, miten hyvin pääomasijoittajan ja toimitusjohtajan henkilökemiat poikkeuksetta toimivat. Vaikka kilpailuun lähtökohtaisesti varmastikin valikoituu keskimääräistä paremmin onnistuneita kasvutarinoita, kertoo tämä osaltaan kuitenkin osuvaa tarinaa pääomasijoittamisesta: toimiva sijoittaja-toimitusjohtajaparin yhteistyö on yksi tärkeimmistä osatekijöistä onnistuneen kasvutarinan luomisessa, eikä suinkaan seurausta hyvin sujuneesta yritystoiminnasta.

Kilpailuun osallistuvien kohdeyritysten toimitusjohtajien taustat ovat monipuolisia. Joukosta löytyy niin kohdeyrityksen itse perustaneita, yhtiötä jo toistakymmentä vuotta luotsanneita toimitusjohtajia, kuin kohdeyhtiöihin pääomasijoituksen yhteydessä ulkopuolelta etsittyjä muutoksen johtajia. Kaikista toimitusjohtaja-sijoittajapareista huokuu kuitenkin yhdistävinä tekijöinä keskinäinen kunnioitus ja välittömyys – eikä vähäisimpänä huumorintaju.

”Jos minä ja pääomasijoittaja ollaan samaa mieltä, niin muuta ei tarvita. Asioista ei tarvitse keskustella kuin kerran ja sitten me ruvetaan toteuttamaan. Se on minun mielestäni hieno juttu.” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Omistajuuden välittömyyttä kilpailijoiden joukossa kuvastaa hyvin se, että vaikka isoimmissa korporaatioissa omistajan voidaan usein kokea olevan kaukainen, muutosta ja toimeenpanoa hidastava voima, on pääomasijoittaja omistajana jatkuvasti lähellä ja saatavilla.

Uuden perspektiivin kannustamana yrityskaupoille

 ”En ymmärrä miten me ei tajuttu sitä silloin aikaisemmin, kun sitä silloin esitit. Mutta niin siinä vaan kävi. Nyt se on ihan päivänselvää.” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Erään kilpailun finalistiehdokkaisiin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajan mukaan yrityksissä joudutaan usein keskittymään hektisen arjen pyörittämiseen, jolloin katse keskittyy liikaa omiin, suoraan näköpiirissä oleviin asioihin. Yritystä tuorein silmin tarkasteleva pääomasijoittaja sen sijaan saa usein eri tavalla pidettyä tutkan päällä myös yhtiön ulkopuolelta tuleville mahdollisuuksille.

”Voin sanoa 100% varmuudella, että ilman pääomasijoittajaa täydentävää yritysostoa ei olisi koskaan tehty.” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Kyseisen kohdeyhtiön tapauksessa heidän pääomasijoittajansa ehdotti täydentävää yritysostoa heti yhtiön toimintaan mukaan tultuaan, mutta kohdeyhtiön puolella asiasta innostuminen vei puolisen vuotta. Sijoittaja kuitenkin auttoi toimitusjohtajaa ymmärtämään yritysostosta tulevan lisäarvon, jota muut eivät aiemmin olleet nähneet. Molemminpuolisen ymmärryksen kasvun jälkeen päätös yritysostosta tehtiin lopulta yhdessä.

Korvat kiinni – suomalainen kehuu

Yritysostot ovatkin esimerkki pääomasijoittamiseen kuuluvista tilanteista, jotka aiheuttavat omat haasteensa myös kohdeyhtiön toimitusjohtajalle.

”Ei ole triviaali tehtävä hitsata isoa porukkaa yhteen ja saada heidät tekemään yhteistyötä, ja tässä toimitusjohtaja on onnistunut tekemään loistavaa duunia. Samaan aikaan tällaisten isojen muutosten keskellä, kun asiat ympärillä muuttuvat, on yhtiö pystynyt kasvamaan myös orgaanisesti. Se on erinomainen johtamistaidon näyte. [seuraa pitkä suomalainen hiljaisuus]” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Erään toimitusjohtajan mukaan yhtiön pääomasijoittajan kanssa on helppo puhua lähes mistä tahansa asiasta, ja yhteistyö on ollut avointa, dynaamista ja aktiivista.

”Pääomasijoittaja voisi oikeastaan tässä kohtaa laittaa korvat kiinni, kun nyt minä vähän kehun häntä. Sehän on hyvin epäsuomalaista. Sijoittaja on ollut kädet savessa myös itse alusta lähtien, kun on ihmisiä tavattu ja raitilla kuljettu tuolla. Parempaa yhteistyötä en olisi voinut kuvitellakaan.” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Paitsi välittömyyttä, aktiivisuutta ja huumorintajua, myös pääomasijoittajan ammattitaitoa esimerkiksi teknologian tuntemuksen saralla arvostetaan.

”Meidän sijoittaja on niin helkkarin hyvä. Hän tulkkaa aina muille hallituksen jäsenille, mitä minä yritän selittää. Pidän häntä yhtenä tämän toimialan parhaista asiantuntijoista.” – Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun haastattelu

Kasvunrakentaja 2018 -kilpailussa etsitään pääomasijoittajien yli 700 suomalaisen kohdeyhtiön joukosta vuoden mielenkiintoisinta ja innostavinta tarinaa, joka tuo parhaiten esiin kasvun rakentamista yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Kilpailun etenemistä pääset seuraamaan Kasvunrakentaja 2018 -kotisivulla, jossa julkaisemme viikoittain kilpailuun liittyviä uutisia ja blogeja. Twitterissä voit seurata ja osallistua keskusteluun hashtagilla #kasvunrakentaja. Pääomasijoittajat löydät tililtä @FVCAfi ja PwC:n @PwC_Suomi.